Automatické a poloautomatické externí defibrilátory

Tato přenosná elektronická zařízení jsou zařízení, která umožňují reaktivaci srdce v době, kdy trpí kardiorespirační zástavou, to znamená, že je odpovědná za výboj elektrického proudu, který prochází přímo do srdce přes hrudní stěnu, stejně prostřednictvím některých senzorů, které má, může poslat výboj elektřiny a následně se jim podaří analyzovat srdeční frekvenci osoby po dobu přibližně 10 sekund, je třeba poznamenat, že před provedením uvedeného výboje vyvolá informativní zprávu, která naznačuje, že musí To znamená, že defibrilátory diagnostikují, informují a poté osoba, která se stará o pacienta, rozhodne o tom, co dělat v závislosti na výsledku zařízení.

Jak funguje defibrilace?

Defibrilace je okamžik, ve kterém defibrilátory vypuzují a přenášejí elektrický proud, v hrudní kleci a jdou přímo do srdečního svalu, aby se zabránilo určování různých případů srdečních arytmií a vyhýbání se jim.

Funkce defibrilátoru

1) Jeho hlavní funkcí a za to, co bylo vytvořeno jako takové, je zachraňovat životy v dobách, kdy je to zapotřebí, a v dnešní době se stále častěji objevují problémy se zástavou srdce, proto Je nutné mít po ruce jeden z těchto defibrilátorů, který vám samozřejmě umožní zachránit životy, zatímco jeho použití je správné a především je známé.

2) Dokáže vytvořit důvěru lidí, k tomu dochází v oblastech kardioprotekce, obvykle mají tato zařízení, a proto se lidé cítí v pohodě a bezpečí, protože v případě srdečního selhání vám mohou poskytnout Další způsob, jak zachránit životy.

3) Diagnostikujte, co se děje se srdcem, je to první úkol jako takový, který defibrilátory dělají, a to, že nejprve diagnostikují, co se děje, a poté informují osobu, která ho bude používat, pokud je nutné provést úrazu elektrickým proudem nebo jej jednoduše nechte tak, protože to není nutné.

Není pochyb o tom, že tato elektrická zařízení byla navržena tak, aby zachovala životy, a je nejlepší, aby je kdokoli mohl používat, pokud bude mít lehký výcvik nebo bude postupovat podle pokynů v příručce, to znamená, že není nutné, aby byl lékařem specializován přístroje

Externí automatické a poloautomatické defibrilátory, vše související a publikované v projektu Life Saver #defibrilátory
Předpisy o externích defibrilátorech v Asturii
Předpisy o externích defibrilátorech na Kanárských ostrovech
Předpisy o externích defibrilátorech v Katalánsku
Předpisy o externích defibrilátorech v Baskicku
Předpisy o externích defibrilátorech v Extremaduře
Předpisy o externích defibrilátorech v autonomní oblasti Murcia
Předpisy o externích defibrilátorech v Melille
Předpisy o používání externích defibrilátorů v Castilla La Mancha
Předpisy o instalaci a používání externích defibrilátorů v Galicii
Nová pravidla v Asturii o správě defibrilátoru
Nová nařízení o defibrilátorech v Katalánsku
Nueva Pescanova se zavázala ke kardioprotekci svých zaměstnanců
Nová vyhláška upravující použití defibrilátorů v Aragonii
Nové nařízení pro použití DESA na Kanárských ostrovech
Nové figuríny Presan s monitorem frekvence CPR
Projekt velitele plavčíku v Madridu
Chobotnice operace
Elektrodové záplaty a defibrilátorové baterie
Pláže s externími defibrilátory
Ceny defibrilátoru DEA | Katalog a ceny 2020