Kalibrační služby defibrilátoru

Kalibrace defibrilátorů DEA DESA

Kalibrace defibrilátorů DEA DESA

Náš technický servis zařízení DEA DESA má více než desetileté zkušenosti s údržbou a kalibrací defibrilátorů, aby byla zajištěna správná funkce a provozuschopnost zařízení 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Ověření a kalibraci defibrilátorů, stejně jako jiných zdravotnických prostředků, musí provádět kvalifikovaný personál prostřednictvím specializovaného školení a rozsáhlých zkušeností s technickou službou defibrilátorů DEA DESA.

V projektu Plavčík máme potřebnou infrastrukturu pro provádění kalibrací defibrilátorů na celém území státu. Disponujeme technickým personálem, který provádí různé kalibrační úlohy zařízení, mezi kvalifikovaným personálem máme technické inženýry a elektromedikální techniky odpovědné za zajištění správného fungování zdravotnických prostředků podle platných předpisů.

 

Nařízení o kalibraci defibrilátorů a zdravotnických prostředků

 

Články 4.4 královské vyhlášky 1591/2009 ze dne 16. října a 4.6 královské vyhlášky 1662/2000 ze dne 29. září konkrétně odkazují na zachování záruk během instalace produktů a po dobu, po kterou zůstávají za provozu musí být správně nainstalovány a řádně udržovány takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že si během doby používání zachovají bezpečnost a výkon poskytované jejich výrobcem.

Rozumíme tomu zdravotnický prostředek, jako je elektrolékařské zařízení, nástroj, přístroj nebo stroj, který se používá k prevenci, diagnostice nebo léčbě nemoci, zařízení k detekci, měření, obnově, opravě / úpravě struktury nebo funkčnosti organismu některými lékařské účely. Předpisy platné pro zdravotnické prostředky, stanovené směrnicemi 90/385 / EHS o aktivních implantátech (1), 93/42 / EHS, o zdravotnických prostředcích (2). 

 

Čistý prostor pro kalibraci defibrilátorů a dalších lékařských přístrojů

 

V projektu Plavčík máme Čistý prostor s nástroji, nástroji a specifickým pracovním vybavením nezbytným pro správné provedení kalibrací, ověřování a oprav zdravotnických zařízení. Veškeré naše zařízení má kalibrační plán, který nám umožňuje zaručit sledovatelnost při našich opravách a kalibracích podle ISO 9001. 

Máme také následující certifikované ISO kvality, které zaručují kvalitu, bezpečnostní podmínky a soulad s platnými předpisy pro správné provedení našich kalibrací a ověřování. 

My máme Služby kalibrace a údržby defibrilátoru zahrnují pravidelné návštěvy k jejich kontrole, výměně baterií, elektrod a také 24hodinové monitorování prostřednictvím online systému vzdálené správy.

 

 

Kalibrační služba pro defibrilátory a elektromedicínská zařízení

 

z Projekt Plavčík nabízí službu diagnostiky, oprav a kalibrací široké škály defibrilátorů na trhu a zdravotnických zařízení jako:

  • Pulzní oxymetry
  • Teploměry
  • Capnographs
  • Elektrokardiografy

Pro více informací o dalších zdravotnických prostředcích nás neváhejte kontaktovat.

 


vytisknout   elektronická pošta
Obraz

Instalace externích defibrilátorů, údržba, náhradní díly, opravy, školení a používání defibrilátoru, registrace v autonomních komunitách.

Adresa:
Avda.de la Constitución 29 
28821 Coslada (Madrid)
Telefon: + 34 911 250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa, kde jsme