• teléfono
  • + 34 900 670 112

Formación en primeiros auxilios

Soporte vitalicio inmediato

Curso de soporte inmediato | Primeiros auxilios

Destinado a médicos e enfermeiros e ministrados por instrutores de PNRCP SVI, segundo as últimas recomendacións CPR ERC, aprobado polo PNRCP de SEMICYUC (membro do CERCP) e acreditados polo CFC.

 

Descrición do curso de soporte inmediato

Curso para médicos e enfermeiros, carácter mixto, cunha compoñente presencial e non cara, segundo as últimas recomendacións da ERC, aprobado polo PNRCP de SEMICYUC e acreditados pola Comisión en educación continuada, con 4,8 CFC, os profesionais sanitarios Actualmente non están en período de adestramento.

FASE ONLINE DO CURSO

Equivalente ás horas de docencia 23. 3 semanas antes da cara comeza a través dunha aprendizaxe progresiva dos contidos do Manual de PNRCP SVI e realizando diversas valoracións, plataforma Moodle. É necesario superar esta fase, para acceder á formación cara a cara.

FASE PRESENCIAL DO CURSO

Curso de xornadas de duración 8, en forma de obradoiros teóricos prácticos onde se consolidarán os coñecementos e habilidades adquiridos na fase ONLINE.

Metodoloxía do PNRCP SEMICYUC.

Grupos pequenos en talleres prácticos (máximo 1 instrutor / alumnos 8).

 

OBXETIVOS DE ESTE CURSO DE APOIO á VIDA INMEDIATA

Que os alumnos adquiran os coñecementos, habilidades e actitudes suficientes para poder recoñecer precozmente o paciente está deteriorando e actuar inmediatamente aplicando técnicas de soporte á vida, antes da chegada de máis funcionarios expertos, segundo normas as comisións europeas eo plan nacional de RCP do SEMICYUC.

Disminución da mortalidade do paro cardíaco hospitalario e as súas secuelas.
Difundir as técnicas de soporte vital entre os primeiros intervenientes.
Mellorar as estratexias de desfibrilación precoz.
Identificar pacientes precoz e potencialmente graves e evitar o paro cardíaco.
Prepare ao profesional da saúde para formar parte do equipo de resucitación.

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO

Os estudantes ao finalizar esta formación deben ser capaces de:

Comprender o papel humano na reanimación e utilizar ferramentas de comunicación estruturadas.
Desde o recoñecemento precoz do paciente crítico, utilizando o enfoque ABCDE (vías aéreas, respiración, circulación, discapacidade e exposición).
Utiliza os criterios de alerta para equipos médicos de emerxencia.
Aplicar CPR de alta calidade.
Recoñecer e tratar a obstrución das vías respiratorias.
Realizar diferentes técnicas de xestión de vías respiratorias na reanimación.
Apertura instrumental de vías respiratorias.
Ventilación con globo de máscara e resucitado.
Dispositivos supraglóticos.
Recoñecer os ritmos desfibrilables e non desfibrilables e utilizar un desfibrilador automático ou manual cedo.
Coñecer cando e como dar medicación en prisión cardíaca.
Aplique a atención post-resuscitación e realice a transferencia do paciente.

 

CONTIDOS FASE PRESENCIAL Á ÁREA TEÓRICA

Recoñecemento e xestión inicial do paciente serio (enfoque ABCDE).
Ritmos de paro cardíaco. Desfibrilación Algoritmos
Avaliación teórica ÁREA PRÁCTICA
Prácticas de RCP (demostración).
Recoñecemento e xestión inicial do paciente serio (enfoque ABCDE).
Terapia de oxíxeno e apoio instrumental das vías aéreas e ventilación.
Seguimento e arritmias.
Acceso vascular Líquidos e drogas.
Escenarios de soporte e desfibrilación instrumental instrumental.
Demostración por parte dos instrutores da práctica dos maniquíes no SVI integrado.
Os escenarios SVI integrados. Simulación
Avaliación práctica

SOLICITUDE DE INFORMACIÓN. Solicite información para que poidamos realizar un curso na túa empresa, hospital, universidade ... Ou se o prefires, rexístrate nas próximas edicións dos cursos, nunha aula aberta

Prezos especiais para grupos, hospitais, universidades, asociacións profesionais, clínicas, residencias e mutualidades.

   {rsform 21}


impresión   Correo electrónico
Imaxe

Instalación de desfibriladores externos, mantemento, repostos, arranxar, adestramento e uso do desfibrilador, inscrición en Comunidades Autónomas.

Enderezo:
Avda.de la Constitución 29 
28821 Coslada (Madrid)
Teléfono: + 34 911 250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa onde estamos