• Telèfon
  • +34 900 670 112

Norma navarresa sobre desfibril·ladors externs

desfibril·ladors Navarra

Normativa desfibril·ladors Navarra

Normativa desfibril·ladors externs Navarra | Decret Foral 6 / 2019

Decret Foral de Navarra pel qual es regula la instal·lació de desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics i la formació per al seu ús.

 

Normativa per a l'ús de desfibril·ladors externs a Navarra

El DECRET FORAL 6/2019, de 30 de gener, pel qual es regula la instal·lació de desfibril·ladors externs automatitzats i la formació per al seu ús, porta variacions importants i molt positives pel que fa a l'anterior decret.

La nova normativa de desfibril·ladors externs a Navarra pretén definir els llocs obligatoris per a la seva instal·lació, les persones la capacitació es considera clau per al seu adequat funcionament, la formació requerida per al seu ús i els registres necessaris per disposar de la informació operativa actualitzada

 

La normativa de Navarra sobre desfibril·ladors externs | Pla estratègic


Navarra incorpora el desenvolupament dels dispositius extrasanitaris com una estratègia per completar l'acció en urgències temps-dependents, i per a això cal fer una diferenciació de dispositius de primera línia i un ajust de les necessitats de formació a les noves realitats tecnològiques.

En l'actualitat, la causa principal de les morts per mort sobtada que es produeixen fora de l'àmbit hospitalari és la fibril·lació ventricular patida com a conseqüència d'un episodi coronari. Aconseguir una millora significativa en la supervivència de les persones que pateixen un episodi de fibril·lació ventricular ve sent preocupació primordial dels professionals i de les autoritats sanitàries.

S'han demostrat els avantatges de la utilització dels desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics (DESA) per part de personal no sanitari, perquè l'actuació immediata pot salvar vides de persones en situació de parada cardíaca.

Alhora, s'ha comprovat la absència de riscos tant per als pacients com per als primers intervinents.

La desfibril·lació primerenca és un element assistencial fonamental, testimoni que es recull en el Reial Decret, les disposicions han estat observades en l'elaboració de el present Decret Foral, que es dicta en virtut de les facultats de desenvolupament legislatiu que ostenta la Comunitat Foral en matèria de sanitat interior i assistència sanitària.

L'experiència acumulada des de la publicació del Decret Foral abans esmentat ha posat de manifest la necessitat de modificar diversos aspectes d'aquella norma. Al costat d'alguns canvis dirigits a simplificar i clarificar requisits i procediments administratius, el present Decret Foral introdueix modificacions de major entitat que han de contribuir a facilitar i estendre la formació a un major nombre de persones, adiestrándolas per a l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics.

Desfibril·ladors a Navarra | Espais i instal·lacions obligats a disposar d'un desfibril·lador


A continuació detallem els llocs on serà obligatori que hi hagi instal·lat un desfibril·lador extern automatitzat. Aquests desfibril·ladors hauran d'estar situat en un punt cèntric i equidistant de les zones més allunyades en els següents espais o llocs:

 

Establiments comercials que tinguin una superfície comercial útil superior a 2.000 metres quadrats.

Centres comercials constituïts per un conjunt d'establiments comercials situats en un o en diversos edificis connectats, que sumin una superfície comercial útil superior a 2.000 metres quadrats.

> Aeroports.

Estacions de trens i autobusos de poblacions de més de 10.000 habitants.

Centres educatius amb personal docent, no docent i alumnat superior a 700 persones.

Centres de treball o espais en què conjuntament treballin més de 700 persones.

Poliesportius, piscines i qualsevol instal·lació esportiva o recreativa amb aforament autoritzat o previst superior a 500 persones.

Establiments, instal·lacions o espais en què se celebrin espectacles, activitats culturals o recreatives amb aforament autoritzat superior a 700 persones.

Qualsevol altre espai o instal·lació l'aforament sigui superior a 700 persones.

En les localitats que disposin de policies locals, agents municipals o agutzils es disposarà de DEA que haurà de ser portat almenys en un vehicle patrulla operatiu. En les localitats de més de 10.000 habitants, es disposarà de DEA almenys en el 50% dels vehicles patrulla operatius.

