Normativa desfibril·ladors Múrcia

Normativa sobre desfibril·ladors externs en la Comunitat Autònoma de Múrcia

Normativa sobre la instal·lació, l'ús, i la formació sobre desfibril·ladors externs DEA / DESA a la Comunitat Autònoma de Múrcia.

Norma que regula i obliga la instal·lació de desfibril·ladors externs en la comunitat murciana

Avui dia sabem que durant moltes dècades hem dirigit tots els esforços cap al tractament hospitalari i extrahospitalari (ambulàncies) de les parades cardiorespiratòries (PCR), sent realment la prevenció l'arma més potent.

Mitjançant la instal·lació de desfibril·ladors externs en espais públics i privats transitats, i la formació bàsica a persones en el seu maneig estem aconseguint que la població general sigui capaç d'actuar davant d'una aturada cardiorespiratòria, augmentant la probabilitat de supervivència de la víctima i disminuint les possibles seqüeles cerebrals.

La legislació murciana indica que els espais obligats a disposar d'un desfibril·lador DEA / DESA són:

Organismes, institucions i empreses, públiques o privades, en lloc visible i de cara al públic, amb un cartell indicatiu de la seva existència i ubicació.

Qualsevol persona al seu domicili.

Tots han de comunicar a la Direcció General de Salut Pública.

Qui pot fer ús d'un desfibril·lador a Múrcia?

Persones acreditades per la Conselleria de Sanitat que hagin superat el curs de formació inicial i continuada en SVB i desfibril·lació.

Formar la població no sanitària per actuar davant d'una situació d'emergència i poder utilitzar els desfibril·ladors portàtils és un gran avanç pel que fa a salut pública. Cada vegada més comunitats autònomes estan ajustant les seves normatives i regulant més estrictament la instal·lació de desfibril·ladors i formació de persones perquè espais públics i privats estiguin cardioprotegits. Totes les legislacions fan especial èmfasi no només a la instal·lació del desfibril·lador sinó a l'obligació de mantenir-los en condicions òptimes per a assegurar el seu correcte funcionament.

DESCARREGAR NORMATIVA que regula l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats en Comunitat Múrcia


Imprimir Correu electrònic