Poloautomatické defibrilátory - Jak vybrat nejlepší

Jednou z nejčastějších pochybností při rozhodování o tom, že se jedná o prostor chráněný kardiostimulátorem, je vybrat typ defibrilátoru a značku defibrilátoru.

Ve Španělsku je většina nainstalovaných defibrilátorů Semi Automatic, přibližně 95% oproti 5% automatického vybavení. Jediným rozdílem mezi těmito modely je tlačítko stahování, esteticky jsou totožné, ale toto tlačítko v automatických modelech nefunguje.

Poloautomatické modely defibrilátorů mají následující sled:

1 Zapnuto

2 Říká nám, abychom zavolali tísňové služby

3 Pomáhá nám to správně umisťovat záplaty

4 Říká nám, abychom se nedotkli pacienta a provedli malé Elektro, které detekuje, že srdce skutečně potřebuje výboj

5 Je-li to nutné, řekne nám, abychom se nedotkli pacienta a stiskli tlačítko stahování (Semi Automatic) nebo přímo (Automaticky).

6 Říká nám to začít s CPR

7 V 2 minutách zopakujete sekvenci, přesně body (4,5 a 6)

Je nezbytné zahrnout defibrilátor do plánu prevence, pokud jde o společnost nebo subjekt, jako jsou hasicí přístroje, defibrilátory jsou nezbytné, aby byly dobře umístěné, přístupné za všech okolností, označené a se správnou údržbou. Je také nezbytné provést školení o jejich používání, i když je to minimální školení, které nás seznamuje s vybavením. Ve Spojených státech bylo z tohoto důvodu zjištěno, že 38% nainstalovaných defibrilátorů nefungovalo, když byly použity před zástavou srdce, protože pak jsou opatření přísnější a v naší zemi musíme být přísnější, pokud jde o uvedené aspekty, které umožní jednat s rychlostí a přesností.

Distributor musí být uznaným subjektem, který v případě revize reaguje na možné technické problémy vyplývající ze zařízení, na údržbu a výměnu dílů nebo zasílání zdvořilého zařízení. Výběr certifikačního orgánu Španělské společnosti pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vám poskytne záruku, že budou auditovány společnosti, které vám také umožní zahájit nebo v budoucnu certifikovat vaši instalaci jako prostor chráněný kardio.

Náš subjekt www.salvavidas.eu dodal různým subjektům více než 1.200 zařízení a mezi naše klienty patří několik nejdůležitějších společností, skupin, obcí a řetězců v zemi.


vytisknout elektronická pošta