• teléfono
  • + 34 900 670 112

Regulación do desfibrilador Andalucía

DECRETO 22 / 2012, de 14 de febreiro, polo cal o uso de desfibriladores externos automatizados está regulado fóra do ámbito sanitario e créase o seu Rexistro.

Normativa de desfibrilador Andalucía

Normativa sobre desfibriladores externos en Andalucía

Regulación / obriga de instalación e uso de desfibriladores externos en Andalucía, lexislación sobre formación en desfibriladores externos, instalacións para espazos cardioprotexidos e o seu mantemento en toda a comunidade andaluza.

 

Lexislación que regula e obriga a instalación de desfibriladores externos en Andalucía

 

En Andalucía, o uso de desfibriladores semiautomáticos externos por persoal non médico está regulado no Decreto 200 / 2001, de 11 de setembro, polo que o uso de desfibriladores semiautomáticos externos está regulado por persoal non médico na Comunidade Autónoma de Andalucía. Hoxe sabemos que durante moitas décadas diriximos todos os esforzos cara ao hospital e tratamento extra-hospitalario (ambulancias) de arresto cardiorrespiratorio (CRP), sendo a prevención o arma máis poderosa.

Mediante a instalación de desfibriladores externos automáticos en espazos públicos e privados e adestramento básico para as persoas no seu manexo, estamos a garantir que a poboación en xeral poida actuar ante un CPA, aumentando a probabilidade de supervivencia da vítima e reducindo as posibles secuelas. cerebral.

 

A lexislación andaluza indica que o Espazos necesarios para ter un desfibrilador DEA / DESA son:

As grandes áreas de venda polo miúdo.

Aeroportos e portos comerciais, estacións ou paradas de autobús ou vías de ferrocarril de máis de 50.000 habitantes e estacións de metro con afluencia diaria de persoas de persoas 5.000 ou máis.

As instalacións, centros ou complexos deportivos con 500 ou máis usuarios diarios.

Establecementos públicos cunha capacidade de persoas 5.000 ou máis.

Quen pode usar un desfibrilador en Andalucía?

Graduados ou titulados en Medicina ou Enfermaría, e técnicos en emerxencias sanitarias (TES).

Calquera que poida verificar o coñecemento básico e mínimo en termos de resucitación cardiopulmonar (CPR), soporte de vida básico (BLS) e uso do desfibrilador.

 

Rexistro en liña de desfibriladores instalados en Andalucía

Novo rexistro de desfibriladores electrónicamente, isto afecta ao Decreto 22/2012, do 14 de febreiro, polo que se regula o uso de desfibriladores externos automatizados fóra do campo sanitario e se crea o seu rexistro, que foron modificados en Os anexos I e II, que establecen que se adoptarán as medidas adecuadas para que a comunicación da instalación dun desfibrilador así como a comunicación do seu uso se poida realizar por medios telemáticos., nos termos, cos requisitos e coas garantías previstas na normativa vixente en materia de tramitación electrónica. (lea a publicación completa sobre o rexistro do desfibrilador)

 

O 12 de xuño de 2013 publícase no Boletín Oficial da Junta de Andalucía a Orde que regula a formación no uso de desfibriladores DEA DESA


Orde do 4 de xuño de 2013, pola que se determina a formación necesaria para o uso de desfibriladores externos automatizados fóra do ámbito sanitario.

O obxectivo desta orde é:

a) Determine as habilidades e coñecementos mínimos necesarios para poder usar un desfibrilador externo automatizado fóra do ámbito sanitario.

b) Determinar os contidos mínimos do curso de formación sobre reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico e desfibrilación externa automatizada e o seu desenvolvemento.

c) Determinar quen pode expedir os diplomas ou certificados que acrediten a posesión dos coñecementos mínimos necesarios para o uso dun desfibrilador externo automatizado fóra do campo sanitario.

