• Telèfon
 • +34 900 670 112

Cursos per a ser instructor sobre l'ús de desfibril·ladors

Formació Bonificable fins al 100% per la Fundació Tripartita

Curs d'instructor per a l'ús de desfibril·ladors externs i suport vital bàsic

L'objectiu del curs d'instructor en SVB i DEA és adquirir els coneixements i habilitats per a organitzar, impartir i garantir la qualitat dels cursos de SVB autoritzats pel PNRCP de la SEMICYUC.

 

Un cop superat el curs haurà de realitzar 2 pràctiques tutoritzades en cursos de SVB de l'PNRCP de SEMICYUC (Cada pràctica tindrà un cost de 100 €) Per inscriure llegiu la informació completa del curs i consulti l'apartat "Condicions per a ser instructor".

Podrà formalitzar la matriculació un cop sigui autoritzat pel director de el curs. Curs bonificable fins al 100%. Accés a la borsa de treball de Anek S3 i de el Projecte Salvavides. 

 

Característiques del curs d'Instructor de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació

Curs de caràcter mixt, amb un component presencial i no presencial, segons les últimes recomanacions de l'ERC, homologat pel PNRCP de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC) i acreditat per la comissió de formació continuada, amb 2,8 CFC, als professionals sanitaris que actualment no estiguin en període de formació.


Mòdul a distància: de 6 hores de durada. s'iniciarà abans de la formació presencial, mitjançant l'enviament del manual de Monitor en SVB i DEA i les autoavaluacions.
Mòdul presencial: de 8 hores de durada, en forma de tallers teoricopràctics on es consolidessin els coneixements i habilitats adquirits en la fase no presencial.
Preus especials per a grups, hospitals, universitats, col·legis professionals, clíniques, residències i mútues.
Borsa de treball per a instructors formats amb el projecte salvavides.

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS

 1. Qualificar el nombre necessari d'Instructors de SVB i DEA per cobrir les necessitats docents.

 2. Adquirir els coneixements i habilitats per a organitzar, impartir i garantir la qualitat dels cursos de SVB i DEA autoritzats pel PNRCP de SEMICYUC.

 

ESPECÍFICS

El curs té per objectiu assegurar que el candidat adquireixi els coneixements i habilitats suficients per a impartir i avaluar les tècniques de SVB i DEA d'acord a les normes establertes pel PNRCP, de tal manera que el futur instructor adquireixi:

Informació adequada sobre la metodologia de l'ensenyament del SVB i DEA.
Oportunitat per desenvolupar les tècniques d'ensenyament en els aspectes teòrics, pràctics i efectius.
Coneixements sobre metodologia per a l'avaluació dels coneixements en SVB i DEA.
Coneixement de la cadena de formació en RCP.
Domini de les matèries que s'inclouen en els cursos de SVB i DEA.
Coneixement dels conceptes bàsics sobre l'ensenyament d'adults, la seva motivació, la metodologia de l'ensenyament i de l'aprenentatge.
Servir com "Model-Guia" per als alumnes en totes les tècniques del SVB i DEA.
Conèixer els maniquins, el seu manteniment, descontaminació i els DEA d'entrenament.
Difondre les tècniques de RCP, entre la població en general.
Difondre normes bàsiques per a la prevenció de la mort sobtada cardíaca i l'accidental.

 

CONTINGUTS ÀREA TEÒRICA

 1. Conceptes fonamentals en SVB.
 2. Metodologia docent.
 3. Material d'ensenyament.
 4. Ensenyament de les classes pràctiques de SVB i DEA.
 5. Contingut i programació d'un curs de proveïdor de SVB i DEA.

 

ÀREA PRÀCTICA DEL CURS


Material d'ensenyament en SVB i DEA
Metodologia d'ensenyament de les tècniques de SVB i DEA.
Avaluació teòrica i pràctica.

 

METODOLOGIA

Segons les últimes recomanacions del PNRCP de SEMICYUC.
N ª alumnes per curs: màxim 24 alumnes.
Docents: Instructors del PNRCP amb àmplia experiència en urgències emergències i cursos de suport vital del PNRCP.
Classes pràctiques reduïdes: grups màxims de 1 instructor per cada 8 alumnes

 

CONDICIONS PER A SER INSTRUCTOR

Per poder inscriure al curs ha de:

 1. Tenir la titulació d'una professió sanitària o estar estudiant l'últim curs de medicina, infermeria, auxiliar d'infermeria o tècnic en emergències.
 2. Els primers intervinents i persones amb dedicació continuada a la docència en RCP, podran inscriure si són autoritzats per la SEMICYUC.
 3. Haver superat un curs de (provider) SVB i DEA, SVI o SVA homologat pel PNRCP de SEMICYUC amb menys de 2 anys d'antiguitat.
 4. Per a cursos de SVB i DEA celebrats des del 1 de gener de 2017, haver estat proposat com "potencial instructor" pel director del curs de SVB i DEA.
 5. Per a ser admès al curs haurà d'acreditar els punts anteriors prèviament al director del curs.  

 

TÍTOL DE INSTRUCTOR A SVB I DEA

Per obtenir el títol d'instructor en SVB i DEA l'alumne haurà de:

Assistir al 100% del curs i superar les avaluacions teoricopràctiques. En aquest moment, l'alumne passarà a ser "Candidat a instructor en SVB i DEA".
El "Candidat a instructor en SVB i DEA" haurà de realitzar pràctiques en 2 cursos de SVB homologats per SEMICYUC i tutoritzats per un altre instructor del PNRCP. Després dels quals, si és considerat "Apte", obtindrà el diploma que l'acredita com a instructor en SVB i DEA del PNRCP de SEMICYUC durant 4 anys.
La renovació del certificat serà automàtica per als titulats sanitaris si s'imparteix en aquest període de temps un mínim d'un un curs anual o 3 cursos autoritzats pel PNRCP en els últims 2 anys.


Àmplia experiència, formant instructors en SVB i DEA per ajudar a SALVAR VIDES, difonent els coneixements i habilitats en SVB a la població. Inscriu-te i passi a formar part de la Borsa de Treball del PROJECTE SALVAVIDES

Preu del curs d'instructor en SVB i DEA: 95 €.

Adaptem el curs a les necessitats del client, dates i horaris.

 SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ Demani informació perquè realitzem un curs a la seva empresa, hospital, universitat ... o si ho prefereix apunti en les properes edicions dels cursos, en aula oberta.

  


Imprimir   Correu electrònic
Imatge

Instal·lació de desfibril·ladors externs, manteniment, recanvis, reparacions, formació i ús del desfibril·lador, registre en Comunitats Autònomes.

Adreça:
Av. De la Constitució 29 
28821 Coslada (Madrid)
Telèfon: + 34 911 250 500
E-mail: salvavides@salvavides.com

Mapa on estem