Normativa desfibril·ladors Aragó

Normativa d'Aragó sobre desfibril·ladors externs

Normativa sobre la instal·lació, la formació i l'ús de desfibril·ladors externs en la Comunitat Autònoma d'Aragó. Regulació de l'ús de desfibril·ladors externs, la formació, instal·lacions per a espais cardioprotegits i el manteniment.

 

Decret 30/2019 que regula l'ús i instal·lació de desfibril·ladors a la Comunitat d'Aragó

El decret 30/2019 de 12 de febrer 2019 dictat pel Govern d'Aragó, pel qual regula l'ús i l'obligació d'instal·lar desfibril·ladors externs automàtics (DEA) i semiautomàtics (DESA) en establiments no sanitaris. Aquest decret deroga els anteriors i afegeix algunes obligacions respecte a l'anterior.

L'objecte continua sent regular els requisits per a la instal·lació de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari, marcar el procediment de comunicació de la seva instal·lació, així com els requisits per a la utilització dels mateix i l'acreditació de les entitats formadores.

Finalment, matisa els detalls de la documentació a lliurar per donar d'alta la instal·lació d'un nou desfibril·lador o la modificació d'un existent, i afegeix alguna puntualització com la localització en lloc visible i accessible, senyalètica necessària, etc. A més de fer referència també als desfibril·ladors que estiguin en la via pública o en vehicles.

En definitiva, aquest decret és un pas més en la cursa contra l'aturada cardíaca per a la Comunitat Autònoma d'Aragó, que continua ampliant la regulació anterior per afegir aspectes que no apareixien anteriorment o matisar els ja existents per continuar en la lluita de la cardio- protecció.

L'aspecte més notori el trobem en l'apartat d'instal·lació de desfibril·ladors, ja que a més de recomanar com l'anterior decret, en aquesta ocasió afegeix una sèrie d'espais en els quals serà obligatori disposar d'un desfibril·lador. 

Segons aquest decret 30/2019 de 12 de febrer s'obliga instal·lar un desfibril·lador en els següents espais:

Alguns d'aquests espais són:

  • Les grans superfícies comercials amb més 2500 metres quadrats.
  • Els aeroports.
  • Estacions de trens i autobusos situades en poblacions de més de 25000 habitants.
  • Els centres educatius, les zones esportives i piscines amb més de 300 persones d'aforament,
  • Llocs de treball amb més de 250 treballadors.
  • Centres públics amb aforament superior a 500 persones.
  • Residències amb més de 200 llits.
  • Hotels de més de 100.
  • Patrulles de policia local


Formació per a l'ús de desfibril·ladors externs

Pel que fa a la formació sobre l'ús de desfibril·ladors externs, manté similars característiques a la norma anterior (Decret 229 / 2006), donant com a novetat més importància a la part pràctica en les sessions tant dels cursos inicials com de les posteriors renovacions. Per al seu ús, el personal no mèdic ni d'infermeria haurà de disposar de l'acreditació corresponent, que s'obtindrà reunint els requisits (ser major d'edat i disposar del títol de graduat escolar o equivalent) i desenvolupant i superant els cursos de formació impartits pels centres i institucions autoritzats per a això.

Aquests cursos de formació consten de 8 hores teoricopràctiques, que tindrà validesa durant 1 any, havent de realitzar posteriorment un reciclatge de 4 hores.

Les entitats, empreses, establiments o serveis no sanitaris que comptin amb un desfibril·lador extern, han de comunicar al Servei Provincial del Departament competent en matèria de Salut, la disponibilitat del desfibril·lador DESA i del personal capacitat per al seu maneig. A més, disposaran de dos jocs de pegats i una farmaciola complet d'oxigen teràpia.

 

Localització del desfibril·lador dins de l'espai cardioprotegit 

El desfibril·lador ha d'estar ubicat en un lloc accessible, amb espai suficient per al seu ús i estar senyalitzat adequadament.


Manteniment del desfibril·lador extern 

Per garantir el bon ús de l'aparell de desfibril·lació, s'efectuaran les revisions i manteniments que siguin necessaris, seguint les instruccions del fabricant.


Protocol d'actuació en cas d'utilitzar el desfibril·lador extern 

En cas d'utilitzar un DESA, és necessari comunicar la intervenció, en el moment immediat de l'ús als serveis d'emergències amb l'objectiu de garantir la continuïtat assistencial i el seguiment mèdic de la persona afectada, i posteriorment, omplir el full d'assistència prestada al pacient per remetre-la al Centre d'Urgències Sanitàries del 061, així com la còpia informatitzada del succés recollida en el sistema de dades del desfibril·lador.

DESCARREGAR NORMATIVA que regula l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats a Aragó


Imprimir   Correu electrònic