La Policia Foral de Navarra comptarà amb un desfibril·lador almenys en una de les patrulles operatives depenents de la Comissaria Central de Pamplona, ​​i de les comissaries d'Alsasua, Elizondo, Estella, Tafalla, Sangüesa i Tudela.

Residències i centres de dia de gent gran amb discapacitat de més de 100 places.

 

En què es basen per seleccionar la instal·lació de desfibril·ladors a Navarra?


La resposta a aquesta pregunta és bàsicament a la "major probabilitat" que pugui produir-se una aturada cardíaca en aquests llocs com aeroports, estacions d'autobusos, estació de trens. No obstant això, des de Projecte Salvavides considerem que encara que hi hagi una major probabilitats que ocorri en un col·legi de 700 alumnes que de 500 alumnes, les possibilitats en tots dos són exactament són les mateixes.

A més, l'administració ha revisat i comparat les normatives de desfibril·ladors d'altres comunitats autònomes per definir les ràtios que recomanen la instal·lació obligatòria de desfibril·ladors. No hi ha dubte que aquest decret té uns punts molt positius, com la introducció del DEA en primers intervinents com els policies, que analitzarem a continuació. Per tant, cal felicitar a l'administració per fer un pas endavant en la cardioprotecció. 

 

Desfibril·ladors en vehicles de policia, agents municipals i agutzils de Navarra


La novetat d'aquest decret és l'obligació de portar un DEA en els vehicles dels agents de la llei. En aquest sentit, hi ha evidència i en això estem d'acord que els agents en nombroses ocasions són els primers a arribar als accidents. Per tant, és lògic pensar que vulguin tenir vehicles de policies cardioprotegits.

Els policies locals, agents municipals i agutzils són part dels primers intervinents, Igual que la Policia Foral de Navarra o el Servei de Bombers de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak.

Si vols saber més sobre vehicles cardioprotegits, fes clic aquí (Enllaç vehicles cardioprotegits)

 

Qui pot utilitzar un desfibril·lador públic segons la normativa de "Desfibriladores a Navarra"?


A Espanya per poder progressar en matèria de cardioprotecció, cal que les persones es formin en tècniques de reanimació per poder augmentar les possibilitats de supervivència, l'ús del desfibril·lador amb un mínim de formació garanteix les probabilitats d'èxit i continuació es detalla qui pot utilitzar- , i els passos a seguir per portar un registre de l'ús del desfibril·lador:

 

1. Els DEA d'instal·lació obligatòria seran utilitzades per personal no sanitari format d'acord amb el que estableix aquest decret foral amb el suport dels serveis d'emergència sanitària en els termes que estableix aquest article.

2. Cada actuació amb un DEA comportarà la comunicació immediata amb el telèfon d'emergència 112-SOS Navarra per a l'activació urgent de la cadena de supervivència.

3. Després de cada utilització, la persona que hagi utilitzat el DEA ho ha de comunicar al servei d'emergències mèdiques que acudeixi al lloc de l'incident, i aquest ho reflectirà en el seu protocol d'atenció amb la finalitat de valorar l'efectivitat de la utilització del DEA en l'atenció a urgències temps-dependents.

4. Es consideren situacions excepcionals que eximeixen de la utilització del DEA per personal format aquelles en què la instal·lació del DEA no estigui considerada entre les obligatòries definides en aquest decret foral o quan no sigui possible comptar amb una persona formada per a la intervenció immediata. En el cas d'arribar al lloc una persona formada, aquesta tindrà preferència per a la utilització del DEA fins a l'arribada de l'equip sanitari.

 

Normativa de Navarra per a la formació en l'ús de desfibril·ladors externs


A la Comunitat Foral de Navarra, per a poder utilitzar un desfibril·lador públic s'ha de realitzar un curs de reanimació SVB i ús de desfibril·lador. Aquesta comprovat que després de realitzar un curs en suport vital bàsic  (Suport Vital Bàsic) i un desfibril·lador l'alumne es veu amb més confiança per actuar davant d'una aturada cardíaca.

