• Telèfon
 • +34 900 670 112

Avís Legal

1. IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB
Anek S3, SL amb CIF B-85649903, amb adreça al AVDA. CONSTITUCIÓ 29, 28821 COSLADA (MADRID), i correu electrònic Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la., És el titular d'aquesta web, amb domini salvavidas.eu

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS
La utilització d'aquest lloc Web atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició d'USUARI, la qual cosa implica l'adhesió als termes i condicions que a continuació s'indiquen. Amb caràcter general, es contemplaran els termes i condicions en la versió publicada en el moment en què es produeix l'accés. Es recomana a l'usuari llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels serveis oferts. Així mateix, l'accés a determinats serveis a través d'aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i / o utilització dels nostres serveis, l'USUARI ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En cas de no acceptar les condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d'accedir i utilitzar els serveis continguts en aquesta web. Les presents condicions d'ús regulen l'ús genèric del Web per part de l'USUARI que té la possibilitat de visualitzar-les i imprimir. El Titular de la web es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta web, així com a limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a la web.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El contingut d'aquesta web es troba protegit per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial. El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del responsable del web o, si s'escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del Titular de la web. La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al responsable del web i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, es compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
Les reclamacions que poguessin interposar-se pels USUARIS en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d'aquest lloc web han de dirigir-se al correu electrònic Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la.

4. ACCÉS A LA WEB
La nostra web pot ser visitada per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

5. Ús correcte del lloc web
L'usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, amb els bons costums i l'ordre públic.
L'usuari s'obliga i compromet a:

 • No utilitzar el web o els serveis que es presten a través d'ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquest Avís Legal que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la web o seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d'altres usuaris.
 • No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin a la web.
 • No introduir programes, virus, macro-instruccions, mini-aplicacions o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del responsable del la web o de tercers.
 • No fer mal ús d'informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.
 • No introduir actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • Així mateix, el responsable del web es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al web i / o als serveis en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT
El responsable del web no es farà responsable, directament ni subsidiàriament de:

 • La qualitat del servei, la velocitat d'accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la web.
 • Que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causa que escapen del control del Titular de la web. • Una actuació dolosa o culposa de l'usuari i / o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa.
 • Danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.
 • Els continguts i opinions de tercers ni de la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o cercadors del lloc web.
 • Els danys que es puguin causar en els equips dels USUARIS per possibles virus informàtics contrets causa de la seva navegació en el lloc web o per qualsevol altre dany derivat d'aquesta navegació.
 • De l'incompliment de la Llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l'ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
 • Els vicis, i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició, la manca d'actualització o d'exactitud dels mateixos, ni de la seva qualitat científica en el seu cas.
 • Així mateix, el Titular no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
 • El Titular té dret, sense que existeixi cap indemnització a l'Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.
 • El Titular es reserva el dret de modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts i serveis que es troben en aquesta web, no adquirint cap responsabilitat per això, així com pel fet de no estar actualitzada la informació.

7. Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que la informació que faciliti l'Usuari serà incorporada al sistema de tractament titularitat del Responsable amb amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, el titular i responsable informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Mentre vostè. No comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades. Se li informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el Responsable es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en matèria de protecció de dades, l'Usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, havent de dirigir la seva petició per escrit i identificant-prou a l'adreça esmentada en el punt 1. Així mateix, també podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

8. PUBLICITAT
D'acord al que regula la Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) la política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que l'usuari hagi sol·licitat rebre, havent traslladat de manera voluntària i exprés el seu consentiment. Si Usuari vol desitja rebre aquestes comunicacions, haurà de dirigir la seva petició per escrit i identificant-prou a l'adreça electrònica Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL
Les presents condicions estan redactades en espanyol, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a aquest lloc Web seran competents els Jutjats i Tribunals de Madrid, Espanya.

Condicions de compra

Condicions de compra

1- Àmbit d'aplicació

Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular les condicions de contractació i venda dels productes oferts a la web https://www.salvavidas.eu. Aquestes condicions estan en tot moment subjectes a les lleis espanyoles i directives de la CE que regulen les condicions de contractació en les operacions de compravenda en comerços minoristes. Entre d'altres, serà d'aplicació les següents:

Llei 26 / 84 de 19 de juny General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.

Llei 7 / 98 de 13 d'abril de condicions generals de la contractació.

Llei 7 / 96 de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista.

Llei 34 / 2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Llei 23 / 2003 de 10 de juliol de Garanties dels béns de consum.

Directiva 2000 / 31 CE del Parlament Europeu.

Seran també d'aplicació qualsevol altra llei espanyola, modificació de Llei, Directiva de la CE, no inclosa en la llista anterior, la normativa modifiqui les condicions dels contractes de compravenda i per tant aplicables a les operacions de venda que realitzi www.tienda- salvavidas.com amb els seus clients.