Competencias e coñecementos mínimos necesarios para o uso dun desfibrilador externo automatizado fóra do ámbito sanitario. Independentemente da modalidade de adestramento recibida e da súa duración, a persoa que use un desfibrilador externo automatizado fóra do ámbito sanitario debe ter as habilidades e coñecementos mínimos necesarios para poder realizar unha primeira atención de parada cardíaca ata o momento da chegada dos pacientes. Equipo sanitario especializado e terá que ser capaz de:

a) Identificar unha persoa inconsciente, unha obstrución das vías respiratorias e unha parada cardiorrespiratoria.

b) Avisar aos servizos de emerxencia sanitaria.

c) Aplicar técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar.

d) Use de forma rápida e segura un desfibrilador externo automatizado.

Contidos mínimos e desenvolvemento do curso de formación no uso de desfibriladores DEA DESA

1. O curso de formación en reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico e desfibrilación externa automatizada desenvolverá, en liña coas recomendacións do Consello Español de Reanimación Cardiopulmonar, os seguintes contidos:

a) Introdución teórica: Cadea de supervivencia, parada cardiorrespiratoria, reanimación cardiopulmonar básica e desfibrilador externo automatizado.

b) Prácticas: reanimación cardiopulmonar básica; uso do desfibrilador externo automatizado.

2. O curso de formación en reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico e desfibrilación externa automatizada terá un desenvolvemento eminentemente práctico, cunha proporción de polo menos o oitenta por cento (80%) de prácticas, e cunha metodoloxía de aprendizaxe baseada na demostración polo profesor, seguido da práctica por parte dos alumnos.

Diploma ou certificado que xustifique a posesión dos coñecementos requiridos. Para os efectos do disposto no artigo 7.1 do Decreto 22/2012, do 14 de febreiro, considerarase que unha persoa está autorizada a utilizar un desfibrilador externo automatizado fóra do ámbito sanitario:

a) Se obtivo un diploma ou certificado individual da realización do correspondente curso de formación en reanimación cardiopulmonar básica e uso do desfibrilador externo automatizado, coa aprobación da súa avaliación, e sempre que o dito diploma ou certificado sexa emitido polo autor competente unidades en materia de formación nos centros de saúde do Sistema de Saúde Pública de Andalucía, ben polos Centros de Prevención de Riscos Laborais dependentes do Ministerio de Economía, Innovación, Ciencia e Emprego da Junta de Andalucía, ben polas mutuas aseguradoras. por Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais; ou é emitido por calquera das entidades ou institucións que forman parte do Consello Español de Reanimación Cardiopulmonar; ou ben é emitido e asinado por unha persoa recoñecida como instrutora por calquera das institucións ou entidades que integran o devandito Consello Español de Reanimación Cardiopulmonar.

b) Se ten un certificado académico oficial que acredite ter superado a unidade de formación profesional denominada "Soporte vital básico" (UF0677), ou que acredite ter superado un módulo profesional que inclúe a devandita unidade formativa.

c) Se dispón dun certificado de profesionalidade ou dun programa de formación ou curso de especialización que inclúa como contido a unidade formativa "Soporte vital básico" (UF0677).

Zonas Cardioseguradas en Andalucía

As entidades ou institucións que estean interesadas nela poderán facer uso do logotipo e marca rexistrada "Zona Cardioinsurada" sempre que o notifiquen previamente á Empresa Pública de Emerxencias Sanitarias, quen pode comprobar que as ditas entidades ou institucións cumpren co establecido no Decreto 22/2012. , do 14 de febreiro, que regula o uso de desfibriladores externos automatizados fóra do campo sanitario e crea o seu Rexistro, así como os requisitos que se determinan a continuación:

a) Ter instalados e operativos desfibriladores externos automatizados nas súas instalacións, nun número suficiente e no lugar axeitado, para que polo menos o 75% dos potenciais usuarios das devanditas instalacións poidan aplicarlles desfibrilación nun tempo non superior a 3 minutos.

b) Ter preparado un plan de formación para o seu persoal.

c) Deseñou un adecuado plan de mantemento dos desfibriladores instalados, de acordo coas súas especificacións técnicas e coas recomendacións do fabricante.

