1- Àmbit d'aplicació

Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular les condicions de contractació i venda dels productes oferts a la web https://www.salvavidas.eu. Aquestes condicions estan en tot moment subjectes a les lleis espanyoles i directives de la CE que regulen les condicions de contractació en les operacions de compravenda en comerços minoristes. Entre d'altres, serà d'aplicació les següents:

Llei 26 / 84 de 19 de juny General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.

Llei 7 / 98 de 13 d'abril de condicions generals de la contractació.

Llei 7 / 96 de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista.

Llei 34 / 2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Llei 23 / 2003 de 10 de juliol de Garanties dels béns de consum.

Directiva 2000 / 31 CE del Parlament Europeu.

Seran també d'aplicació qualsevol altra llei espanyola, modificació de Llei, Directiva de la CE, no inclosa en la llista anterior, la normativa modifiqui les condicions dels contractes de compravenda i per tant aplicables a les operacions de venda que realitzi www.tienda- salvavidas.com amb els seus clients.

Els usuaris que realitzin operacions de compravenda a través d' https://www.salvavidas.eu declaren conèixer i acceptar sense reserva ni excepció les presents Condicions Generals. En cas de dubte davant qualsevol de les presents Condicions Generals, el client podrà consultar la mateixa amb el Departament Comercial de https://www.salvavidas.eu a través de l'email següent: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la..

El Projecte Salvavides podrà modificar unilateralment i sense previ avís totes i cadascuna de les obligacions amatents en les presents Condicions Generals, inclosos els preus en comandes confirmades que provinguin d'un error tipogràfic a la base de dades del web https://www.salvavidas.eu o bé a la base de dades del proveïdor que ha subministrat el producte o productes erronis a https://www.salvavidas.eu . En aquest cas, El projecte Salvavides oferirà al client la possibilitat de reemborsament de l'import de la comanda o bé la substitució del producte o productes que han variat el seu preu per altres de similars característiques.

2.- Confirmació de la comanda.

S'entén que una comanda del web https://www.salvavidas.eu ha estat confirmat quan s'han executat les quatre etapes següents:

El client ha seleccionat a la cistella el producte o productes del web https://www.salvavidas.eu que vol comprar.

El client accepta les condicions generals de la web https://www.salvavidas.eu i procedeix a la seva identificació, omplint el formulari de dades de facturació i adreça de lliurament de la comanda.

El client selecciona una de les formes de pagament ofertes per la web https://www.salvavidas.eu .

El client fa efectiu el pagament de la comanda en la forma seleccionada en el pas anterior.

El client rep la confirmació de la seva comanda a l'adreça de mail facilitada.

3.- Preus.

Els preus indicats a la web https://www.salvavidas.eu estan expressats en euros, no inclouen l'IVA vigent a Espanya i estan excloses les despeses de transport i l'IVA a què està subjecte el transport. Els productes que estiguin subjectes a cànon segons l'Article 25.21 de el Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d'Abril, que aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, incorporen el cànon en el preu de venda. De manera unilateral https://www.salvavidas.eu es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís els preus i la disponibilitat dels productes inclosos a la seva pàgina web https://www.salvavidas.eu. Aquesta modificació, excepte error tipogràfic o aliè a https://www.salvavidas.eu, No afectarà les comandes confirmats abans de la modificació dels mateixos.

3.a.- Impostos. Els preus dels productes que es troben a la venda en el nostre establiment de comerç electrònic no inclouen l'IVA, que és pagat al mateix temps que es realitza la compra del producte. El sistema de compra es sotmet a la legislació vigent a Espanya.

L'IVA es pot veure subjecte a variacions que siguin aprovades per llei.

