1 - Rozsah použití

Účelem těchto Všeobecných podmínek je upravit podmínky pro uzavírání smluv a prodej produktů nabízených na webových stránkách https://www.salvavidas.eu. Na tyto podmínky se vždy vztahují španělské zákony a směrnice ES, které upravují smluvní podmínky při prodeji a nákupu v maloobchodních prodejnách. Platí mimo jiné následující:

26 / 84 Zákon 19 z června, červen pro obranu spotřebitelů a uživatelů.

Zákon 7 / 98 z 13 z dubna Všeobecných smluvních podmínek.

7 / 96 Zákon společnosti 15 z ledna o řízení maloobchodu.

Zákon 34 / 2002 z 11 z července o službách informační společnosti a elektronického obchodu.

Zákon 23 / 2003 z 10 z července Záruky na spotřební zboží.

Směrnice Evropského parlamentu 2000 / 31 CE.

Jakýkoli jiný španělský zákon, změna zákona, směrnice ES, která není zahrnuta v předchozím seznamu, jehož předpisy mění podmínky kupních smluv, a proto se vztahují na prodejní operace prováděné www.tienda- salvavidas.com se svými klienty.

Uživatelé, kteří provádějí prodejní transakce prostřednictvím https://www.salvavidas.eu prohlašuji, že zná a bez výhrad nebo výjimek souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami. V případě pochybností před jakýmkoli z těchto Všeobecných podmínek může klient konzultovat totéž s obchodním oddělením https://www.salvavidas.eu prostřednictvím následujícího e-mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript..

Projekt Plavčík Můžete jednostranně a bez předchozího upozornění upravit každou z povinností stanovených v těchto Všeobecných podmínkách, včetně cen za potvrzené objednávky, které pocházejí z překlepu ve webové databázi. https://www.salvavidas.eu nebo v databázi dodavatele, který dodal nesprávný produkt nebo produkty https://www.salvavidas.eu . V tomto případě Projekt Plavčík nabídne zákazníkovi možnost vrácení částky objednávky nebo výměny produktu nebo produktů, které změnily svou cenu za jiné s podobnými vlastnostmi.

2.- Potvrzení objednávky.

Rozumí se, že objednávka z webu https://www.salvavidas.eu Bylo potvrzeno, když byly provedeny následující čtyři fáze:

Zákazník vybral v košíku produkt nebo produkty z webu https://www.salvavidas.eu Chcete koupit.

Klient přijímá Všeobecné podmínky webu https://www.salvavidas.eu a pokračovat v jeho identifikaci, vyplnění fakturačního informačního formuláře a dodací adresy objednávky.

Zákazník si vybere jeden z platebních způsobů, které nabízí web https://www.salvavidas.eu .

Zákazník provede platbu objednávky efektivním způsobem zvoleným v předchozím kroku.

Zákazník obdrží potvrzení o své objednávce na uvedenou e-mailovou adresu.

3.- Ceny.

Ceny uvedené na webu https://www.salvavidas.eu Jsou vyjádřeny v eurech, nezahrnují DPH platnou ve Španělsku a jsou vyloučeny náklady na dopravu a DPH, které doprava podléhá. Výrobky, na které se vztahuje kánon podle článku 25.21 královského legislativního nařízení 1/1996 ze dne 12. dubna, kterým se schvaluje revidované znění zákona o duševním vlastnictví, zahrnují kánon do prodejní ceny. Jednostranně https://www.salvavidas.eu si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit ceny a dostupnost produktů zahrnutých na jeho webové stránce https://www.salvavidas.eu. Tato změna, s výjimkou typografické chyby nebo cizí https://www.salvavidas.eu, nebude mít vliv na objednávky potvrzené před jejich úpravou.

3.a. - Daně. Ceny produktů, které jsou v našem zařízení pro elektronický obchod k prodeji, nezahrnují DPH, která se platí ve stejnou dobu, kdy je produkt zakoupen. Systém nákupu podléhá platným právním předpisům ve Španělsku.

DPH může podléhat změnám schváleným zákonem.