La normativa de Navarra per a la formació en el maneig de l'desfibril·lador diu "Les persones primeres que intervenen hauran de comptar amb formació o qualificació acreditada que els capaciti per a la utilització dels desfibril·ladors acord amb el que estableix la normativa bàsica estatal o, si no, realitzar un curs teoricopràctic de formació inicial que contingui com a mínim el programa i el procediment d'avaluació establerts a l'annex II d'aquest decret foral "

 

Quantes hores dura el curs de suport vital bàsic i ús del desfibril·lador?

 

6 hores de formació, les quals 3 poden ser de forma telemàtica (Opcional). Aquesta és una novetat respecte a altres normatives, el que possiblement faciliti l'accés a aquests cursos a les empreses. Es redueix així la part presencial a 3 hores que serà merament pràctica.

S'estableix un període de reciclatge cada 2 anys, després d'haver realitzat el curs inicial de DEA, amb una durada de 2 hores.

El Projecte Salvavides som "entitat formadora de el Departament de Salut de Navarra"


Per impartir els cursos sobre l'ús de desfibril·ladors externs de forma oficial i homologada, cal estar registrats al Departament de Salut de Navarra. Des de fa 10 anys Projecte Salvavides portem impartint els cursos de SVB i ús de desfibril·ladors a Navarra complint amb els requisits que estableix aquest decret foral. A l'ésser una acadèmia reglada en aquesta comunitat, podem oferir els cursos homologats de suport vital bàsic i ús del desfibril·lador.

 

Instal·lació de DEA Navarra | creació de registre desfibril·ladors Navarra


Les persones físiques o jurídiques obligades a instal·lar un DEA acord amb el que disposa aquest decret foral han de registrar la instal·lació del desfibril·lador. No s'espantin, això és un mer tràmit, del qual en Projecte Salvavides estem més que acostumats a gestionar. Per tant, si adquireixen la cardioprotecció amb nosaltres no hauran de preocupar ja que us ajudarem amb el registre.

 

Perquè us feu una idea les dades que són necessaris són:

1. Lloc en què va quedar instal·lat l'aparell

2. Dades d'identificació i contacte de la persona o persones que puguin utilitzar el desfibril·lador

 

És molt important registrar el desfibril·lador ja que permetrà millorar la qualitat assistencial. Igual d'important tenir un desfibril·lador, és tenir cura d'aquest.

Per a més informació no dubti en contactar amb els nostres delegats de zona o la central, trucant al telèfon gratuït 900 670 112

 

DESCARREGAR NORMATIVA que regula l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats a Navarra

DESCARREGAR MODEL REGISTRE DESFIBRIL·LADOR a Navarra

 

Entrada en vigor de la Normativa Desfibril·ladors Externs semiautomàtics Navarra


El present Decret Foral entrarà en vigor als sis mesos de la publicació en el Butlletí Oficial de Navarra, per la qual cosa la data límit per al compliment d'aquesta legislació serà el 18 d'AGOST DEL 2019.

Com podem observar el termini per posar-se al dia finalitza a l'agost (període de vacances) per tant, el nostre consell és que no deixin passar el temps i sobretot s'assessorin bé a l'hora d'adquirir el desfibril·lador ja que hi ha desfibril·ladors d'última generació que ajuden els rescatadors guiant en la profunditat de les compressions.

L'equip de Projecte Salvavides estarà encantat d'atendre't i informar-te dels diversos DEA, preu de desfibril·ladors, formacions etc.

Tota la informació per cardioproteger teu espai en:

 

Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la.

Telèfon: 900 670 112

Salutacions Salvavides!

 


Imprimir   Correu electrònic
Imatge

Instal·lació de desfibril·ladors externs, manteniment, recanvis, reparacions, formació i ús del desfibril·lador, registre en Comunitats Autònomes.

Adreça:
Av. De la Constitució 29 
28821 Coslada (Madrid)
Telèfon: + 34 911 250 500
E-mail: salvavides@salvavides.com

Mapa on estem