Els usuaris que realitzin operacions de compravenda a través d' https://www.salvavidas.eu declaren conèixer i acceptar sense reserva ni excepció les presents Condicions Generals. En cas de dubte davant qualsevol de les presents Condicions Generals, el client podrà consultar la mateixa amb el Departament Comercial de https://www.salvavidas.eu a través de l'email següent: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la..

El Projecte Salvavides podrà modificar unilateralment i sense previ avís totes i cadascuna de les obligacions amatents en les presents Condicions Generals, inclosos els preus en comandes confirmades que provinguin d'un error tipogràfic a la base de dades del web https://www.salvavidas.eu o bé a la base de dades del proveïdor que ha subministrat el producte o productes erronis a https://www.salvavidas.eu . En aquest cas, El projecte Salvavides oferirà al client la possibilitat de reemborsament de l'import de la comanda o bé la substitució del producte o productes que han variat el seu preu per altres de similars característiques.

2.- Confirmació de la comanda.

S'entén que una comanda del web https://www.salvavidas.eu ha estat confirmat quan s'han executat les quatre etapes següents:

El client ha seleccionat a la cistella el producte o productes del web https://www.salvavidas.eu que vol comprar.

El client accepta les condicions generals de la web https://www.salvavidas.eu i procedeix a la seva identificació, omplint el formulari de dades de facturació i adreça de lliurament de la comanda.

El client selecciona una de les formes de pagament ofertes per la web https://www.salvavidas.eu .

El client fa efectiu el pagament de la comanda en la forma seleccionada en el pas anterior.

El client rep la confirmació de la seva comanda a l'adreça de mail facilitada.

3.- Preus.

Els preus indicats a la web https://www.salvavidas.eu estan expressats en euros, no inclouen l'IVA vigent a Espanya i estan excloses les despeses de transport i l'IVA a què està subjecte el transport. Els productes que estiguin subjectes a cànon segons l'Article 25.21 de el Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d'Abril, que aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, incorporen el cànon en el preu de venda. De manera unilateral https://www.salvavidas.eu es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís els preus i la disponibilitat dels productes inclosos a la seva pàgina web https://www.salvavidas.eu. Aquesta modificació, excepte error tipogràfic o aliè a https://www.salvavidas.eu, No afectarà les comandes confirmats abans de la modificació dels mateixos.

3.a.- Impostos. Els preus dels productes que es troben a la venda en el nostre establiment de comerç electrònic no inclouen l'IVA, que és pagat al mateix temps que es realitza la compra del producte. El sistema de compra es sotmet a la legislació vigent a Espanya.

L'IVA es pot veure subjecte a variacions que siguin aprovades per llei.

4.- Garantia

El Projecte Salvavides manifesta i garanteix que els seus plataforma d'Internet estan tècnicament preparades per a la venda de productes. Les garanties de qualitat o funcionament dels productes o serveis de https://www.salvavidas.eu seran, si escau, establertes cas per cas en les condicions particulars. Tots els nostres béns venuts es beneficien de la garantia de l'empresa fabricant, l'extensió i durada difereixen segons els productes i les marques. Les condicions de la garantia seran les estipulades en les "condicions de la garantia" que acompanyen cada article, i poden ser diferents en cada cas, sempre en funció dels diferents fabricants, importadors i distribuïdors. En el cas que l'article no porti aquest document n'hi haurà prou amb conservar la factura de la compra, la qual substituirà a l'imprès de la garantia, cas de no estar especificat en algun document s'entén que aquesta serà de dos anys a partir de la data de la compra. Les garanties del fabricant dels productes comercialitzats per https://www.salvavidas.eu no cobreixen: - la substitució dels consumibles (bateries, bombetes, fusibles, deteriorament dels capçals de gravació o de lectura ...). - la utilització anormal o no conforme dels productes. Per a això, li aconsellem llegir el manual d'instruccions inclòs en cadascun dels nostres productes. - les avaries dels accessoris (cables d'alimentació ...). - les reparacions de possibles defectes per part de serveis tècnics no reconeguts pel fabricant, els danys ocasionats per tota causa externa a l'aparell (per exemple, accident, xoc, raigs, problemes de corrent). En qualsevol cas, https://www.salvavidas.eu no acceptarà cap responsabilitat si el fabricant rebutja aplicar tal garantia per les raons anteriorment exposades. Si no prengués en compte la reparació, l'empresa fabricant establirà un pressupost. L'empresa fabricant de sol·licitar el pagament d'unes despeses administratius si el client rebutja el pressupost esmentat en el paràgraf anterior. Si en el cas contrari, el client ho accepta, aquest últim haurà de remetre'ns una transferència bancària amb l'import corresponent al pressupost establert. La garantia deixés de ser efectiva, si https://www.salvavidas.eu comprova fefaentment la manipulació per part del client del producte.

