• Telèfon
  • +34 900 670 112

Comprar un Desfibrilador Extern

Recomanacions sobre desfibril·ladors

Anterior Pròxim

Què desfibril·lador extern comprar | Espais Cardio protegits

Què passa quan volem comprar un desfibril·lador per a la nostra comunitat de veïns, col·legi, ajuntament o empresa? 

Habitualment no estem familiaritzats amb aquests aparells, desconeixem com funcionen, quines marques són les més pioneres o que prestacions tenen així com les necessitats que hem de satisfer.

Al final, la gran majoria de la gent es decanta per un o altre en base al preu de compra, a l'aspecte estètic de l'aparell o la familiaritat amb la marca, criteris en certa manera arbitraris que en un altre producte pot ser totalment vàlids, però potser al DESA hagi de conjugar-se amb altres més concrets:

1.- Prestigi de marca.

Igual que ocorre amb qualsevol producte, una marca coneguda i solvent sempre és una garantia de qualitat, però la majoria no estem familiaritzats amb aquestes marques doncs parlem, en general, d'empreses especialitzades en material mèdic i en desfibril·ladors per personal sanitari amb una línia de desfibril·ladors externs no sanitaris o bé empreses que han desenvolupat gairebé exclusivament aquests productes.
Les empreses que porten molt temps fabricant material i tecnologia sanitària solen ser les que tenen els desfibril·ladors més moderns i actualitzats, doncs apliquen la seva experiència en el camp dels desfibril·ladors manuals sanitaris per al desenvolupament dels no sanitaris. Entre les marques amb millor tecnologia trobaríem a les nord-americanes ZOLL i Physio Control, la japonesa Nihon Kohden o la coreana CU Medical Systems.

 2.- Generació el desfibril·lador.

 Això es refereix al nombre de models previs que hi ha hagut al mercat fins a trobar l'actual.

 El fet que hi hagi hagut diversos antecessors suposa que estem davant d'una empresa que creu en la millora contínua, que investiga per obtenir els millors resultats i que revisa els seus productes per donar al client la millor tecnologia disponible.

 A més, ens assegura que adquirim un producte actual la vida útil es perllonga respecte a un que ja, a adquirir-lo, sigui gairebé obsolet.
Qualsevol empresa dirà si el model ha sofert modificacions respecte a la versió anterior, si n'hi ha, i quant de temps fa que és al mercat aquest model.

3.- Facilitat d'ús.

Els desfibril·ladors semiautomàtics estan dissenyats perquè qualsevol persona fins i tot sense formació, pugui ser socorrista si es veiés en la necessitat de fer ús d'un d'ells, de manera que a priori tots són fàcils d'utilitzar.
Tots tenen una locució de veu que va guiant al rescatador a través dels passos a realitzar, però alguns més presenten major suport com pantalla que marcant els passos a seguir o ajuda durant el RCP.

Hem de tenir en compte que quan algú pateix una parada cardíaca són moments de nervis i tensió de manera que la facilitat d'ús de l'aparell, la intuitivitat i tota l'ajuda que de l'aparell jugaran molt a favor d'aconseguir un rescat òptim.

 5.- Lleugeresa i possible transport de l'aparell.

 El pes dels desfibril·ladors així com les dimensions, sol ser bastant lleugers (entre uns 2 i 4 kg) de tal manera que puguin desplaçar-se fins al lloc de l'esdeveniment amb agilitat però amb la suficient envergadura com perquè es mantingui estable durant el seu ús.

Si constantment ens desplacem a peu amb el desfibril·lador, aquest serà un factor a tenir en compte per evitar una sobrefatiga de la persona que el carrega, però si el desfibril·lador es mantindrà fix en un lloc (com un armari, vitrina o vehicle) i només es traurà del seu lloc fix per al seu ús, aquest factor no ha de ser determinant, tenint a més en compte que un producte amb major pes i envergadura (dins dels límits de què parlem) donarà més seguretat a l'socorrista per percebre aquest, sense adonar-se'n, com més robust i fiable.

6.- Facilitat de manteniment.

