• teléfono
  • + 34 900 670 112

Desfibriladores externos en Asturias

Lexislación sobre o uso e instalación de desfibriladores

Regras de Desfibrilador de Asturias

Normativa sobre desfibriladores externos en Asturias

Regulación / obriga de instalación e uso de desfibriladores externos en Asturias, regulación sobre a instalación, uso e adestramento de desfibriladores, características dos espazos cardioprotexidos e mantemento do desfibrilador.

 

Regulamentos que regulan desfibriladores externos en Asturias

O decreto 54 / 2016 de 28 setembro, o Principado de Asturias, é regular as condicións de instalación e uso de saúde chamado desfibriladores externos automáticos en tecnoloxía sector non-saúde para atender as posibles paradas cardíacas que poden ocorrer na súa ambiente e determinar o programa de formación e acreditación equipo procedemento pode usar esta tecnoloxía e institucións de formación neste campo.

 

Segundo este decreto 54 / 2016, de 28 de setembro, do Principado de Asturias, estarán obrigados a ter un desfibrilador:

Os centros comerciais que teñen unha superficie construída para a exposición e venda ao público superior a 2.500 m2.

medios de transporte como aeroportos e portos comerciais, estacións de autobuses ou poboacións ferroviarias máis habitantes 50.000, e estacións de tren ou de autobús cun fluxo medio diario maior ou igual a 2.000 persoas.

Os establecementos, locais e instalacións nos que se desenvolven espectáculos públicos e actividades recreativas, con capacidade autorizada superior a 750.

Instalacións deportivas nas que o fluxo medio diario de usuarios é igual ou superior a 500.

 

Quen ten un desfibrilador externo, sexa por obriga ou por interese propio, informará ao Ministerio competente referida disposición indicando os mesmos datos como nome do fabricante, modelo, número de serie, lugar de instalación, entre outros.

Ademais, deben estar dispoñibles dous conxuntos de parches, que sinalicen adecuadamente a situación do desfibrilador e as súas regras de uso, así como proporcionar a formación necesaria ao persoal encargado da súa manipulación e realizar as revisións e mantemento axeitados.

O uso do desfibrilador externo implica a notificación inmediata ao servizo de emerxencias 1-1-2 para garantir a continuidade da atención e o control médico sobre a persoa afectada. A folla de asistencia tamén debe cubrirse e enviarse posteriormente á unidade responsable da coordinación da atención ás emerxencias e emerxencias sanitarias.

 

Quen pode usar un desfibrilador en Asturias?

Por suposto, todo o persoal médico son adestrados para usar, pero tamén aquelas persoas que demostren a través de probas de avaliación adecuados coñecementos e habilidades, sen prexuízo da utilización non neglixente en situacións extremas dos cidadáns en xeral. 

Quen pode completar o adestramento para usar un desfibrilador en Asturias?

Todas as persoas maiores de idade e á disposición do título de Educación Secundaria Obrigatoria, Graduado escolar ou equivalente que estea interesado nesa formación.

Cursos deben ser ensinados por unha entidade autorizada polo Ministerio, cun mínimo de horas 6 para ata 24 alumnos por profesor en parte teórica e 8 na parte práctica, aínda acreditación válida para 3 anos, e debe renovar despois dun curso de horas 3.

 

DESCARGAR NORMATIVA que regula o uso de desfibriladores externos automatizados en Asturias


impresión   Correo electrónico
Imaxe

Instalación de desfibriladores externos, mantemento, repostos, arranxar, adestramento e uso do desfibrilador, inscrición en Comunidades Autónomas.

Enderezo:
Avda.de la Constitución 29 
28821 Coslada (Madrid)
Teléfono: + 34 911 250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa onde estamos