5.- Informació dels productes de www.salvavidas.eu

A causa de la complexitat que suposa el manteniment i actualització de l'extens catàleg de productes que ofereix la web https://www.salvavidas.eu l'usuari / client del web eximeix Anek S3 Projecte Salvavides de qualsevol reclamació o denúncia sobre l'exactitud de la informació dels productes del web. ANEKS3 Projecte Salvavides posarà els mitjans al seu abast per intentar que la informació dels productes del web sigui el més exacta possible. Les imatges dels productes poden no correspondre exactament amb el producte mostrat, no obstant les característiques de la mateixa seran les descrites a la fitxa.

6.- Drets de Propietat Intel·lectual.

El Copyright de totes les pàgines contingudes en https://www.salvavidas.eu propietat de ANEKS3 Projecte Salvavides https://www.salvavidas.eu es reserva tots els drets sobre el seu lloc web, podent en qualsevol moment modificar el seu contingut, configuració o presentació i restringir o cancel·lar l'accés al web https://www.salvavidas.eu sense previ avís i sense assumir responsabilitats sobre la seva actualització.

Excepte per a ús personal i privat, i sempre citant la font, queda expressament prohibida la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es realitzi amb la informació continguda en aquest lloc web i que s'efectuï sense la autorització de https://www.salvavidas.eu.

Queda permès compartir la informació aquí continguda a través de les xarxes socials a través de les eines de què disposa la web https://www.salvavidas.eu

7.- Protección de dades.

En compliment de la Llei Orgànica 15 / 1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'adverteix als usuaris -clients del web https://www.salvavidas.eu del següent:

Les dades que Vè. Ens faciliti a través dels formularis que podrà trobar al nostre lloc web seran incorporades a un fitxer el titular i responsable és Aneks3 Projecte Salvavides, Carrer Begoña 16, 4a planta. 28821 Coslada, Madrid. Les dades personals recollides des del nostre lloc web seran en tot moment les estrictament necessàries per poder dur a terme les operacions comercials realitzades pels usuaris - clients del web https://www.salvavidas.eu . Els usuaris que realitzin comandes a través del web https://www.salvavidas.eu donen el seu consentiment per a l'ús, tractament i cessió de dades a les empreses o entitats que intervinguin en la gestió de la comanda.

Els usuaris - clients del web https://www.salvavidas.eu  podran exercir en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a: Aneks3 Projecte Salvavides. Carrer Begoña 16 4ª planta. 28821 Coslada, Madrid o per mail a: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la..

8 .Divisibilidad

Si alguna estipulació de les presents condicions manca o passés a mancar de validesa o resultés no executable segons el dret aplicable, aquesta estipulació no tindria efecte, però només en la mesura d'aquesta manca de validesa, i no afectarà a cap altra estipulació de les presents condicions.

9.- Legislació aplicable

Aquestes Condicions Generals han de ser interpretades i estan regides per la legislació espanyola vigent. Qualsevol disputa derivada d'aquestes condicions haurà de dirimir davant els tribunals. No obstant això, això no impedirà a https://www.salvavidas.eu . exercir el dret a resoldre qualsevol litigi en una altra jurisdicció competent.

Política de Cookies

1. QUÈ SÓN LES COOKIES?

Les galetes són petits fragments d'informació que s'emmagatzemen en arxius electrònics que s'instal·len al terminal de l'usuari en visitar un lloc web amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats pel responsable de la seva instal·lació. Si l'usuari no es registra ni deixa informació personal en el lloc, el servidor tindrà coneixement de que algú amb aquesta galeta va tornar al lloc web però li serà impossible associar la navegació a un USUARI concret i identificat.

2. QUÈ CLASSES DE COOKIES HI HA?

Les galetes, en funció de la seva caducitat, poden classificar-se en Galetes de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l'usuari tanca el navegador mentre que les segones romanen per un temps superior durant el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats.
També es poden distingir segons l'entitat que gestioni l'equip o domini des d'on s'envien les galetes i es tractin les dades que s'obtinguin. En aquest cas, es classifiquen com:

 • Galetes pròpies: aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'Usuari des d'un equip o domini gestionat pel Titular del web i des del qual es presta el servei sol·licitat pel propi Usuari.
 • Galetes de tercer: aquelles que són enviades a l'equip terminal de l'Usuari des d'un equip o domini que no és gestionat pel Titular de la web, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les Galetes.

Les galetes també es poden classificar en funció del seu objectiu i per tant podem parlar de:

 • Galetes Tècniques: permeten a l'Usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió o realitzar el procés de compra d'una comanda.
 • Galetes de personalització: permeten a l'Usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com ara l'idioma o el tipus de navegador.
 • Galetes Analítiques: permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades. La informació recollida s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d'introduir millores en funció de l'anàlisi dels dades que fan els usuaris del servei.
 • Galetes Publicitàries: permeten la gestió, de la forma més eficaç possible dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.

