Normativa desfibril·ladors Castella Lleó

Normativa de Castella Lleó sobre desfibril·ladors externs

Legislació sobre desfibril·ladors externs en la comunitat autònoma de Castella Lleó, norma per al seu ús, formació i els espais cardioprotegits 

 

Normativa de la comunitat autònoma de Castella Lleó sobre la instal·lació i ús dels desfibril·ladors externs


La legislació per a l'ús de desfibril·ladors en la comunitat autònoma de Castella Lleó, pel qual es regula el seu ús per personal no sanitari està regulat segons el Decret 9 / 2008 de 31 de gener.
L'objectiu d'aquesta norma és regular els requisits per a la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs per personal no sanitari, requisits per a la formació de personal i de les entitats o empreses encarregades d'impartir aquesta formació sobre l'ús de desfibril·ladors externs, a més de les tasques d'inspecció, control i creació d'un registre, relatiu a l'ús de l'desfibril·lador.
Aquest decret, considera personal no sanitari totes aquelles persones que no estiguin en possessió del títol de Llicenciat en Medicina o Diplomat en Infermeria

 

Requisits i obligacions per a la instal·lació o l'ús d'un desfibril·lador extern a Castella Lleó


Les entitats o empreses que desitgin instal·lar o que disposin d'un desfibril·lador extern, per al seu ús per personal no sanitari, han de disposar d'un espai visible i senyalitzat per a la seva ubicació, tenir identificada la marca, model i número de sèrie i estar autoritzades i inscrites en el Registre relatiu a l'ús de DESA per personal no sanitari de Castella i Lleó. Han de garantir la seva conservació i manteniment, sent responsable el titular de l'empresa o entitat. Podrà fer ús dels DESA aquell personal no sanitari amb la formació adequada, que estigui en possessió de l'autorització regulada pel present Decret i inscrit en el Registre relatiu a l'ús de DESA per personal no sanitari de Castella i Lleó. Podrà fer ús dels DESA aquell personal no sanitari que tingui una autorització d'una altra comunitat autònoma, i que estigui inscrit al Registre abans esmentat.
Cada utilització d'un DESA comporta l'obligació de contactar amb el telèfon 112 i l'elaboració d'un informe que es remetrà, en un termini màxim d'una setmana, a la Direcció General de Planificació, juntament amb la informació de l'episodi registrat en el DESA.
La Direcció General de Planificació serà l'encarregada d'autoritzar la instal·lació del desfibril·lador i als 5 anys realitzarà una inspecció per renovar o no, l'autorització de seguir instal·lat el desfibril·lador.

 

Requisits per impartir formació sobre l'ús de desfibril·ladors a Castella Lleó


Les entitats o empreses que vulguin impartir formació relacionada amb el maneig de DESA per personal no sanitari hauran, estar en possessió d'autorització i estar inscrites en el Registre relatiu a l'ús de DESA per personal no sanitari de Castella i Lleó
El personal docent que imparteixi la formació ha de disposar d'acreditació o certificació com a instructor en suport vital bàsic o avançat.
Les entitats o empreses que imparteixin la formació, després de la realització i superació de les proves d'avaluació corresponents, lliuraran la documentació d'aprofitament de la mateixa a la Direcció General de Planificació i seran les encarregades d'emetre la certificació, que serà vàlida durant dos anys i als dos anys, s'haurà de realitzar un reciclatge.
La formació inicial serà d'una durada de 8 hores i haurà de ser impartida per un instructor acreditat per cada 8 alumnes i hauran de realitzar un reciclatge dels alumnes cada dos anys amb una durada de 4 hores.

DESCARREGAR NORMATIVA que regula l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats a Castella Lleó

 


Imprimir   Correu electrònic