Anterior Pròxim

Nou Reglament per a ús de DESA a Illes Canàries

El 18 de juny s'aprovava el DECRET 157/2015, que dóna validesa a l'Reglament pel qual es regula la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics i automàtics externs pels primers intervinents en la Comunitat Autònoma de Canàries.

En aquest Reglament pel qual es regula la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics i automàtics externs ubicats fora de centres sanitaris, pels primers intervinents i es creen els registres següents:

1. Registre d'Instal·lació de DESA ubicats fora de centres sanitaris, adscrit a la Direcció del Servei Canari de la Salut.

2. Registre de Formació per Utilització dels DESA, adscrit a l'Escola de Serveis Sanitaris i Socials de Canàries (en avant ESSSCAN) que s'estructurarà en dues seccions:

Secció I. Entitats formadores acreditades per impartir els cursos de formació. Aquesta Secció recollirà com a mínim les dades d'identificació de l'entitat (nom i domicili) i del seu titular, identificació i titulació del o dels docents, data de la concessió de l'acreditació i, si escau, data de renovació de la mateixa .

Secció II.- Persones acreditades per fer ús dels aparells DESA. Contindrà les dades d'identificació personal, dates d'emissió d'acreditacions formatives individuals i dates de renovació de les mateixes.

Pel que fa a la formació dels primers intervinents, s'estableix que els Llicenciats o graduats en Medicina, els Diplomats o graduats en Infermeria i els tècnics d'emergències sanitàries podran fer servir els DESA sense que els sigui exigible la formació que regula el decret. De la mateixa manera, aq

uellas persones procedents d'altres CCAA o països membres de la UE que disposin de la formació exigida per aquests llocs d'origen, sempre que sigui equiparable i que prèviament s'hagi declarat equivalent per l'entitat corresponent, en aquest cas la ESSSCAN.

En l'ANNEX es parla més detalladament dels DESA, en concret s'estableix que s'han d'instal·lar i mantenir-se d'acord amb les especificacions del fabricant.

Dins d'aquest annex, l'article 4 parla de l'obligatorietat d'ús per part de personal format, de la comunicació al 112 i estableix que, de manera excepcional, prèvia autorització del servei d'urgències Canari (112) podrà fer ús qualsevol persona NO formada sempre que aquest ús sigui per augmentar les probabilitats de supervivència.

L'article 6 estableix, entre moltes altres coses, d'una banda;

 1. els llocs on serà obligatori disposar d'un DESA, destacant:
  • Estacions i intercanviadors de transport terrestre en poblacions de més de 50.000 habitants.
  • Tots els aeroports.
  • Tots els ports comercials.
  • Els hotels amb més de 1.000 places.
  • Instal·lacions, centres, complexos esportius públics de poblacions de més de 50.000 habitants i amb una afluència mitjana diària superior a 1.000 usuaris, tenint en compte tots els seus espais disponibles i aquelles amb menor ocupació que realitzin teràpies rehabilitadores. Queden excloses aquelles instal·lacions d'ús privat.
  • Establiments dependents de les administracions públiques de poblacions de més de 50.000 habitants i amb una afluència mitjana diària superior a 1.000 usuaris, tenint en compte tots els seus espais disponibles.
  • Teatres municipals, auditoris i sales de congressos amb un aforament superior a 1.000 persones.
  • Grans establiments comercials i centres comercials.

  i els llocs on es recomana així mateix instal·lar a:

  • Estacions i intercanviadors de transport terrestre en poblacions de més de 20.000 habitants.
  • Instal·lacions, centres, complexos esportius públics o privats amb una afluència mitjana diària superior a 500 persones.
  • Els hotels amb entre 700 i 1.000 places.
  • Vaixells i avions de passatgers que operen línies interinsulars.
  • Serveis d'emergència no sanitàries que puguin ser primers intervinents com ara bombers, policia local i protecció civil a poblacions amb més de 20.000 habitants.
  • Centres educatius amb una afluència mitjana diària superior a 2.000 persones.
 2. D'altra banda, l'obligatorietat d'instal·lar un cartell de l'existència de DESA i la senyalització necessària per a la correcta localització, així com situar el DESA en un lloc visible.

Es recorda així mateix l'obligatorietat de notificar l'ús del DESA a les autoritats competents i la necessitat de realitzar els cursos a través d'entitats homologades per la ESSSCAN.

Podeu descarregar el RD aquí.

 

I si voleu adequar les seves instal·lacions a aquest Reglament, no dubti en contactar amb Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la. on estarem encantats de donar-li la nostra millor oferta perquè el seu centre sigui un espai cardioprotegit i el seu personal estigui format concorde a la llei, i sobretot perquè estiguin preparats per salvar una vida.

 

 


Imprimir   Correu electrònic