Instalace defibrilátoru a školení o jeho použití v COFEMA

Projekt Lifeguard pokračuje v instalaci defibrilátorů v celé aragonské komunitě, nadále trénujeme lidi k jejich používání a tentokrát ve společnosti COFEMA de Zaragoza.


Bezpečná kardio společnost s instalací externího defibrilátoru


Dnes má společnost COFEMA de Zaragoza defibrilátor v zařízeních společnosti Casetas a zaměstnanci společnosti vyškolení v oblasti Basic Life Support a použití defibrilátoru DEA / DESA, aby jej mohli v případě potřeby použít. Společenská a obchodní odpovědnost COFEMA skupiny FERRALIA

FERRALIA GROUP COFEMA chápe sociální a obchodní odpovědnost jako strategickou hodnotu svého růstu. Vzhledem k činnosti obchodní skupiny, povaha projektů, které vyvíjí, a klienti, s nimiž spolupracuje, představuje důležitý motor sociálního a ekonomického rozvoje. GRUPO FERRALIA spolupracuje s mnoha projekty, s nimiž hodlá přispět k sociálnímu rozvoji komunit, v nichž působí.

COFEMA společnost spáchaná proti náhlé smrti v práci


Skupina Ferralia se zavázala k dobrým životním podmínkám, bezpečnosti a zdraví svých zaměstnanců a externích pracovníků, kteří jsou během pracovní doby přítomni v kancelářích a výrobním centru Casetas de Zaragoza, má externí defibrilátor proti náhlému úmrtí , bezpečná kardio společnost s lidským týmem vyškoleným v používání defibrilátoru.


vytisknout elektronická pošta