4.- Garantia

El Projecte Salvavides manifesta i garanteix que els seus plataforma d'Internet estan tècnicament preparades per a la venda de productes. Les garanties de qualitat o funcionament dels productes o serveis de https://www.salvavidas.eu seran, si escau, establertes cas per cas en les condicions particulars. Tots els nostres béns venuts es beneficien de la garantia de l'empresa fabricant, l'extensió i durada difereixen segons els productes i les marques. Les condicions de la garantia seran les estipulades en les "condicions de la garantia" que acompanyen cada article, i poden ser diferents en cada cas, sempre en funció dels diferents fabricants, importadors i distribuïdors. En el cas que l'article no porti aquest document n'hi haurà prou amb conservar la factura de la compra, la qual substituirà a l'imprès de la garantia, cas de no estar especificat en algun document s'entén que aquesta serà de dos anys a partir de la data de la compra. Les garanties del fabricant dels productes comercialitzats per https://www.salvavidas.eu no cobreixen: - la substitució dels consumibles (bateries, bombetes, fusibles, deteriorament dels capçals de gravació o de lectura ...). - la utilització anormal o no conforme dels productes. Per a això, li aconsellem llegir el manual d'instruccions inclòs en cadascun dels nostres productes. - les avaries dels accessoris (cables d'alimentació ...). - les reparacions de possibles defectes per part de serveis tècnics no reconeguts pel fabricant, els danys ocasionats per tota causa externa a l'aparell (per exemple, accident, xoc, raigs, problemes de corrent). En qualsevol cas, https://www.salvavidas.eu no acceptarà cap responsabilitat si el fabricant rebutja aplicar tal garantia per les raons anteriorment exposades. Si no prengués en compte la reparació, l'empresa fabricant establirà un pressupost. L'empresa fabricant de sol·licitar el pagament d'unes despeses administratius si el client rebutja el pressupost esmentat en el paràgraf anterior. Si en el cas contrari, el client ho accepta, aquest últim haurà de remetre'ns una transferència bancària amb l'import corresponent al pressupost establert. La garantia deixés de ser efectiva, si https://www.salvavidas.eu comprova fefaentment la manipulació per part del client del producte.

5.- Informació dels productes de www.salvavidas.eu

A causa de la complexitat que suposa el manteniment i actualització de l'extens catàleg de productes que ofereix la web https://www.salvavidas.eu l'usuari / client del web eximeix Anek S3 Projecte Salvavides de qualsevol reclamació o denúncia sobre l'exactitud de la informació dels productes del web. ANEKS3 Projecte Salvavides posarà els mitjans al seu abast per intentar que la informació dels productes del web sigui el més exacta possible. Les imatges dels productes poden no correspondre exactament amb el producte mostrat, no obstant les característiques de la mateixa seran les descrites a la fitxa.

6.- Drets de Propietat Intel·lectual.

El Copyright de totes les pàgines contingudes en https://www.salvavidas.eu propietat de ANEKS3 Projecte Salvavides https://www.salvavidas.eu es reserva tots els drets sobre el seu lloc web, podent en qualsevol moment modificar el seu contingut, configuració o presentació i restringir o cancel·lar l'accés al web https://www.salvavidas.eu sense previ avís i sense assumir responsabilitats sobre la seva actualització.

Excepte per a ús personal i privat, i sempre citant la font, queda expressament prohibida la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es realitzi amb la informació continguda en aquest lloc web i que s'efectuï sense la autorització de https://www.salvavidas.eu.

Queda permès compartir la informació aquí continguda a través de les xarxes socials a través de les eines de què disposa la web https://www.salvavidas.eu

7.- Protección de dades.

En compliment de la Llei Orgànica 15 / 1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'adverteix als usuaris -clients del web https://www.salvavidas.eu del següent:

Les dades que Vè. Ens faciliti a través dels formularis que podrà trobar al nostre lloc web seran incorporades a un fitxer el titular i responsable és Aneks3 Projecte Salvavides, Carrer Begoña 16, 4a planta. 28821 Coslada, Madrid. Les dades personals recollides des del nostre lloc web seran en tot moment les estrictament necessàries per poder dur a terme les operacions comercials realitzades pels usuaris - clients del web https://www.salvavidas.eu . Els usuaris que realitzin comandes a través del web https://www.salvavidas.eu donen el seu consentiment per a l'ús, tractament i cessió de dades a les empreses o entitats que intervinguin en la gestió de la comanda.

Els usuaris - clients del web https://www.salvavidas.eu  podran exercir en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a: Aneks3 Projecte Salvavides. Carrer Begoña 16 4ª planta. 28821 Coslada, Madrid o per mail a: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la..

8 .Divisibilidad

Si alguna estipulació de les presents condicions manca o passés a mancar de validesa o resultés no executable segons el dret aplicable, aquesta estipulació no tindria efecte, però només en la mesura d'aquesta manca de validesa, i no afectarà a cap altra estipulació de les presents condicions.

9.- Legislació aplicable

Aquestes Condicions Generals han de ser interpretades i estan regides per la legislació espanyola vigent. Qualsevol disputa derivada d'aquestes condicions haurà de dirimir davant els tribunals. No obstant això, això no impedirà a https://www.salvavidas.eu . exercir el dret a resoldre qualsevol litigi en una altra jurisdicció competent.