Serveis de calibratge de desfibril·ladors

Calibratge de desfibril·ladors DEA DESA

Calibratge de desfibril·ladors DEA DESA

El nostre servei tècnic d'equips DEA DESA compta amb més de deu anys d'experiència en el manteniment i calibratge de desfibril·ladors, per tal de garantir el correcte funcionament i operativitat dels equips les 24 hores els 365 dies a l'any.

La verificació i calibratge de desfibril·ladors, a l'igual que altres dispositius mèdics s'han de dur a terme per personal qualificat, mitjançant una formació especialitzada i una dilatada experiència en servei tècnic de desfibril·ladors DEA DESA.

En el Projecte Salvavides disposem de la infraestructura necessària per dur a terme calibratges de desfibril·ladors en tot el territori nacional. Disposem de personal tècnic en plantilla per exercir diferents tasques de calibratge d'equips, entre el personal qualificat comptem amb enginyers tècnics i tècnics en electromedicina encarregats d'assegurar el correcte funcionament dels dispositius mèdics d'acord amb la normativa vigent.

 

Normativa sobre el calibratge de desfibril·ladors i dispositius mèdics

 

Els articles 4.4 de Reial Decret 1591/2009, de 16 d'octubre, i 4.6 de Reial Decret 1662/2000, de 29 de setembre, es refereixen específicament a la preservació de les garanties durant la instal·lació dels productes i durant el temps que romanen en funcionament han d'estar correctament instal·lats i de mantenir adequadament de manera que es garanteixi que, durant el seu període d'utilització, conserven la seguretat i prestacions previstes pel seu fabricant.

entenem per dispositiu mèdic com un equip electro-mèdic, instrument, aparell o màquina que s'utilitza per a la prevenció, el diagnòstic o el tractament d'una malaltia, dispositiu per detectar, mesurar, restablir, corregir / modificar l'estructura o la funcionalitat de l'organisme amb algun propòsit mèdic. La normativa aplicable als productes sanitaris, constituïda per les directives 90/385 / CEE, sobre implants actius (1), 93/42 / CEE, sobre productes sanitaris (2). 

 

Sala blanca per al calibratge de desfibril·ladors i altres dispositius mèdics

 

En el Projecte Salvavides disposem d'una sala blanca amb instrumentals, eines i equips de treball específics i necessaris per a realitzar el correcte exercici de calibratges, verificacions i reparacions dels equips mèdics. Tota el nostre equipament disposa d'un pla de calibratge, el que permet garantir la traçabilitat en les nostres reparacions i calibratges ISO 9001. 

Comptem, a més, amb les següents ISO de qualitat certificada que garanteixen les condicions de qualitat, seguretat i el compliment de la normativa vigent per al correcte exercici de les nostres calibratges i verificacions. 

disposem d' serveis de calibratge i manteniment de desfibril·ladors, inclou visites periòdiques per revisar, canvi de bateries, elèctrodes, així com el monitoratge 24 hores mitjançant un sistema de gestió remot en línia.

 

 

Servei de calibratge de desfibril·ladors i dispositius d'electromedicina

 

Des de el Projecte Salvavides oferim servei de diagnòstics, reparacions i calibratges d'una gran diversitat de desfibril·ladors de mercat i equips sanitaris com:

  • pulsioxímetros
  • Termòmetres
  • Capnògrafs
  • electro cardiógrafos

Per a més informació d'altres dispositius mèdics, si us plau, no dubti en consultar-nos.

 


Imprimir   Correu electrònic
Imatge

Instal·lació de desfibril·ladors externs, manteniment, recanvis, reparacions, formació i ús del desfibril·lador, registre en Comunitats Autònomes.

Adreça:
Av. De la Constitució 29 
28821 Coslada (Madrid)
Telèfon: + 34 911 250 500
E-mail: salvavides@salvavides.com

Mapa on estem