Normativa de desfibrilador de Aragón

Regulamento de Aragón sobre desfibriladores externos

Normativa sobre a instalación, adestramento e utilización de desfibriladores externos na Comunidade Autónoma de Aragón. Regulación do uso de desfibriladores externos, adestramento, instalacións para espazos cardioprotectores e mantemento.

Decreto 30 / 2019 que regula o uso e instalación de desfibriladores na Comunidade de Aragón

O decreto 30 / 2019 12 2019 desde febreiro, o Goberno de Aragón, polo que regula o uso ea obriga de instalar desfibrilhadores automáticos externos (DAE) e semi-automática (Desa) en establecementos non médicos. Este decreto derroga o anterior e engade algunhas obrigas do anterior.

O obxecto segue a regular os requisitos para a instalación de desfibriladores fóra do ámbito sanitario, para marcar o procedemento de comunicación da súa instalación, así como os requisitos para a súa utilización e a acreditación das entidades de formación.

Finalmente, aclara os detalles da documentación a ser presentada para rexistrar a instalación dun novo desfibrilador ou modificar un existente, e engade algúns aclaracións como o lugar visible e lugar accesible, sinalización necesaria, etc. Ademais de referirse tamén aos desfibriladores que se atopan en vías públicas ou en vehículos.

En suma, este decreto é un paso na carreira contra parada cardíaca en Aragón, que segue a ampliar a normativa anterior para engadir aspectos que non aparecen enriba ou perfeccionar os xa existentes para continuar a loita de cardio- protección

O aspecto máis notorio atópase na sección de instalación de desfibriladores, xa que ademais de recomendar como o decreto anterior, esta vez engade unha serie de espazos nos que un desfibrilador será obrigatorio.

Segundo este decreto 30 / 2019 de 12 de febreiro, é obrigatorio instalar un desfibrilador nos seguintes espazos:

Algúns destes espazos son:

  • Grandes áreas comerciais con máis metros cadrados de 2500.
  • Os aeroportos.
  • Estacións de tren e autobús situadas en cidades con máis de 25000 habitantes.
  • Os centros educativos, áreas deportivas e piscinas con máis de 300 persoas de capacidade,
  • Lugares de traballo con máis traballadores de 250.
  • Centros públicos con capacidade maior que 500 persoas.
  • Residencias con máis de 200 camas.
  • Hoteis por 100.
  • Patrullas locais de policía


Formación para o uso de desfibriladores externos

En canto á formación sobre o uso de desfibriladores externos, ten características similares ao estándar anterior (Decreto 229 / 2006), dando nova importancia como a parte práctica nas sesións de ambos os cursos iniciais como renovacións posteriores. Para uso, persoal non médico ou enfermeiros deben ter a acreditación adecuada, que é obtida a través da agrupación dos requisitos (ser maior de idade e ter o título de Graduate School ou equivalente) e desenvolvemento e superación de cursos de formación por centros e institucións autorizadas a facelo.

Estes cursos de formación consisten nas horas teórico-prácticas de 8, que serán válidas durante o ano 1 e que posteriormente realizarán unha reciclaxe de 4 horas.

As entidades, empresas, establecementos ou servizos non sanitarios que teñan un desfibrilador externo deberán comunicarse ao Servizo Provincial do Departamento de Sanidade, á dispoñibilidade do desfibrilador da DESA e ao persoal capacitado para a súa xestión. Ademais, terán dous conxuntos de parches e un completo kit de oxigenoterapia.

Localización do desfibrilador dentro do espazo cardioprotector

O desfibrilador debe situarse nun lugar accesible, cun espazo suficiente para o seu uso e ser debidamente marcado.


Mantemento do desfibrilador externo

Para garantir o correcto uso do dispositivo de desfibrilación, realizaranse as revisións e mantemento necesarios, seguindo as instrucións do fabricante.


Protocolo de acción en caso de usar o desfibrilador externo

Usando un AED, cómpre comunicar a intervención, o tempo inmediato de uso para servizos de urxencia, a fin de garantir a continuidade dos coidados e seguimento médico da persoa afectada, e, a continuación, completar a asistencia folla o paciente a ser sometido ao Centro de Saúde 061 emerxencia e copia computerizada do evento rexistrado no desfibrilador datos do sistema.

DESCARGAR NORMATIVAS que regulan o uso de desfibriladores externos automatizados en Aragón


impresión correo electrónico