Actualització de la norma sobre desfibril·ladors a Aragó

Decret 30 / 2019 amplia els espais obligats a instal·lar desfibril·ladors

Actualització de la normativa sobre l'ús i instal·lació de desfibril·ladors a Aragó

La comunitat d'Aragó actualitza la normativa sobre la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs, recomanant i obligant la instal·lació de desfibril·ladors públics i privats en espais com 

centres comercials, aeroports, estacions de tren i autobusos, escoles i centres educatius, zones esportives i piscines, obliga a disposar d'un desfibril·lador en empreses, espais públics, residències geriàtriques i hotels, en aquesta actualització de la norma també han de disposar d'un desfibril·lador en vehicles de la policia local.

 

Nou Decret 30/2019 que regula la instal·lació i ús de desfibril·ladors a Aragó

 

Ja ha entrat en vigor el Decret 30 / 2019 de 12 de febrer de 2019, decret del Govern d'Aragó amb el que actualitza la normativa sobre desfibril·ladors públics i privats, decret amb el qual es regula l'ús de desfibril·ladors automatitzats (DEA) fora de l' àmbit sanitari en tota la comunitat d'Aragó. Aquest decret deroga els anteriors i afegeix algunes obligacions respecte a l'anterior.
L'objecte continua sent regular els requisits per a la instal·lació de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari, marcar el procediment de comunicació de la seva instal·lació, així com els requisits per a la utilització dels mateix i l'acreditació de les entitats formadores.

 

La nova normativa d'Aragó recalca la importància de la formació per a l'ús de desfibril·ladors

Aquesta norma amplia, pel que fa a l'anterior, els perfils dels que estan capacitats per a l'ús dels DEA, afegint en el llistat a més de metges i personal d'infermeria als que tinguin la titulació de tècnic en emergències sanitàries o una sèrie d'unitats de competències que acreditin la capacitació en el maneig d'aquests equips, així com al personal no sanitari format en SVB i DEA per entitats acreditades seguint el programa que estableix el propi decret.

Pel que fa a la formació, manté similars característiques a la norma anterior, donant com a novetat més importància a la part pràctica en les sessions tant dels cursos inicials com de les posteriors renovacions.

 

Espais obligats a disposar d'un desfibril·lador a la Comunitat d'Aragó


L'aspecte més notori el trobem en l'apartat d'instal·lació de desfibril·ladors, ja que a més de recomanar com l'anterior decret, en aquesta ocasió afegeix una sèrie d'espais en els quals serà obligatori disposar d'un desfibril·lador.

Alguns d'aquests espais són:

  • Les grans superfícies comercials amb més 2500 metres quadrats.
  • Els aeroports.
  • Estacions de trens i autobusos situades en poblacions de més de 25000 habitants.
  • Els centres educatius, les zones esportives i piscines amb més de 300 persones d'aforament,
  • Llocs de treball amb més de 250 treballadors.
  • Centres públics amb aforament superior a 500 persones.
  • Residències amb més de 200 llits.
  • Hotels de més de 100.
  • Patrulles de policia local.

Finalment, matisa els detalls de la documentació a lliurar per donar d'alta la instal·lació d'un nou desfibril·lador o la modificació d'un existent, i afegeix alguna puntualització com la localització en lloc visible i accessible, la senyalització de l'desfibril·lador, etc. A més de fer referència també als desfibril·ladors que estiguin en la via pública o en vehicles.

En definitiva, aquest decret és un pas més en la cursa contra l'aturada cardíaca per a la Comunitat Autònoma d'Aragó, que continua ampliant la regulació anterior per afegir aspectes que no apareixien anteriorment o matisar els ja existents per continuar en la lluita de la cardioprotecció.

DESCARREGAR NORMATIVA que regula l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats a Aragó

 


Imprimir   Correu electrònic
Imatge

Instal·lació de desfibril·ladors externs, manteniment, recanvis, reparacions, formació i ús del desfibril·lador, registre en Comunitats Autònomes.

Adreça:
Av. De la Constitució 29 
28821 Coslada (Madrid)
Telèfon: + 34 911 250 500
E-mail: salvavides@salvavides.com

Mapa on estem