Desfibriladores de Estremadura

O Decreto 16 / 2019 regula o uso de desfibriladores

Actualización da normativa sobre desfibriladores en Estremadura

Estremadura actualiza a súa normativa de uso e a obriga de instalar desfibriladores en toda a comunidade autónoma de Estremadura.

Este luns, 18 de febreiro, publicouse no Boletín Oficial de Estremadura o Decreto que actualiza a regulación de todo o relacionado cos desfibriladores públicos. O DECREE 16 / 2019 Trae importantes e moi positivas variacións respecto ao decreto anterior que xa foi derrogado.

 

O decreto 16 / 2019 require agora ter un desfibrilador público nos seguintes espazos de Estremadura


Nesta nova actualización da normativa sobre desfibriladores externos da Comunidade Autónoma de Estremadura, recóllense importantes novidades sobre os espazos necesarios para ter un desfibrilador de uso público.

 

  1. Centros e equipos comerciais, individuais ou colectivos, cunha área de venda igual ou superior a 2.500 m². 
  2. Instalacións de transporte: aeroportos e estacións de autobuses ou ferrocarrís, con poboacións superiores aos habitantes de 30.000.
  3. Servizos de emerxencia como bombeiros, policías locais e protección civil en poboacións con máis de 30.000 habitantes.
  4. As instalacións, centros ou complexos deportivos ou recreativos nos que a capacidade é igual ou superior a persoas 700. 
  5. Establecementos, locais e instalacións públicas onde se celebran espectáculos públicos con capacidade autorizada igual ou superior a persoas 1.000.
  6. Centros educativos con capacidade igual ou superior aos estudantes de 500.
  7. Traballa centros con máis que 250.

 

   

Obrigacións da persoa que ten o desfibrilador DEA | Mantemento de desfibriladores forzados

O propietario do espazo ou lugar onde está instalado un desfibrilador DEA, sexa obrigatorio ou voluntario:

 1. Asegúrese de que a instalación cumpre os requisitos establecidos polas condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade no uso de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos fóra da área de saúde e debe ter a marca CE.
 2. Asegurar o seu mantemento e conservación.
 3. Localice os desfibriladores nun espazo visible e adecuado para a instalación, e que a súa localización sexa claramente e facilmente indicada pola sinalización universal recomendada (ILCOR) e de xeito visible a etiqueta correspondente ao número de teléfono de emerxencia 112 e as instrucións para o seu uso. . Esta localización debe estar debidamente identificada nos mapas ou mapas informativos do lugar.
 4. Ter persoal autorizado para o seu uso, durante o tempo en que o lugar permaneza aberto ao público, agás os equipos situados en vías públicas. A persoa titular da DEA designará o persoal encargado da xestión da mesma, preferentemente aquelas persoas autorizadas, cuxa localización lles permita un fácil acceso.
 5. Proporcionar ao persoal encargado de manexar o desfibrilador DEA con antelación a formación e actualización dos coñecementos necesarios para o seu uso.
 6. Declarar a instalación, retirada ou modificación dos datos da DEA ao organismo competente

Instalación e rexistro de desfibriladores en Estremadura

 1. A persoa titular da DEA deberá presentar unha declaración responsable da instalación, suspensión, retirada ou modificación dos datos anteriores á mesma, ante a Dirección Xeral en materia de asistencia sanitaria do Servizo de Saúde de Extremadura.
 2. A declaración responsable da instalación, suspensión, retirada ou modificación dos datos dun DAE terá o efecto do correspondente rexistro de oficio no "Rexistro de DEAExtremadura no campo non sanitario".


Uso do desfibrilador Extremadura Quen pode usar o DEA?

 1. Todo o uso do DAE debe estar precedido da notificación e activación do 112 de Estremadura.
 2. O uso do DEA no campo non sanitario debe ser realizado por persoas autorizadas debidamente formadas.
 3. A falta de todo isto, calquera pode aplicar desfibrilacións con fins terapéuticos.
 4. Por parte do Centro de Urxencias e Urxencias 112 de Extremadura, realizarase o rexistro dos incidentes, para a súa información e posible uso estatístico.


Uso de formación de desfibriladores en Estremadura Academia autorizada do proxecto Lifeguard 

Entidades autorizadas de actividades formativas en uso dos desfibriladores DEA no ámbito non sanitario.

 1. Para adquirir a condición de entidade autorizada para actividades de formación en uso da DEA en Estremadura, as persoas físicas ou xurídicas interesadas deberán solicitar a autorización da Dirección Xeral responsable da formación do Ministerio responsable da saúde.

En calquera caso, deberán cumprir os seguintes requisitos:

 1. Dispoñer dun equipo docente, cuxos instrutores están rexistrados e actualizados no "Rexistro de formación para o uso de DEA en Estremadura", entre os que se contará cun persoal con título de bacharelato ou graduado en medicina, un diploma universitario ou graduado en enfermaría ou técnico en emerxencias sanitarias de grao medio, para exercer a dirección de cada unha das actividades de adestramento no uso do desfibrilador.
 2. Contar con premisas que permitan a impartición de formación, tanto teórica como práctica.
 3. Ter o material docente que permita impartir a formación.
 4. Ter un programa de adestramento que cumpra os requisitos e os contidos básicos establecidos.
 5. Programa de formación que se impartirá nos cursos de formación inicial e reciclaxe, axustado ao establecido.


AMPLIAR A INFORMACIÓN DAS NORMAS DE EXTREMADURA SOBRE DESFIBRILADORES


impresión   Correo electrónico
Imaxe

Instalación de desfibriladores externos, mantemento, repostos, arranxar, adestramento e uso do desfibrilador, inscrición en Comunidades Autónomas.

Enderezo:
Avda.de la Constitución 29 
28821 Coslada (Madrid)
Teléfono: + 34 911 250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa onde estamos