Normativa desfibril·ladors Astúries

Normativa sobre desfibril·ladors externs a Astúries

Regulació / obligació d'instal·lació i ús de desfibril·ladors externs a Astúries, norma sobre la instal·lació, l'ús i formació sobre desfibril·ladors, característiques d'espais cardioprotegits i manteniment de l'desfibril·lador.

 

Normativa que regula els desfibril·ladors externs a Astúries

El decret 54 / 2016, de 28 de setembre, del Principat d'Astúries, té per objecte regular les condicions d'instal·lació i ús de la tecnologia sanitària anomenada desfibril·ladors externs automatitzats en l'àmbit no sanitari per atendre les eventuals aturades cardiorespiratòries que es puguin produir en la seva entorn, així com determinar el programa de formació i el procediment d'acreditació del personal que podrà fer ús d'aquesta tecnologia i de les entitats de formació en aquesta matèria.

 

Segons aquest decret 54 / 2016, de 28 de setembre, del Principat d'Astúries, estaran obligats a disposar d'un desfibril·lador:

Els centres comercials que tinguin una superfície edificada per a l'exposició i venda al públic superior a 2.500 m2.

Les instal·lacions de transport com, aeroports i ports comercials, estacions d'autobusos o ferrocarril de poblacions de més de 50.000 habitants, i les estacions de tren o autobús amb una afluència mitjana diària igual o superior a 2.000 persones.

Els establiments, locals i instal·lacions en què es desenvolupin espectacles públics i activitats recreatives, amb aforament autoritzat superior a 750 persones.

Les instal·lacions esportives en què l'afluència mitjana diària d'usuaris sigui igual o superior a 500 persones.

 

Els que disposin d'un desfibril·lador extern, ja sigui per obligació o per interès propi, hauran de comunicar a la Conselleria competent tal disposició indicant les dades del mateix com, fabricant, nom, model, número de sèrie, lloc de la instal·lació, entre d'altres.

A més, s'haurà de disposar de dos jocs de pegats, senyalitzar adequadament la ubicació de l'desfibril·lador i les seves normes d'utilització, així com proporcionar la formació necessària a el personal encarregat del seu maneig i realitzar les revisions i manteniments que procedeixin.

L'ús de l'desfibril·lador extern implica la notificació immediata a l'servei d'urgències 1-1-2 per tal de garantir la continuïtat assistencial i el control mèdic sobre la persona afectada. També s'haurà d'omplir el full d'assistència per a remetre posteriorment a la unitat responsable de la coordinació d'atenció a les urgències i emergències sanitàries.

 

Qui pot fer ús d'un desfibril·lador a Astúries?

Com és lògic, tot el personal sanitari està capacitat per al seu ús, però també aquelles persones que acreditin mitjançant les corresponents proves d'avaluació dels coneixements i les habilitats necessàries, sense perjudici de l'ús no negligent en situacions extremes dels ciutadans en general. 

Qui pot realitzar la formació per utilitzar un desfibril·lador a Astúries?

Totes aquelles persones majors d'edat i en disposició del títol d'Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar o equivalent que estigui interessat en aquesta formació.

Els cursos hauran de ser impartits per una entitat autoritzada per la Conselleria, amb una durada mínima de 6 hores per a un màxim de 24 alumnes per instructor a la part teòrica i de 8 a la part pràctica, i serà vàlida l'acreditació per 3 anys, havent renovar-la després amb un curs de 3 hores.

 

DESCARREGAR NORMATIVA que regula l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats a Astúries


Imprimir   Correu electrònic