Desfibril·ladors externs: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNITAT DE MADRID

Publicat el DECRET 78 / 2017, de 12 de setembre, del Consell de Govern, pel qual es regula la instal·lació i utilització de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i es crea el seu registre. 

Article 3 

Espais obligats a disposar de desfibril·lador:

Quedaran obligats a disposar d'almenys un desfibril·lador en condicions aptes de funcionament i llest per al seu ús immediat els següents espais o llocs:

 • a) Els grans establiments comercials, individuals o col·lectius, la superfície comercial d'exposició i venda sigui superior a 2.500 m2.
 • b) Els aeroports.
 • c) Les següents instal·lacions de transport: estacions d'autobusos i ferrocarril a
  poblacions de més de 50.000 habitants, les estacions de metro, ferrocarril i autobús amb una afluència mitjana diària igual o superior a 5.000 persones.
 • d) Els establiments públics, amb un aforament igual o superior a 2.000 persones.
 • e) Els establiments dependents de les administracions públiques en poblacions de més de 50.000 habitants i amb una afluència mitjana diària igual o superior
  a 1.000 usuaris.
 • f) Les instal·lacions, centres o complexos esportius en els quals el nombre d'usuaris diaris sigui igual o superior a 500 persones.
 • g) Els establiments hotelers amb més de 100 places.
 • h) Els centres educatius.
 • i) Els centres de treball amb més de 250 treballadors.
 • j) Els centres residencials de gent gran que disposin de, al menys, 200 places de residents.

Article 7 

Persones que intervenen: - ¿qui pot utilitzar-?

1. Podran utilitzar els desfibril·ladors externs el personal sanitari i els tècnics en emergències sanitàries.

2. També podran utilitzar els desfibril·ladors totes aquelles persones que estiguin en possessió dels coneixements mínims i bàsics necessaris per a això, després de la realització d'un programa de formació el contingut mínim haurà, almenys ser l'establert en la disposició addicional segona d'aquest Decret.

3. En el cas d'una situació excepcional en què no sigui possible disposar en aquell moment d'una persona amb la formació o titulació necessària per a l'ús de l'desfibrila- dor, el servei d'emergències a través del telèfon 112 podrà autoritzar a qualsevol altra persona per el maneig del desfibril·lador, mantenint en tot moment aquest servei la supervisió del procés.

Per ampliar informació poden accedir al BOCM punxant el següent link: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/09/14/BOCM-20170914-1.PDF

Projecte Salvavides.

Flama i informar: 911 25 05 00 Més de 5.000 entitats Cardioprotegidas: http://www.salvavidas.eu


Imprimir   Correu electrònic