• Telèfon
  • +34 900 670 112

desfibril·ladors externs

Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana obliga a instal·lar desfibril·ladors en espais públics, unint-se així aa Andalusia, Canàries, País Basc, Catalunya, Astúries i actualment Madrid

La Comunitat Valenciana obliga a instal·lar desfibril·ladors en espais públics, unint-se així a a Andalusia, Canàries, País Basc, Catalunya, Astúries i actualment Madrid.

La Comunitat Valenciana ha publicat aquesta setmana el decret que obliga a determinades institucions, entitats i empreses a disposar d'un desfibril·lador, el manteniment i la formació per a la seva utilització.

 

Article 3. Espais obligats a disposar del DESA:

 

Quedaran obligats a disposar del DESA, en condicions aptes de funcionament i llest per al seu ús immediat, les persones físiques i les persones jurídiques responsables de la gestió o explotació dels següents espais:

1. Instal·lacions de transport: aeroports i ports comercials, estacions o baixadors d'autobusos o ferrocarril de poblacions de més de 50.000 habitants, i les estacions de metro amb una afluència mitjana diària igual o superior a 2.000 persones.

2. Instal·lacions, centres o complexos esportius en els quals el número · ro de persones usuàries diàries, tenint en compte tots els seus espais esportius disponibles, sigui igual o superior a 500.

3. Centres educatius amb un aforament igual o superior a 1.500 perso · nes.

4. Establiments públics amb un aforament igual o superior a 1.000 persones.

 

Article 8. Personal autoritzat per a l'ús del DESA 

 

1. Estan autoritzats per a l'ús del DESA:

a) Les persones que estiguin en possessió de la llicenciatura de Medicina i Cirurgia o grau de Medicina, diplomatura d'Infermeria o grau d'Infermeria, o Formació Professional de tècnic en Emergències Sanitàries.

b) Les persones que hagin cursat titulacions oficials reconegudes · des en Espanya el programa inclogui formació en reanimació cardiopulmonar, suport vital bàsic i ús del DESA, amb un contingut i durada que com a mínim es correspongui amb l'especificat en els programes de formació.

c) Les persones dels estats membres la Unió Europea que hagin realitzat els cursos o programes exigits per a això en els seus països, prèvia homologació per la unitat administrativa amb competència en formació i docència en matèria de sanitat, si es constatés que hi equivalència en contingut i durada amb els programes de formació inicial i continuada per a l'ús de DESA. L'homologació tindrà una validesa de dos anys a comptar de la data de realització del curs.

d) I totes aquelles persones que hagin superat els programes de formació inicial i continuada per a l'ús de DESA.

 

2. De forma excepcional, en aquells casos en què no es troben · tre present cap persona acreditada per a l'ús del DESA, quan · do concorri la circumstància ia fi d'augmentar les possibilitats de supervivència, podrà fer ús del DESA, qualsevol persona que es trobi present en el lloc de la parada cardíaca i sempre que estigui en comunicació amb el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) a través del telèfon d'emergències 112.

 

 

Per a qualsevol aclariment no dubteu en contactar-nos al telèfon gratuït 900 670 112.


Imprimir   Correu electrònic
Imatge

Instal·lació de desfibril·ladors externs, manteniment, recanvis, reparacions, formació i ús del desfibril·lador, registre en Comunitats Autònomes.

Adreça:
Av. De la Constitució 29 
28821 Coslada (Madrid)
Telèfon: + 34 911 250 500
E-mail: salvavides@salvavides.com

Mapa on estem