• Telèfon
  • +34 900 670 112

Normativa Comunitat de Castella Lleó sobre els desfibril·ladors externs

Desfibril·ladors Valladolid, Salamanca, Burgos, Sòria, Zamora, Àvila

Normativa desfibril·ladors Castella Lleó

Normativa de Castella Lleó sobre desfibril·ladors externs

Legislació sobre desfibril·ladors externs en la comunitat autònoma de Castella Lleó, norma per al seu ús, formació i els espais cardioprotegits 

 

Normativa de la comunitat autònoma de Castella Lleó sobre la instal·lació i ús dels desfibril·ladors externs


La legislació per a l'ús de desfibril·ladors en la comunitat autònoma de Castella Lleó, pel qual es regula el seu ús per personal no sanitari està regulat segons el Decret 9 / 2008 de 31 de gener.
L'objectiu d'aquesta norma és regular els requisits per a la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs per personal no sanitari, requisits per a la formació de personal i de les entitats o empreses encarregades d'impartir aquesta formació sobre l'ús de desfibril·ladors externs, a més de les tasques d'inspecció, control i creació d'un registre, relatiu a l'ús de l'desfibril·lador.
Aquest decret, considera personal no sanitari totes aquelles persones que no estiguin en possessió del títol de Llicenciat en Medicina o Diplomat en Infermeria

 

Requisits i obligacions per a la instal·lació o l'ús d'un desfibril·lador extern a Castella Lleó


Les entitats o empreses que desitgin instal·lar o que disposin d'un desfibril·lador extern, per al seu ús per personal no sanitari, han de disposar d'un espai visible i senyalitzat per a la seva ubicació, tenir identificada la marca, model i número de sèrie i estar autoritzades i inscrites en el Registre relatiu a l'ús de DESA per personal no sanitari de Castella i Lleó. Han de garantir la seva conservació i manteniment, sent responsable el titular de l'empresa o entitat. Podrà fer ús dels DESA aquell personal no sanitari amb la formació adequada, que estigui en possessió de l'autorització regulada pel present Decret i inscrit en el Registre relatiu a l'ús de DESA per personal no sanitari de Castella i Lleó. Podrà fer ús dels DESA aquell personal no sanitari que tingui una autorització d'una altra comunitat autònoma, i que estigui inscrit al Registre abans esmentat.
Cada utilització d'un DESA comporta l'obligació de contactar amb el telèfon 112 i l'elaboració d'un informe que es remetrà, en un termini màxim d'una setmana, a la Direcció General de Planificació, juntament amb la informació de l'episodi registrat en el DESA.
La Direcció General de Planificació serà l'encarregada d'autoritzar la instal·lació del desfibril·lador i als 5 anys realitzarà una inspecció per renovar o no, l'autorització de seguir instal·lat el desfibril·lador.

 

Requisits per impartir formació sobre l'ús de desfibril·ladors a Castella Lleó


Les entitats o empreses que vulguin impartir formació relacionada amb el maneig de DESA per personal no sanitari hauran, estar en possessió d'autorització i estar inscrites en el Registre relatiu a l'ús de DESA per personal no sanitari de Castella i Lleó
El personal docent que imparteixi la formació ha de disposar d'acreditació o certificació com a instructor en suport vital bàsic o avançat.
Les entitats o empreses que imparteixin la formació, després de la realització i superació de les proves d'avaluació corresponents, lliuraran la documentació d'aprofitament de la mateixa a la Direcció General de Planificació i seran les encarregades d'emetre la certificació, que serà vàlida durant dos anys i als dos anys, s'haurà de realitzar un reciclatge.
La formació inicial serà d'una durada de 8 hores i haurà de ser impartida per un instructor acreditat per cada 8 alumnes i hauran de realitzar un reciclatge dels alumnes cada dos anys amb una durada de 4 hores.

DESCARREGAR NORMATIVA que regula l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats a Castella Lleó

 


Imprimir   Correu electrònic
Imatge

Instal·lació de desfibril·ladors externs, manteniment, recanvis, reparacions, formació i ús del desfibril·lador, registre en Comunitats Autònomes.

Adreça:
Av. De la Constitució 29 
28821 Coslada (Madrid)
Telèfon: + 34 911 250 500
E-mail: salvavides@salvavides.com

Mapa on estem