Říjen 16: Evropský den povědomí před zástavou srdce Proč?

Náhlá smrt je problémem velkého rozsahu: přibližně 350.000 1 Evropanů trpí každý rok mimo nemocnice kardiorespirační zástavou (CPA) (2). Ukázalo se, že kontrolovaná kardiopulmonální resuscitace (CPR) zdvojnásobuje nebo dokonce čtyřnásobně přežívá (1). Pouze 5 z 3 obětí však dostává KPR (XNUMX). 

Jak jsem byl schopen ověřit v průběhu všech vyučovaných kurzů, neznalost technik CPR a nedostatek výcviku způsobují, že se lidé velmi bojí nejen poškození oběti, ale také aby byli odsouzeni.

Opatření, jako je masivní formování většího počtu občanů v manévrech CPR a strategické umístění automatizovanějších externích defibrilátorů (AED), by mohla zabránit více než 50% úmrtí při PCR (4). Také provádění CPR a používání AED je velmi snadné (2)

Opatření přijatá Evropským parlamentem:

Evropský parlament 14, který se konal v červnu v 2012, prohlásil, že je důležité zřídit evropský týden informovanosti o zástavě srdce, jehož cílem je zlepšit informovanost a vzdělávání široké veřejnosti, lékařů a zdravotnických pracovníků (1).

V důsledku toho stanovila Evropská unie v následujícím roce 16. října jako „Evropský den srdeční zástavy“ - „Evropský den restartu srdce“ (5). Od té doby se tento důležitý den slaví každý rok.

Účel tohoto dne:

Cílem tohoto dne je zvýšit obecné povědomí o zástavě srdce. V dnešní době stále existuje značný nedostatek znalostí ze strany veřejnosti ohledně rozpoznávání srdečního zatčení a způsobu jednání v prvních minutách až do příjezdu sanitky. Svědci srdečního zatčení naštěstí volají 112, aby to informovali (první článek řetězce přežití). Jen velmi málo však začíná kompresi nebo srdeční masáž.

Projekt Plavčík se připojil k této parlamentní iniciativě:

Z týmu projektu Lifeguard Project považujeme za životně důležité absolvovat minimální školení v oblasti KPR a používání defibrilátoru, aby ztratili „ten strach“ jednat v prvních minutách a byli tak schopni zachránit život.

Všichni se můžeme naučit tyto techniky, dokonce i ty nejmenší v domě. Příkladem může být Dánsko, které dokázalo zvýšit zotavení extrafosfátových srdečních zástav v produktivním věku z 12,1% na 34,6% během jedné dekády (2001-2011), což bylo možné díky zavedení Ambiciózní informační program CPR (6,7).

Pokud ještě nejste vyškoleni v kardiopulmonální resuscitaci a chtěli byste se naučit tyto život zachraňující manévry, neváhejte nás kontaktovat. Považujeme za šťastné, že jsme schopni pracovat na tomto úžasném projektu, který má velký dopad na sociální zdraví. Zveme vás, abyste se do toho zapojili také.

Projekt Lifeguard šíří tyto techniky po celá léta a školí zdravotnický personál, policii, hasiče, učitele, pracovníky, žáky atd. při kardiopulmonálních resuscitačních manévrech a použití defibrilátoru. Mnoho z nich se podařilo vytvořit díky naší solidární kampani prostřednictvím internetu Životní náramky

 

Velký objetí # Plavčík! 

 

Hora Matías Soria

Školicí oddělení

ANEK S3

Bibliografie:

 

1 Prohlášení Evropského parlamentu z 14 června 2012 o zavedení Evropského týdne povědomí o zástavě srdce na http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0266+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

Pokyny pro resuscitaci Evropské rady pro resuscitaci 2 2015: Oddíl 2. Základní podpora života dospělých a automatická externí defibrilace

3 J. Berdowski, RA Berg, JG Tijssen, RW Koster. Globální výskyt mimo nemocnici. srdeční zástava a míra přežití: systematický přehled prospektivních studií 67

Resuscitace, 81 (2010), str. 1479-1487 http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.08.006Medline

4 AMF Folke, FK Lippert, LS Rasmussen. Využití a výhody defibrilace veřejného přístupu v celostátní síti. Resuscitace, 84 (2013), str. 430-434 http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2012.11.008

Medline

5 M. Georgiou. Restartujte den srdce: Strategie Evropské rady pro resuscitaci s cílem zvýšit povědomí o zástavě srdce. Resuscitace, 84 (2013), str. 1157-1158 http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2013.06.021Medline

6 Wissenberg, M. a kol. (2015): „Přežití po mimonemocničním zástavě srdce ve vztahu k věku a včasné identifikaci pacientů s minimální šancí na dlouhodobé přežití.“ Cirkulace, 131, 1536-1545.

7 Isbye, DL al (2017): „Šíření tréninku kardiopulmonální resuscitace distribucí osobních figurek 35000 mezi školní děti“. Cirkulace, 116, 1380-1385.

 

 


vytisknout   elektronická pošta