Valencijské společenství nutí instalovat defibrilátory ve veřejných prostorech, čímž se připojí k Andalusii, Kanárským ostrovům, Baskicku, Katalánsku, Asturii a nyní Madridu.

Valencijské společenství nutí instalovat defibrilátory ve veřejných prostorách, čímž se připojí k Andalusii, Kanárským ostrovům, Baskicku, Katalánsku, Asturii a v současné době k Madridu.

Valencijské společenství tento týden zveřejnilo vyhlášku, která nutí některé instituce, subjekty a společnosti k používání defibrilátoru, údržby a školení.

Článek 3 Prostory potřebné pro DESA:

Fyzické a právnické osoby odpovědné za správu nebo využívání následujících prostor jsou povinny s DESA nakládat za vhodných provozních podmínek a připravených k okamžitému použití

1 Dopravní zařízení: letiště a obchodní přístavy, autobusové nebo železniční stanice nebo terminály měst s více než 50.000 obyvateli a stanice metra s průměrným denním přítokem rovným nebo větším než 2.000 lidí.

2 Zařízení, sportovní střediska nebo komplexy, ve kterých je počet denních uživatelů s ohledem na všechny dostupné sportovní prostory roven nebo vyšší než 500.

3 Vzdělávací střediska s kapacitou rovnající se nebo větší než 1.500 perso nas.

4 Veřejná zařízení s kapacitou rovnající se nebo vyšší než 1.000.

Článek 8 Oprávněný personál pro používání DESA

1 Jsou oprávněni používat DESA:

a) Osoby, které mají titul Lékařství a chirurgie nebo Lékařský titul, Ošetřovatelský diplom nebo Ošetřovatelský titul nebo Odborný výcvik technika ve zdravotních mimořádných situacích.

b) Osoby, které ukončily úřední kvalifikaci uznanou ve Španělsku, jejíž program zahrnuje výcvik v oblasti kardiopulmonální resuscitace, základní podporu života a používání DESA, s obsahem a trváním, které alespoň odpovídá obsahu a délce trvání stanovené v programech odborné přípravy.

c) Lidé členských států Evropské unie, kteří absolvovali kurzy nebo programy, které jsou pro ně ve svých zemích požadovány, po schválení správní jednotkou s odbornou způsobilostí v oblasti odborné přípravy a výuky zdraví, pokud se zjistí, že existuje rovnocennost obsahu a trvání s počátečním a dalším školicím programem pro použití DESA. Schválení bude platné dva roky od data ukončení kurzu.

d) A všichni ti lidé, kteří absolvovali úvodní a další vzdělávací programy pro používání DESA.

2 Výjimečně, v případech, kdy není přítomna žádná akreditovaná osoba pro použití DESA, může-li se vyskytnout okolnost, a za účelem zvýšení šance na přežití, může DESA použít každá osoba, která je přítomen v místě zástavy srdce a kdykoli je ve spojení s pohotovostním informačním a koordinačním centrem (CICU) prostřednictvím nouzového telefonu 112.

Pro jakékoli vysvětlení nás neváhejte kontaktovat na bezplatném telefonním čísle 900 670 112.


vytisknout elektronická pošta