• Telèfon
  • +34 900 670 112

Tots els cursos de formació en primers auxilis

Medicina d'urgències, emergències, anestesiologia, cures intensives, pedagogia i psicologia

Curs rescat i politrauma | primers auxilis

Curs presencial teoricopràctic de 24 hores de durada. Impartit per metges, infermers i bombers amb gran experiència docent i professional en urgències i emergències.

Curs atenció inicial al trauma | primers auxilis

L'objectiu del curs és adquirir els coneixements i habilitats necessàries per poder realitzar una primera atenció del pacient que ha patit un traumatisme greu. Curs presencial teoricopràctic, de 8 hores de durada, dirigit a personal sanitari i primers intervinents. Acreditat per la CFC amb 0,9 crèdits.

Curs suport vital immediat | primers auxilis

Dirigit a metges i infermers i impartit per Instructors de SVI del PNRCP, segons les últimes recomanacions de RCP de l'ERC, homologat pel PNRCP de SEMICYUC (membre del CERCP) i acreditat per la CFC.

Curs com actuar davant d'un Engargussament

El curs d'actuació davant un ennuegament té com a objectiu formar els treballadors sobre les nocions i tècniques bàsiques del ennuegament tant en beus, nens i adults amb introducció a la reanimació cardiopulmonar.

Curs en prevenció de riscos elèctrics i Primers auxilis

Curs en prevenció de risc elèctrics i primers auxilis, Reial Decret 614 / 2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.

Curs dispositiu anti ennuegament | primers auxilis

En cas d'una emergència per ennuegament, el temps és vital. No hi ha temps per esperar al servei d'emergència.

Curs control del sagnat en hemorràgia massiva

Curs Oficial del Col·legi Americà de Cirurgians de coneixements bàsics per al control del sagnat en ferits amb hemorràgia massiva. 

Curs de Primers Auxilis per a empreses

El curs de primers auxilis té com a objectiu formar els treballadors sobre les nocions bàsiques relacionades amb els primers auxilis, així com instruir en les actuacions o tècniques bàsiques davant les principals situacions d'emergències sanitàries.

Imatge

Instal·lació de desfibril·ladors externs, manteniment, recanvis, reparacions, formació i ús del desfibril·lador, registre en Comunitats Autònomes.

Adreça:
Av. De la Constitució 29 
28821 Coslada (Madrid)
Telèfon: + 34 911 250 500
E-mail: salvavides@salvavides.com

Mapa on estem