• teléfono
 • + 34 900 670 112

Cursos para ser un instrutor sobre o uso de desfibriladores

Formación bonus ata 100% pola Fundación Tripartita

Curso de instrutor para o uso de desfibriladores externos e apoio vital básico

O instrutor do curso e DEA SVB é adquirir o coñecemento e habilidades para organizar, entregar e garantir a calidade dos cursos autorizados polo PNRCP SVB SEMICYUC.

 

Unha vez que pasou o curso que ten que executar 2 tutelado cursos SVB de PNRCP de SEMICYUC (Cada práctica vai custa € 100) Para rexistrar ler a información completa do curso e ver "Condicións para instrutor".

Pode formalizar a matrícula unha vez autorizada polo director do curso. Curso de bonificación ata o 100%. Acceso á bolsa de traballo ANEK S3 e ao Proxecto Salvavidas. 

 

Características do Instrutor de Apoio á Vida Básica e desfibrilación

carácter claro mesturado cun compoñente presencial e non cara, segundo as últimas recomendacións da ERC, aprobado polo PNRCP da Sociedade Española de Terapia Intensiva e Unidades Coronarianas (SEMICYUC) Medicina e acreditada pola Comisión en educación continuada, con 2,8 CFC, profesionais sanitarios que non están actualmente en formación.


Módulo remoto: desde a duración de 6 horas. Comezará antes do adestramento cara a cara, enviando o manual do monitor en SVB e DEA e nas autoavaliacións.
cara módulo: de horas 8, en forma de talleres teórico-prácticas onde o coñecemento e as habilidades adquiridas na fase de non-contacto serán consolidados.
Prezos especiais para grupos, hospitais, universidades, asociacións profesionais, clínicas, residencias e mutualidades.
Banco de traballo para instrutores adestrados co proxecto salvavidas.

OBXECTIVOS XERAIS DO CURSO

 1. Califique o número necesario de instrutores SVB e DEA para cubrir as necesidades docentes.

 2. Adquirir coñecementos e habilidades para organizar, impartir e garantir a calidade dos cursos de SVB e DEA autorizados polo PNRCP SEMICYUC.

 

ESPECÍFICOS

O curso pretende asegurar que o candidato adquira coñecementos e habilidades suficientes para ensinar e avaliar as técnicas de SVB e DEA de acordo coas regras establecidas polo PNRCP, de tal xeito que o futuro adestrador adquira:

Información adecuada sobre a metodoloxía docente da SVB e da DEA.
Oportunidade de desenvolver técnicas docentes nos aspectos teórico, práctico e efectivo.
Coñecemento sobre metodoloxía para a avaliación de coñecementos en SVB e DEA.
Coñecemento da cadea de formación de RCP.
Dominio das materias que se inclúen nos cursos de SVB e DEA.
Coñecemento dos principios básicos da educación de adultos, motivación, metodoloxía de ensino e aprendizaxe.
Servir como "Model-Guide" para estudantes en todas as técnicas SVB e DEA.
Coñeza os maniquíes, o seu mantemento, descontaminación e AED.
Difundir as técnicas de RCP, entre a poboación xeral.
Difundir regras básicas para a prevención da morte cardíaca súbita e morte accidental.

 

CONTIDOS ÁREA TEÓRICA

 1. Conceptos fundamentais en SVB.
 2. Metodoloxía da ensinanza.
 3. Material didáctico.
 4. Docencia das clases prácticas de SVB e DEA.
 5. Contido e programación dun curso de provedores de SVB e DEA.

 

ÁREA PRÁCTICA DO CURSO


Material docente en SVB e DEA
Metodoloxía docente das técnicas SVB e DEA.
Avaliación teórica e práctica.

 

METODOLOXÍA

Segundo as recentes recomendacións do PNRCP SEMICYUC.
Nª alumnos por curso: máximo alumnos de 24.
Profesores: instrutores PNRCP con ampla experiencia en emerxencias de emerxencia e cursos de apoio á vida do PNRCP.
Clases prácticas reducidas: grupos máximos de instrutor 1 para cada alumno 8

 

CONDICIÓNS DE SER INSTRUCTOR

Para poder inscribirse no curso tes que:

 1. Ter a cualificación dunha profesión de saúde ou estudar o último ano de medicina, enfermaría, asistente de enfermería ou técnico de emerxencia.
 2. Os primeiros participantes e persoas con dedicación continua á docencia na CPR, poden rexistrarse se están autorizados pola SEMICYUC.
 3. Pasaron un curso de (proveedor) SVB e DEA, SVI ou SVA aprobado polo PNRCP de SEMICYUC con menos de 2 anos.
 4. Para os cursos de SVB e DEA realizados dende o 1 en xaneiro de 2017, foron propostos como "instrutor potencial" polo director do curso de SVB e DEA.
 5. Para ser admitido ao curso, debes acreditar os anteriores puntos previamente ao director do curso.  

 

TÍTULO DE INSTRUCTORES EN SVB E DEA

Para obter o título de instrutor en SVB e DEA o estudante deberá:

Assist 100% do curso e superar as avaliacións teóricas e prácticas. Nese momento, o estudante sexa "instrutor Candidato a SVB e DEA."
O "Candidato para instrutor en SVB e DEA" deberá practicar en cursos 2 de SVB aprobados por SEMICYUC e supervisado por outro instrutor PNRCP. Despois diso, se se considera "Apt", obterá o diploma que o acredita como Instrutor en SVB e DEA do PNCP SEMICYUC durante 4 anos.
A renovación do certificado será automática para os titulados sanitarios se se imparten un mínimo de curso anual ou cursos 3 autorizados polo PNRCP nos últimos anos 2 durante ese período de tempo.


Experiencia extensa, instrutores de formación en SVB e DEA para axudar a SALVAR VIDAS, difundindo coñecementos e habilidades no SVB para a poboación. Rexístrese e faga parte do Work Exchange de PROXECTO LIFE

Prezo do curso de instrutor en SVB e DEA: 95 €.

Adaptámolo ao curso ás necesidades, datas e horarios do cliente.

 SOLICITUDE DE INFORMACIÓN Solicite información para que poidamos realizar un curso na súa empresa, hospital, universidade ... Ou se o prefire, inscríbase nas próximas edicións dos cursos, nunha aula aberta.

  


impresión   Correo electrónico
Imaxe

Instalación de desfibriladores externos, mantemento, repostos, arranxar, adestramento e uso do desfibrilador, inscrición en Comunidades Autónomas.

Enderezo:
Avda.de la Constitución 29 
28821 Coslada (Madrid)
Teléfono: + 34 911 250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa onde estamos