3. COM INHABILITA O ELIMINAR COOKIES?

L'Usuari podrà configurar el seu navegador perquè no s'instal·lin cookies o per rebre un avís en pantalla cada vegada que una galeta vulgui instal·lar-se, podent decidir en cada moment si la vol acceptar o no. Igualment l'usuari podrà decidir posteriorment eliminar les galetes que tingui instal·lades canviant la configuració del seu navegador o eliminant-les manualment a través del mateix. Recordeu que l'eliminació de les galetes pot suposar una disminució en la qualitat o en les funcionalitats de la pàgina web. Per realitzar estàs operacions, ha de seguir les indicacions del navegador que Vè. Utilitzi: Google Chrome http://bit.ly/2yxQv5L Mozilla Firefox https://mzl.la/2IiAiB6 Safari https://apple.co/2KhESEK Internet Explorer http://bit.ly/2K5

4. QUÈ COOKIES USA AQUEST LLOC WEB?

Aquest lloc web utilitza les següents Cookies:

 

NOM SERVIDOR FINALITAT CADUCITAT
_ga .google.es  S'utilitza per distingir els usuaris  2 anys
_gat .google.es  S'usa per limitar el percentatge de sol·licituds  1 minut
_gid .google.es  Es fa servir per distingir els usuaris.  1 hora
_utma .google.es  Registra totes les vegades que visita el lloc l'usuari, també quan va ser la primera i l'última vegada.  2 anys
_utmb .google.es  Registra el moment en què s'arriba a la pàgina  mitja hora
_utmc .google.es  Obre un nova sessió  En finalitzar la sessió
_utmz .google.es  Registra l'origen del usuaris i les keywords.  6 mesos
PHPSESSID .salvavidas.eu  Cookie de sessió  En acabar sessió
Gps, pref, visitor_info1_live, YSC .youtube.com  En algunes pàgines del nostre lloc web tenim vídeos incrustats de Youtube, és un servei de Google.   1 any

 

Política de Privacitat

 

1. IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Anek S3, SL amb CIF B-85649903, amb adreça al AVDA. CONSTITUCIÓ 29, 28821 COSLADA (MADRID), i correu electrònic Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la., És el titular d'aquesta Web i Responsable del Tractament (en endavant RESPTTO) de Dades Personals de l'Usuari i l'informa que la informació facilitada serà tractada de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) de Protecció de Dades 679 / 2016, el Reial decret llei 5 / 2018, la Llei Orgànica LOPD 15 / 1999 i el seu Reglament (RD 1720 / 2007), informant-li que:

2. FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Oferir-li una millor experiència d'usuari a través de millores que implantem a la interfície i operativa web.

 • Prestar els nostres serveis de comercialització, formació de desfibril·ladors i altres serveis publicats al nostre web.
 • Enviar-li comunicacions informatives i / o promocionals si Vè. Facilita les seves dades de contacte i consentiment.

3. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran fins que l'Usuari sol·liciti la supressió de les seves dades. Un cop comunicat per part de l'interessat la supressió de les seves dades, es procedirà al seu bloqueig i posterior cancel·lació en els nostres fitxers o devolució al titular de les dades, segons el cas, dels suports en què es reculli la informació facilitada, sense que s'admeti la conservació de còpies d'aquesta informació.

4. COMUNICACIÓ DE LES DADES A TERCERS

Les seves dades únicament seran utilitzades per als fins abans assenyalats i no seran cedides a tercers, llevat d'aquelles comunicacions a les autoritats, organismes o oficines de les administracions públiques que fossin consentides per l'Usuari o persona autoritzada per ell / a per a l'adequat compliment de les obligacions nascudes dels serveis prestats, o que resultin preceptives o autoritzades per llei.

5. DEURE DE CONFIDENCIALITAT

El RESPECTE garanteix la confidencialitat de les dades personals que constin en els seus fitxers i adoptarà les mesures reglamentàries que evitin, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

6. EXERCICI DE DRETS

L'Usuari té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris. En determinades ocasions els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. L'usuari pot exercitar els seus drets ha de dirigir la seva petició per escrit i identificant-prou a l'adreça electrònica Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la.. També té dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment ia presentar la reclamació que consideri oportuna davant l'Autoritat de Control.

Imatge

El projecte Salvavides som la principal iniciativa de cardioprotecció a Espanya amb més de 17.000 empreses i entitats cardioprotegidas. 

Instal·lació de desfibril·ladors externs, manteniment, recanvis, reparacions, formació i ús del desfibril·lador, registre en Comunitats Autònomes.

Imatge

Contacte

Adreça:
Av. De la Constitució 29 
28821 Coslada (Madrid)
Telèfon: + 34 91 1250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.eu  
Mapa on estem