Automatické a poloautomatické externí defibrilátory

Tato přenosná elektronická zařízení jsou zařízení, která umožňují reaktivaci srdce v době, kdy trpí kardiorespirační zástavou, to znamená, že je odpovědná za výboj elektrického proudu, který prochází přímo do srdce přes hrudní stěnu, stejně prostřednictvím některých senzorů, které má, může poslat výboj elektřiny a následně se jim podaří analyzovat srdeční frekvenci osoby po dobu přibližně 10 sekund, je třeba poznamenat, že před provedením uvedeného výboje vyvolá informativní zprávu, která naznačuje, že musí To znamená, že defibrilátory diagnostikují, informují a poté osoba, která se stará o pacienta, rozhodne o tom, co dělat v závislosti na výsledku zařízení.

Jak funguje defibrilace?

Defibrilace je okamžik, ve kterém defibrilátory vypuzují a přenášejí elektrický proud, v hrudní kleci a jdou přímo do srdečního svalu, aby se zabránilo určování různých případů srdečních arytmií a vyhýbání se jim.

Funkce defibrilátoru

1) Jeho hlavní funkcí a za to, co bylo vytvořeno jako takové, je zachraňovat životy v dobách, kdy je to zapotřebí, a v dnešní době se stále častěji objevují problémy se zástavou srdce, proto Je nutné mít po ruce jeden z těchto defibrilátorů, který vám samozřejmě umožní zachránit životy, zatímco jeho použití je správné a především je známé.

2) Dokáže vytvořit důvěru lidí, k tomu dochází v oblastech kardioprotekce, obvykle mají tato zařízení, a proto se lidé cítí v pohodě a bezpečí, protože v případě srdečního selhání vám mohou poskytnout Další způsob, jak zachránit životy.

3) Diagnostikujte, co se děje se srdcem, je to první úkol jako takový, který defibrilátory dělají, a to, že nejprve diagnostikují, co se děje, a poté informují osobu, která ho bude používat, pokud je nutné provést úrazu elektrickým proudem nebo jej jednoduše nechte tak, protože to není nutné.

Není pochyb o tom, že tato elektrická zařízení byla navržena tak, aby zachovala životy, a je nejlepší, aby je kdokoli mohl používat, pokud bude mít lehký výcvik nebo bude postupovat podle pokynů v příručce, to znamená, že není nutné, aby byl lékařem specializován přístroje

Externí automatické a poloautomatické defibrilátory, vše související a publikované v projektu Life Saver #defibrilátory
Defibrilátory ve fotbalových hřištích Kardioprotekce pro fotbalové týmy
Defibrilátory ve fotbalových hřištích a sportovních zařízeních
Defibrilátory v kardiochranných nákupních centrech
Defibrilátory v sousedních komunitách
Defibrilátory v metru, vlaku, přístavech a letištích
Defibrilátory ve veřejných zařízeních Soudy Madrid
Defibrilátory na plážích Kardio chráněné prostory
Defibrilátory v kardiochranných obcích
Defibrilátory v domovech s pečovatelskou službou
Defibrilátory v policejních vozidlech Kardiochranná policie
Externí defibrilátory v madridském metru | Projekt Plavčík & ANKES3
Externí defibrilátory: OFICIÁLNÍ BULLETIN SPOLEČENSTVÍ MADRID
Defibrilátory zdarma Formula "Life Náramky"
Defibrilátory pro kardioprotekci táborníků
Defibrilátory pro školy a vzdělávací centra
Defibrilátory pro společnosti a subjekty Cardiosure Vending
Poloautomatické defibrilátory - Jak vybrat nejlepší
"Trávicí řez" neexistuje První pomoc
80% stanic metra Madrid má defibrilátory DEA
Fotbalový areál Marca Bartry je kardioprotektivní defibrilátory Zoll