El manteniment dels desfibril·ladors no hauria de suposar tot un repte. Idealment realitzaran un acte-revisió per garantir que es troben en perfecte estat i només haurien de requerir la seva revisió un cop l'any com a mesura de precaució, després de cada d'ús i en cas que sigui necessari actualitzar alguna cosa en base a les normatives de RCP europea.

7.- Caducitat, preu i disponibilitat de recanvis.

La fàcil disponibilitat dels recanvis és un criteri fonamental que allargarà els anys d'ús del seu desfibril·lador, de manera que adquirir un desfibril·lador que vagi ser retirat del mercat o d'una marca poc solvent o desconeguda pot fer que, arribat el moment del canvi de recanvis, no tingui accés als mateixos o la seva disponibilitat es demori de manera indefinida en el temps, fent el seu desfibril·lador inservible.
El preu i la caducitat dels recanvis també ha de ser un altre criteri a tenir en compte; en ocasions un desfibril·lador ens semblarà que té un preu molt competitiu però el canvi de pegats i bateries podrà suposar un desemborsament de fins i tot el 50% del preu del desfibril·lador, el que a mig i llarg termini ens suposarà un sobrecost molt elevat. Podem establir en aquest sentit una analogia amb les impressores casolanes quan el preu dels cartutxos de tinta és tan elevat que de vegades resulta més fàcil adquirir una altra impressora, però entenent que el preu d'un DEA no és el d'una d'aquestes impressores i que , a més, aquest consumisme tampoc és el més recomanable per a la cura del nostre entorn.

Hem de més tenir en compte que els pegats s'han de canviar després de cada ús, i que la bateria, si és usat, també veu escurçada enormement la seva vida útil i fins i tot pot ser necessari el seu canvi si s'han aplicat moltes descàrregues, per la qual cosa, tot i que la vida útil d'un recanvi pugui ser 2, 3 o 5 anys, l'atzar pot fer que, en cas d'ús, ens veiem obligats al seu canvi més sovint.
El preu d'aquests recanvis no hauria de suposar més d'un 10-15% del preu del desfibril·lador.

8.- Modalitat adult-pediàtric. 

Podem generalitzar a que tots els DEA tenen modalitat adult i pediàtric, entenent com a ús pediàtric en nens menors de 7-8 anys i 25 kg de pes.

En alguns el pegats serà el mateix per a ambdós usos i serà en el desfibril·lador on hem de canviar la modalitat a adult o pediàtric segons el pacient que tinguem.

En altres DEA hem de canviar els pegats instal·lant els d'adult o els pediàtrics i en base a això el propi aparell reconeixerà el pacient a desfibril·lar.

En principi es recomana sempre tenir preconectados els pegats adult doncs fins i tot en un centre educatiu, la probabilitat que la parada passi en un adult sempre és més gran, però els pegats pediàtrics han de ser sempre al costat del desfibril·lador per si cal fer el canvi.

Atès que aquest canvi es realitza en 10-15 segons, no suposa una important diferència una o altra modalitat llevat de casos excepcionals on hi hagi nens amb problemes cardíacs coneguts.

9.- Altres criteris tècnics.

Tot i que el personal sanitari probablement sigui el primer que miri, en general, la resta de persones, desconeixeran les prestacions a nivell tècnic que ens ofereix un DESA. Atès que és un tema llarg que deixarem per a una altra entrada, només destacar que entra les coses més importants estarà l'energia o descàrrega programades, que és l'energia que l'aparell subministrarà a l'pacient per aconseguir aturar l'arítmia i que així el massatge cardíac sigui efectiu . Aquestes descàrregues poden diverses entre 150 i 300 J en adults i solen ser de 50 J en la manera pediàtric. 

 Si teniu algun dubte a l'hora de triar desfibril·lador no dubteu a plantejar-nos-, estarem encantats d'ajudar-vos.


Imprimir   Correu electrònic
Imatge

Instal·lació de desfibril·ladors externs, manteniment, recanvis, reparacions, formació i ús del desfibril·lador, registre en Comunitats Autònomes.

Adreça:
Av. De la Constitució 29 
28821 Coslada (Madrid)
Telèfon: + 34 911 250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa on estem