Política de Privacitat

Mitjançant aquest avís, projecte Salvavides com a propietari del domini www.salvavidas.com informa els usuaris de la seva xarxa de llocs web sobre la seva Política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a projecte Salvavides les dades personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per projecte Salvavides per mitjà de la seva xarxa de llocs web.

projecte Salvavides es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Projecte Salvavides anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Certs serveis prestats en la xarxa de llocs web de projecte Salvavides poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals. Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per projecte Salvavides sent aquesta titular i responsable del seu propi fitxer.

Amb aquest objecte, projecte Salvavides proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de protecció de dades oa qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment per tal que projecte Salvavides procedeixi al tractament automatitzat de les seves dades personals. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s'indiqui una altra cosa.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb projecte Salvavides la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l'usuari decideixi subscriure, donar-se d'alta, o utilitzar l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels usuaris, l'estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats, l'enviament d'actualitzacions dels serveis, l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per oa través d' projecte Salvavides actualment i en el futur.

La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades personals inclou igualment l'enviament de formularis d'enquestes, que l'usuari no queda obligat a contestar. projecte Salvavides ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a Projecte Salvavides. Això no obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com tenen reconegut el dret a ser informats de les cessions realitzades contactant amb projecte Salvavides a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la. projecte Salvavides no cedirà les dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat per l'usuari.

Els acords a través dels quals es fan aquestes cessions constaran descrits en aquesta mateixa Política de protecció de dades. projecte Salvavides utilitza cookies i sessions d'usuari quan es navega per la seva xarxa de llocs web. Aquestes cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari.

Gràcies a les cookies, resulta possible que projecte Salvavides reconegui als usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors.

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i fins i tot impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Per a utilitzar la xarxa de llocs web de projecte Salvavides no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per projecte Salvavides si bé això pot repercutir en una pitjor experiència de navegació per raons tècniques.

Per motius legals, projecte Salvavides podrà i haurà de facilitar tota la informació que li sigui requerida a les autoritats competents d'acord amb les lleis espanyoles en cas d'existir la pertinent ordre judicial, la qual només es dóna quan un jutge té ferma sospita que l'usuari ha realitzat activitats il·legals.

Sota aquest supòsit, i amb la intenció de col·laborar amb la justícia, projecte Salvavides pot registrar i posteriorment facilitar a la policia, prèvia presentació de l'ordre judicial legalment necessària, informació relativa a l'adreça IP que identifica la connexió de l'usuari, així com l'hora exacta de la mateixa, noms d'usuari i contrasenyes, entre altres dades .

En qualsevol cas, les adreces IP i hores de connexió es registren només en aquells serveis dels quals se sospiti que algun usuari pugui fer un ús il·legal dels mateixos.


Imprimir Correu electrònic