Quedan derrogadas todas as disposicións de igual ou inferior rango que se opoñan ao disposto nesta orde e, en particular, a Orde do Ministerio de Sanidade do 7 de maio de 2002, 00028565, que determina o centro e a institución que coordinará o inicial e o continuo. Establécense programas de adestramento en reanimación cardiopulmonar básica e no uso de desfibriladores semiautomáticos externos e o procedemento de autorización para que centros e institucións impartan cursos.

 

 

DESCARGAR NORMATIVA que regula o uso de desfibriladores externos automatizados en Andalucía

 

DESCARGAR NORMATIVA que regula a formación no uso de desfibriladores externos automatizados en Andalucía

 

Empresa especializada na formación, instalación e mantemento de desfibriladores en Granada, Sevilla, Málaga, Córdoba, Xaén, Cádiz e Huelva 

A nosa empresa ofrece servizos de instalación e mantemento de desfibriladores externos, instalacións homologadas segundo a normativa andaluza, servizo integral de xestión de desfibriladores externos con asesoramento, instalación, formación, mantemento e reparación de desfibriladores para cumprir coa normativa da comunidade autónoma. 

Na provincia de Sevilla Ofrecemos servizos de venda e instalación de desfibriladores externos na cidade de Sevilla, Dos Hermanas e Utrera, Somos unha empresa de mantemento de desfibrilador e adestramentos aprobados sobre o uso de desfibriladores externos. 

Na provincia de Granada Ofrecemos servizos de venda e instalación de desfibriladores externos na cidade de Granada, Baza, Guadix e Motril, somos unha empresa de mantemento de desfibrilador e aprobamos a formación sobre o uso de desfibriladores externos. 

Na provincia de Málaga Ofrecemos servizos de venda e instalación de desfibriladores externos na cidade de Málaga, Marbella, Vélez-Málaga, Antequera e Estepona, somos unha empresa de mantemento de desfibrilador e aprobamos a formación sobre o uso de desfibriladores externos. 

Na provincia de Córdoba Ofrecemos servizos de venda e instalación de desfibriladores externos na cidade de Córdoba, Montoro, Montilla, Baeza, Lucena e Villaviciosa de Córdoba, somos unha empresa de mantemento de desfibrilador e aprobamos a formación sobre o uso de desfibriladores externos. 

Na provincia de Almería Ofrecemos servizos de venda e instalación de desfibriladores externos na cidade de Almería, El Ejido e Roquetas de Mar, Somos unha empresa de mantemento de desfibrilador e adestramentos aprobados sobre o uso de desfibriladores externos. 

Na provincia de Xaén Ofrecemos servizos para a venda e instalación de desfibriladores externos na cidade de Xaén, Linares, Bailén, Ubeda e Andújar, somos unha empresa de mantemento de desfibrilador e aprobamos a formación sobre o uso de desfibriladores externos. 

Na provincia de Huelva Ofrecemos servizos de venda e instalación de desfibriladores externos na cidade de Huelva, Lepe e Isla Cristina, somos unha empresa de mantemento de desfibrilador e aprobamos a formación sobre o uso de desfibriladores externos. 

Na provincia de Cádiz Ofrecemos servizos para a venda e instalación de desfibriladores externos na cidade de Cádiz, Jerez de La Frontera, El Puerto de Sta. María, Sanlúcar de Barrameda, Montilla, Alxeciras, La Línea de la Concepción e Chiclana, somos unha empresa de mantemento de desfibrilador e aprobamos a formación sobre o uso de desfibriladores externos. 

 

 


impresión   Correo electrónico
Imaxe

Instalación de desfibriladores externos, mantemento, repostos, arranxar, adestramento e uso do desfibrilador, inscrición en Comunidades Autónomas.

Enderezo:
Avda.de la Constitución 29 
28821 Coslada (Madrid)
Teléfono: + 34 911 250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa onde estamos