fons de la diapositiva

cardioprotecció

salva vides

Com cardioprotecció s'entén la instal·lació de desfibril·ladors en espais públics i privats, amb / sense vitrina, la senyalètica i el manteniment, inclou formació, el registre del DEA i el seu ús.

Experts en Cardioproteger empreses i entitats

El nostre servei de cardioprotecció d'espais inclou desfibril·lador, instal·lació, senyalètica, recanvis, manteniment i formació per a l'ús del desfibril·lador.


Cardioseguridad amb tot inclòs

Desfibril·lador / Recanvis

El servei integral per a espais cardioprotegits inclou el desfibril·lador i els recanvis, tant els pegats si han estat utilizadoscomo bateries estan incloses sense cost addicional.

Señaletica / Vitrina

El joc de senyals oficials de l'desfibril·lador és indispensable per fer perfectament visible la localització del seu desfibril·lador.

Formació

Formació homologada a totes les comunitats autònomes i exigida per a l'ús de desfibril·ladors externs semi automàtics (DESA) i suport vital bàsic.

Manteniment

Control digital de caducitats, autorevisió periòdic de l'desfibril·lador, enviament de desfibril·lador de cortesia, manteniment integral.

espais cardioprotegits

Serveis per cardioproteger empreses, entitats i particulars

Instal·lacions certificades com a espais cardioprotegits segons normativa