4.- Záruka

Projekt Plavčík uvádí a zaručuje, že jeho internetová platforma je technicky připravena na prodej produktů. Záruky kvality nebo fungování produktů nebo služeb společnosti https://www.salvavidas.eu budou případně stanoveny případ od případu za zvláštních podmínek. Na veškeré naše prodávané zboží se vztahuje záruka výrobce, jejíž délka a doba trvání se liší podle produktů a značek. Záruční podmínky jsou podmínky stanovené v „Záručních podmínkách“, které jsou přiloženy ke každé položce, a mohou se v každém případě lišit, vždy v závislosti na různých výrobcích, dovozcích a distributorech. V případě, že předmět tento dokument nenese, stačí si ponechat fakturu nákupu, která nahradí záruční formulář, není-li v žádném dokumentu uvedeno, rozumí se, že to bude dva roky ode dne nákupu. Záruky výrobce na výrobky uvedené na trh https://www.salvavidas.eu Nezahrnují: - výměnu spotřebního materiálu (baterie, žárovky, pojistky, poškození záznamových nebo čtecích hlav ...). - neobvyklé nebo neodpovídající použití výrobků. Za tímto účelem vám doporučujeme přečíst si návod k použití, který je součástí každého z našich produktů. - porucha příslušenství (napájecí kabely…). - Opravy možných závad prováděných technickými službami, které nejsou výrobcem rozpoznány, škody způsobené z jakékoli vnější příčiny zařízení (například nehoda, náraz, blesk, problémy s napájením). V každém případě, https://www.salvavidas.eu nepřijme žádnou odpovědnost, pokud výrobce odmítne uplatnit takovou záruku z výše uvedených důvodů. Pokud se oprava nebere v úvahu, stanoví výrobce rozpočet. Výrobní společnost bude požadovat úhradu správních nákladů, pokud klient odmítne rozpočet uvedený v předchozím odstavci. Pokud to klient v opačném případě přijme, musí nám poslat bankovní převod ve výši odpovídající stanovenému rozpočtu. Záruka přestane být účinná, pokud https://www.salvavidas.eu spolehlivě zkontrolujte, jak zákazník nakládá s výrobkem.

5.- Informace o produktech společnosti www.lifeguard.eu

Vzhledem ke složitosti údržby a aktualizace rozsáhlého katalogu produktů nabízených na webu https://www.salvavidas.eu uživatel / klient webu osvobozuje Projekt záchranáře ANEK S3 jakéhokoli nároku nebo stížnosti na přesnost informací o produktech na webu. Projekt záchranáře ANEKS3 dá prostředky k dispozici, aby se pokusila, aby informace o produktech webu byly co nejpřesnější. Obrázky produktů nemusí přesně odpovídat zobrazenému produktu, jeho vlastnosti však budou takové, jaké jsou popsány v souboru.

6.- Práva k duševnímu vlastnictví.

Autorská práva všech stránek obsažených v https://www.salvavidas.eu Vlastnost projektu záchranáře ANEKS3 https://www.salvavidas.eu si vyhrazuje veškerá práva na svůj web, protože je schopen kdykoli změnit jeho obsah, konfiguraci nebo prezentaci a omezit nebo zrušit přístup na tento web https://www.salvavidas.eu bez předchozího upozornění a bez převzetí odpovědnosti za jeho aktualizaci.

S výjimkou pro osobní a soukromé použití a vždy citující zdroj, reprodukci, kopírování, použití, distribuci, komercializaci, veřejnou komunikaci nebo jakoukoli jinou činnost, která je prováděna s informacemi obsaženými na této webové stránce a která je prováděna bez autorizace https://www.salvavidas.eu.

Je dovoleno sdílet zde obsažené informace prostřednictvím sociálních sítí prostřednictvím nástrojů dostupných na webu https://www.salvavidas.eu

7.- ProteccióPočet dat.

V souladu s organickým zákonem 15 / 1999 z prosince 13, o ochraně osobních údajů, jsou uživatelé varováni - zákazníci webu https://www.salvavidas.eu z následujících:

Údaje, které nám poskytnete prostřednictvím formulářů, které najdete na našich webových stránkách, budou začleněny do souboru, jehož vlastníkem a správcem je ANEKS3 Proyecto Salvavidas, Calle Begoña 16, 4ª planta. 28821 Coslada, Madrid. Osobní údaje shromážděné z našich webových stránek budou vždy nezbytně nutné k provádění komerčních operací prováděných uživateli - klienty webu https://www.salvavidas.eu . Uživatelé, kteří zadávají objednávky prostřednictvím webu https://www.salvavidas.eu Souhlasí s použitím, zpracováním a přenosem údajů společnostem nebo subjektům podílejícím se na řízení objednávky.

Uživatelé - weboví klienti https://www.salvavidas.eu  Mohou kdykoli uplatnit svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitky ve vztahu k poskytnutým osobním údajům písemně na adresu: ANEKS3 Proyecto Salvavidas. Calle Begoña 16 4. patro. 28821 Coslada, Madrid nebo poštou na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript..

8, dělitelnost

Pokud jakékoli ustanovení těchto podmínek postrádá nebo se stane neplatným nebo není vymahatelné podle rozhodného práva, nemělo by toto ustanovení žádný účinek, ale pouze v rozsahu tohoto přesného nedostatku platnosti a nebude mít vliv na žádné další ustanovení smlouvy. současné podmínky.

9.- Použitelné právní předpisy

Tyto všeobecné podmínky musí být vykládány a řídí se platnými španělskými právními předpisy. Jakýkoli spor vyplývající z těchto podmínek musí být vyřešen soudem. To však nezabrání https://www.salvavidas.eu . uplatnit právo na vyřešení jakéhokoli sporu v jiné příslušné jurisdikci.