Desfibriladores en Cantabria

Regulación e obriga de instalar desfibriladores en Cantabria

Un novo encargo do Ministerio de Sanidade regula o uso, instalación e formación continua obrigatoria na xestión de desfibriladores para a poboación cántabra.

Orde SAN / 82 / 2018, de 1 de outubro, que regula o uso de desfibriladores externos e establece o carácter obrigatorio da súa instalación en determinados espazos de uso público fóra do ámbito sanitario.

Cantabria seguindo o exemplo doutros CCAA, require a instalación de desfibriladores en lugares públicos onde se demostrou que, dando forma vidas rápidas e accesibles AED son gardadas todos os días porque o factor tempo é este tipo de emerxencia é un factor acción clave nos primeiros minutos con axuda dun desfibrilador que calquera pode usar o que salva vidas.

Entre outros, un dos requisitos para destacarse da DEA é que deben ter un dispositivo de conexión automática co 061 para a súa activación e coordinación cos servizos de emerxencia.

Quen está obrigado a ter desfibriladores en Cantabria?

Establecementos e instalacións necesarios para ter un desfibrilador externo automático ou semiautomático

As entidades públicas ou privadas ou individuos que posúan ou gozan o dereito de explotar os seguintes establecementos e instalacións deberán ter un desfibrilador en Cantabria:

  1. Obriga de instalar desfibriladores nas instalacións de transporte, aeroporto e porto comercial e estacións de autobuses e trens de poboacións de máis de 20.000 habitantes.
  2. centros comerciais, individuais e colectivos deben desfibriladores, definida como o establecemento en que o negocio de venda polo miúdo é exercido e ten unha superficie superior a 500 m2 construído (engadindo máis un para cada 1.000 m2).
  3. Establecementos públicos e privados, cunha fluidez diaria promedio de persoas 500.
  4. Instalacións deportivas nas que o número de usuarios diarios é igual ou superior a 350.
  5. Os centros educativos con capacidade maior que 1.500 deberán ter desfibriladores para uso pediátrico e adulto.

Requisitos e obrigacións relacionadas coa instalación e mantemento do desfibrilador en Cantabria

DAE que se refire esta Orde debe estar en conformidade cos requisitos do real decreto 365 / 2009 de 20 de marzo, as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade no uso de de fi desfibriladores automáticos establécense e semi-automática externa fóra do sector da saúde, así como a lexislación vixente de dispositivos médicos e debe:

a) Os desfibriladores deben instalarse nun lugar axeitado, accesible e sinalizado de acordo coa sinalización universal e os seus estándares para o uso do desfibrilador, incluído o teléfono de emerxencia de saúde 061.

b) Dispor de dispositivos de chamadas automáticas co teléfono de emerxencia médica 061 para a activación de servizos de atención médica urxente, a fin de mellorar a coordinación da saúde. Os fabricantes de fieiros xa instalados estarán exentos desta obriga, ou cando xurdan situacións técnicas que non permitan a instalación deste tipo de dispositivos.

c) Manter a marca CE que garanta o cumprimento dos requisitos esenciais que lles son de aplicación.

d) Ter a seguinte dotación de material mínimo:

1º- Un desfibrilador con dous conxuntos de correccións Adultos des fibrilación, é aconsellable que un conxunto de parches habilitado pediátrica fibrilación ou adaptación do sistema des fi para uso pediátrico está incluído.

2º- Sistema de rexistro informatizado de eventos durante o uso do desfibrilador.

3º- Razor.

4º- Gauzes para garantir o correcto uso do desfibrilador externo.

Persoas autorizadas a utilizar un desfibrilador en Cantabria fóra do ámbito sanitario


Poden facer uso dun desfibrilador en Cantabria, fóra do sector da saúde, os que teñen coñecemento de resucitación cardiopulmonar, soporte básico de vida e uso dun desfile desfibrilador automático, para facilitar os coidados necesarios para parada cardíaca ata a hora de chegada de equipos sanitarios especializados; específicamente:

a) Graduados en Medicina e Cirurxía ou Graduate Medical, graduados ou graduados en enfermería e outros profesionais sanitarios tales estándares académicos dentro do seu currículo de formación para incluír o adestramento en soporte básico de vida e xestión de fi des desfibriladores.

b) Titulados de Grao Técnico en Urxencias de Saúde.

c) As persoas que superasen os programas de formación inicial e formación continua cuxos contidos e duración figuran no anexo VI desta orde.

d) As persoas que poden probar con documentos concluísen cursos de formación para o uso de DEA recoñecido polo Consello Español de CPR (en adiante CERCP) ou calquera das entidades que o compoñen, e recoñecidos polas autoridades competentes doutras Comunidades rexións e outros Estados membros da Unión Europea en anos recentes 3, sempre que o seu contido e duración entender os mínimos establecidos nesta orde e pre-recoñecemento ao Ministerio responsable da saúde e de inscrición no rexistro de formación no uso DEA regulada no artigo 11 desta Orde, na sección correspondente.

e) Calquera pode usar o AED, logo de comunicarse co servizo de emerxencias de saúde 061, se a persoa ou persoas específicas autorizadas para o seu uso non están presentes no lugar.

Empresas e entidades 10.900 con protección cardioprotectora co proxecto Lifeguard

Proyecto Salvavidas está presente en todas as comunidades autónomas con máis de desfibriladores instalados 11.000, axudando á poboación a facilitar o acceso aos desfibriladores e á formación a través das nosas campañas de solidariedade.

Cardioproteger un espazo público é investir na seguridade de todos, xa que a morte repentina provoca mortes de 30.000 ao ano en España. Dispor desfibriladores de acceso público e capacitar a poboación axuda considerablemente a reducir a morte súbita.

Podes atopar máis información sobre os nosos servizos en:

Teléfono: 91 1250 500 | 900 670 112

E-mail: Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo.

#XuntosSalvamosLidas


impresión correo electrónico