• Telefon
  • +34 900 670 112

Externí defibrilátory v Asturii

Právní předpisy o používání a instalaci defibrilátorů

Pravidla defibrilátoru asturie

Předpisy o externích defibrilátorech v Asturii

Regulace / povinnost instalace a používání externích defibrilátorů v Asturii, regulace instalace, používání a školení defibrilátorů, charakteristika kardioprotekovaných prostor a údržba defibrilátoru.

 

Předpisy upravující externí defibrilátory v Asturii

Vyhláška 54 / 2016 ze září 28, knížectví Asturie, má za cíl regulovat podmínky instalace a používání sanitární technologie zvané automatizované externí defibrilátory v nesanitárním poli za účelem splnění možných kardiorespiračních zastávek, které se mohou vyskytnout ve vašem prostředí, jakož i stanovení školicího programu a postupu akreditace pro pracovníky, kteří mohou tuto technologii a školící subjekty v této oblasti používat.

 

Podle této vyhlášky bude 54 / 2016 z září 28, knížectví Asturie, povinen mít defibrilátor:

Nákupní centra, která mají výstavní plochu a prodej veřejnosti přesahující 2.500 m2.

Přepravní zařízení, jako jsou letiště a obchodní přístavy, autobusové nebo železniční stanice s populací více než 50.000 a vlakové nebo autobusové stanice s průměrným denním přítokem rovným nebo větším než 2.000.

Zařízení, prostory a zařízení, ve kterých se konají veřejné představení a rekreační činnosti, s povolenou kapacitou více než 750 lidí.

Sportovní zařízení, v nichž je průměrný denní příliv uživatelů roven nebo větší než 500.

 

Ti, kteří mají externí defibrilátor, povinně nebo ve vlastním zájmu, musí sdělit příslušnému ministerstvu takové ustanovení, v němž uvedou mimo jiné údaje jako výrobce, jméno, model, sériové číslo, místo instalace.

Kromě toho musí být k dispozici dvě sady náplastí, které adekvátně signalizují umístění defibrilátoru a jeho pravidla použití a poskytují nezbytné školení personálu odpovědnému za jeho zacházení a provádějí příslušné revize a údržbu.

Použití externího defibrilátoru vyžaduje okamžité upozornění na pohotovost 1-1-2, aby byla zajištěna kontinuita péče a lékařské kontroly nad postiženou osobou. Musí být také vyplněn prezenční list, aby jej bylo možné následně odeslat na útvar odpovědný za koordinaci péče o mimořádné události a mimořádné události ve zdraví.

 

Kdo může použít defibrilátor v Asturii?

Samozřejmě všichni zdravotničtí pracovníci jsou vyškoleni pro jejich použití, ale také ti, kteří akreditují potřebné znalosti a dovednosti prostřednictvím odpovídajících hodnotících testů, aniž je dotčeno nezanedbatelné použití v extrémních situacích občanů obecně. 

Kdo může trénovat na použití defibrilátoru v Asturii?

Všechny osoby v právním věku a disponující titulem Povinné střední vzdělání, absolvent školy nebo ekvivalent, který má zájem o uvedenou formaci.

Kurzy musí být vyučovány subjektem pověřeným ministerstvem, s minimální dobou trvání 6 pro maximálně 24 studenty na instruktora v teoretické části a 8 v praktické části, akreditace je platná po dobu 3 a musí být obnovena pak s průběhem 3 hodin.

 

PŘEDPISY KE STAŽENÍ, které regulují použití automatických externích defibrilátorů v Asturii


vytisknout   elektronická pošta
Obraz

Instalace externích defibrilátorů, údržba, náhradní díly, opravy, školení a používání defibrilátoru, registrace v autonomních komunitách.

Adresa:
Avda.de la Constitución 29 
28821 Coslada (Madrid)
Telefon: + 34 911 250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa, kde jsme