Desfibriladores DESA en Aragón | Espazo cardioprotegido de Villastar (Teruel)

Grazas ao acordo marco asinado entre o Goberno de Aragón e o Proxecto Lifeguard, o Concello de Villastar conta co primeiro desfibrilador de última xeración.

Máis de desfibriladores 500 para protexer a escolas e organismos oficiais en todo Aragón

A previsión é que se instalen máis de desfibriladores 500 en centros educativos públicos e organismos oficiais de todo Aragón. As entidades oficiais e os concellos que están dentro do acordo marco son aqueles que deben solicitar equipos e formación de cardioprotección para o uso do desfibrilador, a través do portal do Goberno de Aragón.

Matías Soria, directora de marketing do "Proxecto Lifeguard", empresa líder en España na instalación de desfibriladores en espazos cardioprotectados, explica iso "A morte súbita é a principal causa de mortalidade no noso país, máis de 30.000 persoas ao ano morren fóra dos hospitais por esta causa, é fundamental actuar cun desfibrilador nos primeiros minutos 5, aumentando a supervivencia da vítima ata 70% A importancia de ter un desfibrilador é tal que se houbese un desfibrilador xunto a cada extintor poderiamos aforrar máis de 4.500 vidas en España cada ano. "

Con desfibriladores e adestramento aragonés multiplica as posibilidades de supervivencia en caso de parada cardíaca súbita

O Goberno de Aragón ten claro que ter acceso a un desfibrilador e saber utilizalo multiplica as posibilidades de supervivencia antes de parar.

"A desfibrilación nos primeiros minutos do colapso 3-5 pode producir taxas de supervivencia bastante altas, entre 50% e 70%."

"Cada segundo é vital para o cerebro porque o osíxeno non o alcanza. Cada minuto que pasa temos un 10% menos de posibilidades de éxito. "

Varios estudos demostraron que os desfibriladores DESA instalados como parte dun gran programa de acceso público á desfibrilación, deron como resultado unha taxa de supervivencia moi alta para pacientes en parada cardíaca. É por iso que o Goberno de Aragón aposta pola cardioprotección en todas as súas entidades públicas.

Comunidade cardioprotectada aragonesa | Certificación de espazos cardio seguros

O certificado de espazo cardioprotectado pretende distinguir e recoñecer aquelas entidades que teñen profesionais formados e instalaron desfibriladores nas súas instalacións, cumprindo as seguintes pautas:

Ter desfibriladores aprobados con marca CE.

Ter un mantemento integral dos desfibriladores.

Ter persoal formado para o seu uso. Curso homologado en SVB e DEA segundo a normativa de cada comunidade autónoma.

Cumprir a normativa vixente na comunidade autónoma correspondente.

Deben identificarse coa sinalización oficial ILCOR


impresión correo electrónico