Accesorios para desfibriladores Material e dispositivos para a cardioprotección

Os desfibriladores externos automáticos (AED) son dispositivos electrónicos médicos que se atopan frecuentemente en lugares ou espazos fóra do ámbito sanitario / hospitalario.

Nos centros médicos e hospitais non só están dispoñibles monitores / desfibriladores con diferentes características, senón que hai acceso inmediato a equipos médicos que complementan e melloran o rendemento da RCP de reanimación. É por iso que algunhas Comunidades Autónomas de España, a fin de garantir un desempeño máis completo e áxil da reanimación cardiopulmonar, teñen nos seus decretos a cantidade mínima de material que debe acompañar aos desfibriladores DEA en espazos cardioprotegidos.

Accesorios para desfibriladores obrigatorios segundo a normativa de cada comunidade autónoma

Na Comunidade de Aragón é preciso contar cos seguintes accesorios que acompañan ao desfibrilador:

2 conxuntos de electrodos adultos e 1 pediátricos se o desfibrilador DEA está no lugar con nenos.

1 Estuche de reanimación con cánulas orofarínxeiras de diferentes tamaños, globo reanimado autoinflable, máscaras faciais de varios tamaños, polo menos máscara 1 con válvula unidireccional.

Tesoiras, afeitar e gasa.

Vitrina para protexer correctamente o DED (recomendación).

No Principado de Asturias, os seguintes accesorios son obrigatorios:

Desfibrilador DEA con conxuntos de parches de electrodos 2.

Na Comunidade de Cantabria está obrigado a ter:

2 conxuntos de electrodos adultos

1 conxunto de electrodos pediátricos ou DEA con sistema de adaptación para uso pediátrico (recomendable)

1 Tesoiras para roupa, afeitadas e gasa

Na Comunidade de Castilla A Mancha é preciso ter os seguintes accesorios:

2 conxuntos de parches de electrodos para cada desfibrilador

Batería complementaria 1

Dispositivo de barreira 1 (máscara facial)

Na Comunidade Autónoma de Galicia está obrigado ter os seguintes accesorios:

Conxuntos de electrodos 2

1 conxunto de electrodos pediátricos (recomendable)

1 Caso de reanimación: cánulas orofarínxees de diferentes tamaños, globo auto-inflable de reanimación

1 Tesoiras, afeitado e gasa

En La Rioja deben estar dispoñibles os seguintes accesorios para cardioprotección:

Conxuntos de electrodos 2

reanimador: máscara facial, auto-inflável balón ressuscitador, sistema de osíxeno, cânulas orofaríngea (tamaños 3, 4 e 5)

Accesorios para desfibriladores que reducen o tempo e aumentan as posibilidades de supervivencia

Todos estes materiais e equipos médicos pode ofrecer tratamento de calidade superior a unha parada cardiorrespiratoria (PCR), algúns reanimación reducir o tempo de facilitar manobra rápida e eficiente, hai accesorios como Autopulse automatizado CPR, ou estiradores médicos ou avións non tripulados para o transporte de desfibriladores ao lugar de accidente ou emerxencia, unha longa lista de posibles accesorios, que aínda que son de gran axuda fronte á morte súbita non son nada básicos nun espazo cardioprotegido por regulación ou decreto:

electrodos xogos Parches extra, nos permiten manter a cobertura en todo o cardioprotec�o de tempo. Como o desfibrilador é usado, o Proxecto salvavidas envía un wafer de reposición e recollida utilizado. Se por acaso dúas persoas pasan por PCR na mesma instalación nun curto espazo de tempo, e non é só un conxunto de electrodos, a segunda persoa non vai beneficiar desfibrilador e reanimación teñen poucas posibilidades de supervivencia. Castilla La Mancha defende o mesmo con respecto ás baterías. Do mesmo xeito, se hai eléctrodos única adulta e pediátrica vítima, actuando totalmente encaixa, entón ten manchas eléctrodos pediátricos debe ser obrigatoria.

As cánulas orofarínxeos son un accesorio que permite manter a vía aérea da vítima aberta e o globo autoinflado permite unha ventilación de calidade, polo que estes dous accesorios tamén deben considerarse básicos en calquera espazo cardioprotegido, xa que aumentan as posibilidades de non sofren secuelas por parte da vítima.

A Rioxa inclúe a oxigenoterapia, que require unha formación básica específica.

Como sabemos, as afeitadoras son necesarias se o pelo impide a adhesión total dos electrodos ao peito desnudo da vítima, coa gasa secaremos o peito se está mollado ou suado, e as tesoiras permítennos cortar a roupa se é necesario.

Cantabria indica como accesorio obrigatorio o uso de tesoiras de corte, máis contundentes e eficaces para este propósito.

Certificación de espazo cardioprotegido segundo a normativa dos desfibriladores DEA

En Proyecto Salvavidas adaptamos todas as instalacións e equipos segundo a normativa de cada comunidade autónoma. Moitos espazos cardioprotegidos de comunidades que non esixen tal material, están dotados do mesmo convencido da súa eficiencia. Na nosa tenda en liña (https://tiendaemergencias.com/) podes atopar o material básico e sanitario que buscas.


impresión correo electrónico