Curs d'instructor per a l'ús de desfibril·ladors externs i suport vital bàsic

L'objectiu del curs d'instructor en SVB i DEA és adquirir els coneixements i habilitats per a organitzar, impartir i garantir la qualitat dels cursos de SVB autoritzats pel PNRCP de la SEMICYUC.

 

Un cop superat el curs haurà de realitzar 2 pràctiques tutoritzades en cursos de SVB de l'PNRCP de SEMICYUC (Cada pràctica tindrà un cost de 100 €) Per inscriure llegiu la informació completa del curs i consulti l'apartat "Condicions per a ser instructor".

Podrà formalitzar la matriculació un cop sigui autoritzat pel director del curs. Curs bonificable per la fundació tripartida. Accés a la borsa de treball de Anek S3 i del Projecte Salvavides. 

 

Característiques del curs d'Instructor de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació

Curs de caràcter mixt, amb un component presencial i no presencial, segons les últimes recomanacions de l'ERC, homologat pel PNRCP de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC) i acreditat per la comissió de formació continuada, amb 2,8 CFC, als professionals sanitaris que actualment no estiguin en període de formació.


Mòdul a distància: de 6 hores de durada. s'iniciarà abans de la formació presencial, mitjançant l'enviament del manual de Monitor en SVB i DEA i les autoavaluacions.
Mòdul presencial: de 8 hores de durada, en forma de tallers teoricopràctics on es consolidessin els coneixements i habilitats adquirits en la fase no presencial.
Preus especials per a grups, hospitals, universitats, col·legis professionals, clíniques, residències i mútues.
Borsa de treball per a instructors formats amb el projecte salvavides.

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS

 1. Qualificar el nombre necessari d'Instructors de SVB i DEA per cobrir les necessitats docents.

 2. Adquirir els coneixements i habilitats per a organitzar, impartir i garantir la qualitat dels cursos de SVB i DEA autoritzats pel PNRCP de SEMICYUC.

 

ESPECÍFICS

El curs té per objectiu assegurar que el candidat adquireixi els coneixements i habilitats suficients per a impartir i avaluar les tècniques de SVB i DEA d'acord a les normes establertes pel PNRCP, de tal manera que el futur instructor adquireixi:

Informació adequada sobre la metodologia de l'ensenyament del SVB i DEA.
Oportunitat per desenvolupar les tècniques d'ensenyament en els aspectes teòrics, pràctics i efectius.
Coneixements sobre metodologia per a l'avaluació dels coneixements en SVB i DEA.
Coneixement de la cadena de formació en RCP.
Domini de les matèries que s'inclouen en els cursos de SVB i DEA.
Coneixement dels conceptes bàsics sobre l'ensenyament d'adults, la seva motivació, la metodologia de l'ensenyament i de l'aprenentatge.
Servir com "Model-Guia" per als alumnes en totes les tècniques del SVB i DEA.
Conèixer els maniquins, el seu manteniment, descontaminació i els DEA d'entrenament.
Difondre les tècniques de RCP, entre la població en general.
Difondre normes bàsiques per a la prevenció de la mort sobtada cardíaca i l'accidental.

 

CONTINGUTS ÀREA TEÒRICA

 1. Conceptes fonamentals en SVB.
 2. Metodologia docent.  Material d'ensenyament.
 3. Ensenyament de les classes pràctiques de SVB i DEA.
 4. Contingut i programació d'un curs de proveïdor de SVB i DEA.

 

ÀREA PRÀCTICA DEL CURS


Material d'ensenyament en SVB i DEA
Metodologia d'ensenyament de les tècniques de SVB i DEA.
Avaluació teòrica i pràctica.

 

METODOLOGIA

Segons les últimes recomanacions del PNRCP de SEMICYUC.
N ª alumnes per curs: màxim 24 alumnes.
Docents: Instructors del PNRCP amb àmplia experiència en urgències emergències i cursos de suport vital del PNRCP.
Classes pràctiques reduïdes: grups màxims de 1 instructor per cada 8 alumnes

 

CONDICIONS PER A SER INSTRUCTOR

Per poder inscriure al curs ha de:

 1. Tenir la titulació d'una professió sanitària o estar estudiant l'últim curs de medicina, infermeria, auxiliar d'infermeria o tècnic en emergències.
 2. Els primers intervinents i persones amb dedicació continuada a la docència en RCP, podran inscriure si són autoritzats per la SEMICYUC.
 3. Haver superat un curs de (provider) SVB i DEA, SVI o SVA homologat pel PNRCP de SEMICYUC amb menys de 2 anys d'antiguitat.
 4. Per a cursos de SVB i DEA celebrats des del 1 de gener de 2017, haver estat proposat com "potencial instructor" pel director del curs de SVB i DEA.
 5. Per a ser admès al curs haurà d'acreditar els punts anteriors prèviament al director del curs.  

 

TÍTOL DE INSTRUCTOR A SVB I DEA

Per obtenir el títol d'instructor en SVB i DEA l'alumne haurà de:

Assistir al 100% del curs i superar les avaluacions teoricopràctiques. En aquest moment, l'alumne passarà a ser "Candidat a instructor en SVB i DEA".
El "Candidat a instructor en SVB i DEA" haurà de realitzar pràctiques en 2 cursos de SVB homologats per SEMICYUC i tutoritzats per un altre instructor del PNRCP. Després dels quals, si és considerat "Apte", obtindrà el diploma que l'acredita com a instructor en SVB i DEA del PNRCP de SEMICYUC durant 4 anys.
La renovació del certificat serà automàtica per als titulats sanitaris si s'imparteix en aquest període de temps un mínim d'un un curs anual o 3 cursos autoritzats pel PNRCP en els últims 2 anys.


Àmplia experiència, formant instructors en SVB i DEA per ajudar a SALVAR VIDES, difonent els coneixements i habilitats en SVB a la població. Inscriu-te i passi a formar part de la Borsa de Treball del PROJECTE SALVAVIDES

Preu del curs d'instructor en SVB i DEA: 95 €.

Adaptem el curs a les necessitats del client, dates i horaris.

 SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ Demani informació perquè realitzem un curs a la seva empresa, hospital, universitat ... o si ho prefereix apunti en les properes edicions dels cursos, en aula oberta

 


Pròxim curs 8 febrer 2019 Madrid

(Inscripcions fins al 25 de gener)

 

 

Formulari Curs d'instructor per a l'ús de desfibril·ladors externs i suport vital bàsic

Curs d'instructor per a l'ús de desfibril·ladors externs i suport vital bàsic

Formulari per a la sol·licitud d'informació de dates i places per al curs d'instructor per a l'ús de desfibril·ladors externs i suport vital bàsic. Si aquestes interessada / o en obtenir més informació sobre el curs d'instructor per a l'ús de desfibril·ladors amb suport vital bàsic, escriu-nos i t'informarem de com obtenir el títol d'instructor en desfibril·lació, les dates i les opcions per cursar aquest curs.Si us plau escrigui el seu nom complet.
Invalid email address.
ERROR en Número de telèfon
Si us plau, digui'ns què tan gran és la seva empresa.
D'entrada no vàlid
D'entrada no vàlid


Imprimir   Correu electrònic