Pravidla defibrilátorů aragonů

Aragonské předpisy pro externí defibrilátory

Předpisy o instalaci, výcviku a používání externích defibrilátorů v autonomní oblasti Aragonie. Regulace používání externích defibrilátorů, školení, zařízení pro chráněné prostory a údržba.

Vyhláška 30 / 2019 upravující používání a instalaci defibrilátorů ve aragonském společenství

Vyhláška 30 / 2019 z 12 z února 2019 vydaná vládou Aragonské, která upravuje používání a povinnost instalovat automatické externí defibrilátory (DEA) a poloautomatické (DESA) v nehygienických zařízeních. Tato vyhláška ruší předchozí a přidává některé povinnosti ve vztahu k předchozí.

Předmětem zůstává regulace požadavků na instalaci defibrilátorů mimo sanitární pole, označení komunikačního postupu jejich instalace, jakož i požadavky na jejich použití a akreditaci vzdělávacích subjektů.

Nakonec objasňuje podrobnosti dokumentace, která má být dodána za účelem registrace instalace nového defibrilátoru nebo úpravy stávajícího, a přidává některé body, jako je umístění na viditelném a přístupném místě, potřebné značení atd. Kromě odkazu na defibrilátory, které jsou na veřejných komunikacích nebo ve vozidlech.

Stručně řečeno, tato vyhláška je dalším krokem v boji proti zástavě srdce pro autonomní společenství Aragonské, který pokračuje v rozšiřování předchozího nařízení o další aspekty, které se dříve neobjevily, nebo objasnění stávajících, aby pokračovaly v boji proti kardio- ochrana

Nejznámější aspekt se nachází v sekci instalace defibrilátoru, protože kromě doporučení jako předchozí vyhlášky, tentokrát přidá řadu míst, ve kterých bude povinné mít defibrilátor.

Podle této vyhlášky 30 / 2019 z 12 z února je nucena instalovat defibrilátor v následujících prostorech:

Některé z těchto prostorů jsou:

  • Velké komerční plochy s více metrů čtverečních 2500.
  • Letiště
  • Vlakové a autobusové nádraží ve městech s více než 25000 obyvateli.
  • Vzdělávací centra, sportovní areály a bazény s kapacitou více než 300,
  • Pracoviště s více než 250 pracovníky.
  • Veřejná centra s kapacitou větší než 500.
  • Bydlení s více než 200 lůžky.
  • Hotely přes 100.
  • Místní policejní hlídky


Školení pro použití externích defibrilátorů

Pokud jde o školení o používání externích defibrilátorů, zachovává si podobné vlastnosti jako předchozí norma (vyhláška 229 / 2006), přičemž jako novinka přikládá praktickou část důležitost při zasedáních jak počátečních kurzů, tak následných renovací. Nezdravotnický nebo ošetřovatelský personál musí mít pro své použití odpovídající akreditaci, která bude získána splněním požadavků (je v zákonném věku a má titul absolventa školy nebo rovnocenného) a rozvíjí a absolvuje výcvikové kurzy poskytované centra a instituce k tomu zmocněné.

Tyto kurzy se skládají z teoreticko-praktických hodin 8, které budou platné během roku 1, a musí být následně recyklovány 4 hodin.

Subjekty, společnosti, provozovny nebo jiné než sanitární služby, které mají externí defibrilátor, musí informovat provinční službu ministerstva zdravotnictví, dostupnost defibrilátoru DESA a vyškolený personál pro jeho řízení. Kromě toho budou mít dvě sady náplastí a kompletní sadu kyslíkové terapie.

Umístění defibrilátoru v kardiochranném prostoru

Defibrilátor by měl být umístěn na přístupném místě s dostatečným prostorem pro jeho použití a správně označen.


Údržba externího defibrilátoru

K zajištění správného používání defibrilačního přístroje se provedou nezbytné kontroly a údržba podle pokynů výrobce.


Protokol akce v případě použití externího defibrilátoru

V případě použití DESA je nutné sdělit zásah v bezprostředním okamžiku použití pohotovostním službám s cílem zaručit kontinuitu péče a lékařského sledování postižené osoby a následně vyplnit vyplněný asistenční list pacientovi, který má být předán zdravotnickému pohotovostnímu středisku 061, jakož i počítačovou kopii události shromážděné v datovém systému defibrilátoru.

STÁHNOUT NAŘÍZENÍ upravující použití automatických externích defibrilátorů v Aragonii


vytisknout elektronická pošta