Curso de instrutor para o uso de desfibriladores externos e apoio vital básico

O instrutor do curso e DEA SVB é adquirir o coñecemento e habilidades para organizar, entregar e garantir a calidade dos cursos autorizados polo PNRCP SVB SEMICYUC.

 

Unha vez que pasou o curso que ten que executar 2 tutelado cursos SVB de PNRCP de SEMICYUC (Cada práctica vai custa € 100) Para rexistrar ler a información completa do curso e ver "Condicións para instrutor".

Pode formalizar o rexistro unha vez autorizado polo director do curso. Curso complementario para a fundación tripartita. Acceso á tarxeta de traballo ANEK S3 e ao proxecto Lifeguard. 

 

Características do Instrutor de Apoio á Vida Básica e desfibrilación

carácter claro mesturado cun compoñente presencial e non cara, segundo as últimas recomendacións da ERC, aprobado polo PNRCP da Sociedade Española de Terapia Intensiva e Unidades Coronarianas (SEMICYUC) Medicina e acreditada pola Comisión en educación continuada, con 2,8 CFC, profesionais sanitarios que non están actualmente en formación.


Módulo remoto: desde a duración de 6 horas. Comezará antes do adestramento cara a cara, enviando o manual do monitor en SVB e DEA e nas autoavaliacións.
cara módulo: de horas 8, en forma de talleres teórico-prácticas onde o coñecemento e as habilidades adquiridas na fase de non-contacto serán consolidados.
Prezos especiais para grupos, hospitais, universidades, asociacións profesionais, clínicas, residencias e mutualidades.
Banco de traballo para instrutores adestrados co proxecto salvavidas.

OBXECTIVOS XERAIS DO CURSO

 1. Califique o número necesario de instrutores SVB e DEA para cubrir as necesidades docentes.

 2. Adquirir coñecementos e habilidades para organizar, impartir e garantir a calidade dos cursos de SVB e DEA autorizados polo PNRCP SEMICYUC.

 

ESPECÍFICOS

O curso pretende asegurar que o candidato adquira coñecementos e habilidades suficientes para ensinar e avaliar as técnicas de SVB e DEA de acordo coas regras establecidas polo PNRCP, de tal xeito que o futuro adestrador adquira:

Información adecuada sobre a metodoloxía docente da SVB e da DEA.
Oportunidade de desenvolver técnicas docentes nos aspectos teórico, práctico e efectivo.
Coñecemento sobre metodoloxía para a avaliación de coñecementos en SVB e DEA.
Coñecemento da cadea de formación de RCP.
Dominio das materias que se inclúen nos cursos de SVB e DEA.
Coñecemento dos principios básicos da educación de adultos, motivación, metodoloxía de ensino e aprendizaxe.
Servir como "Model-Guide" para estudantes en todas as técnicas SVB e DEA.
Coñeza os maniquíes, o seu mantemento, descontaminación e AED.
Difundir as técnicas de RCP, entre a poboación xeral.
Difundir regras básicas para a prevención da morte cardíaca súbita e morte accidental.

 

CONTIDOS ÁREA TEÓRICA

 1. Conceptos fundamentais en SVB.
 2. Metodoloxía da ensinanza  Material didáctico.
 3. Docencia das clases prácticas de SVB e DEA.
 4. Contido e programación dun curso de provedores de SVB e DEA.

 

ÁREA PRÁCTICA DO CURSO


Material docente en SVB e DEA
Metodoloxía docente das técnicas SVB e DEA.
Avaliación teórica e práctica.

 

METODOLOXÍA

Segundo as recentes recomendacións do PNRCP SEMICYUC.
Nª alumnos por curso: máximo alumnos de 24.
Profesores: instrutores PNRCP con ampla experiencia en emerxencias de emerxencia e cursos de apoio á vida do PNRCP.
Clases prácticas reducidas: grupos máximos de instrutor 1 para cada alumno 8

 

CONDICIÓNS DE SER INSTRUCTOR

Para poder inscribirse no curso tes que:

 1. Ter a cualificación dunha profesión de saúde ou estudar o último ano de medicina, enfermaría, asistente de enfermería ou técnico de emerxencia.
 2. Os primeiros participantes e persoas con dedicación continua á docencia na CPR, poden rexistrarse se están autorizados pola SEMICYUC.
 3. Pasaron un curso de (proveedor) SVB e DEA, SVI ou SVA aprobado polo PNRCP de SEMICYUC con menos de 2 anos.
 4. Para os cursos de SVB e DEA realizados dende o 1 en xaneiro de 2017, foron propostos como "instrutor potencial" polo director do curso de SVB e DEA.
 5. Para ser admitido ao curso, debes acreditar os anteriores puntos previamente ao director do curso.  

 

TÍTULO DE INSTRUCTORES EN SVB E DEA

Para obter o título de instrutor en SVB e DEA o estudante deberá:

Assist 100% do curso e superar as avaliacións teóricas e prácticas. Nese momento, o estudante sexa "instrutor Candidato a SVB e DEA."
O "Candidato para instrutor en SVB e DEA" deberá practicar en cursos 2 de SVB aprobados por SEMICYUC e supervisado por outro instrutor PNRCP. Despois diso, se se considera "Apt", obterá o diploma que o acredita como Instrutor en SVB e DEA do PNCP SEMICYUC durante 4 anos.
A renovación do certificado será automática para os titulados sanitarios se se imparten un mínimo de curso anual ou cursos 3 autorizados polo PNRCP nos últimos anos 2 durante ese período de tempo.


Experiencia extensa, instrutores de formación en SVB e DEA para axudar a SALVAR VIDAS, difundindo coñecementos e habilidades no SVB para a poboación. Rexístrese e faga parte do Work Exchange de PROXECTO LIFE

Prezo do curso de instrutor en SVB e DEA: 95 €.

Adaptámolo ao curso ás necesidades, datas e horarios do cliente.

 SOLICITUDE DE INFORMACIÓN Solicitar información para realizar un curso na túa empresa, hospital, universidade ... Ou se prefires, rexístrate nas próximas edicións dos cursos, nunha aula aberta

 


Próximo curso 8 Febreiro 2019 Madrid

(Rexistro ata 25 de xaneiro)

 

 

Curso de instrutor de formularios para a utilización de desfibriladores externos e apoio vital básico

Curso de instrutor para o uso de desfibriladores externos e apoio vital básico

Formulario para solicitar información sobre datas e lugares para o curso de instrutor para a utilización de desfibriladores externos e apoio vital básico. Se estás interesado en obter máis información sobre o curso de instrutor para o uso de desfibriladores con soporte vital básico, escríbenos e informarémolo sobre como obter o título de instrutor en desfibrilación, as datas e as opcións para tomar este curso.Por favor, introduza o seu nome completo.
Enderezo de correo electrónico válido.
Erro no número de teléfono
Por favor, diga-nos o quão grande é a súa empresa.
invalid Input
invalid Input


impresión   Correo electrónico