• Telèfon
  • +34 900 670 112

Política de Privacitat

Política de Privacitat

 

1. IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ANEK S3, SL amb CIF B85649903, en endavant el RESPTTO, amb domicili a COSLADA (Madrid), a AVDA. CONSTITUCIÓ 29, i correu electrònic Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la., és el Titular d'aquesta Web i Responsable del Tractament de Dades Personals de l'Usuari i us informa que la informació facilitada serà tractada de conformitat amb el que disposa el Reglament UE de Protecció de Dades 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals), informant-li que:

2. FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Enviar comunicacions informatives i/o promocionals si vostè facilita les seves dades de contacte i consentiment. Atenció dels pressuposts rebuts. La legitimació del tractament es basa en l'interès legítim del responsable. Gestió de les comandes realitzades a través de la web. La legitimació del tractament es basa en l'acceptació de les condicions generals de compra.

3. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran durant el termini legal establert per al compliment de les obligacions legals i en cas de consentiment fins que l'Usuari sol·liciti la supressió de les dades. Un cop comunicat per part de l'interessat la supressió de les seves dades, es procedirà al bloqueig i posterior cancel·lació en els nostres fitxers o devolució al titular de les dades, segons el cas, dels suports en què es reculli la informació facilitada, sense que s'admeti la conservació de còpies d'aquesta informació.

4. COMUNICACIÓ DE LES DADES A TERCERS

Les seves dades únicament seran utilitzades per als fins abans assenyalats i no seran cedides a tercers, llevat d'aquelles comunicacions a les autoritats, organismes o oficines de les administracions públiques que fossin consentides per l'Usuari o persona autoritzada per ell / a per a l'adequat compliment de les obligacions nascudes dels serveis prestats, o que resultin preceptives o autoritzades per llei.

5. DEURE DE CONFIDENCIALITAT El RESPTTE

garanteix la confidencialitat de les dades personals que obren als seus fitxers i adoptarà les mesures reglamentàries que evitin, en la mesura que sigui possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

6. EXERCICI DE DRETS

L'Usuari té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris. En determinades ocasions els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. L'usuari pot exercitar els seus drets ha de dirigir la seva petició per escrit i identificant-prou a l'adreça electrònica Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la.. També té dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment ia presentar la reclamació que consideri oportuna davant l'Autoritat de Control.


Imprimir   Correu electrònic
Imatge

Instal·lació de desfibril·ladors externs, manteniment, recanvis, reparacions, formació i ús del desfibril·lador, registre en Comunitats Autònomes.

Adreça:
Av. De la Constitució 29 
28821 Coslada (Madrid)
Telèfon: + 34 911 250 500
E-mail: salvavides@salvavides.com

Mapa on estem