A Comunidade Valenciana obriga a instalar desfibriladores en espazos públicos, uníndose a Andalucía, Canarias, País Vasco, Cataluña, Asturias e agora Madrid

A Comunidade Valenciana obriga a instalar desfibriladores en espazos públicos, uníndose así a Andalucía, Canarias, País Vasco, Cataluña, Asturias e agora Madrid.

A Comunidade Valenciana publicou esta semana o decreto que obriga a certas institucións, entidades e empresas a dispoñer dun desfibrilador, mantemento e adestramento para o seu uso.

Artigo 3. Espazos requiridos para desechar DESA:

Estarán obrigados a dispoñer da DESA, en condicións de funcionamento adecuadas e listos para o seu uso inmediato, ás persoas físicas e ás persoas xurídicas responsables da xestión ou explotación dos seguintes espazos:

1 Instalacións de transporte: aeroportos e portos comerciais, estacións ou paradas de autobús ou vías de ferrocarril de máis de habitantes de 50.000 e estacións de metro cunha afluencia diaria media igual ou superior a 2.000 persoas.

2. Instalacións, centros ou complexos deportivos nos que o número de usuarios diarios, tendo en conta todos os espazos deportivos dispoñibles, sexa igual ou superior a 500.

3. Centros educativos con capacidade igual ou superior a persoas 1.500.

4 Establecementos públicos cunha capacidade igual ou superior a 1.000 persoas.

Artigo 8. Persoal autorizado para o uso da DESA

1. Están autorizados para o uso de DESA:

a) As persoas que posúen un título de Licenciado en Medicina e Cirurxía ou un título de Licenciado en Medicina, un Diploma de Enfermería ou un título de Enfermería ou un Formación Profesional en Urxencias Sanitarias.

b) As persoas que teñan completado as cualificacións formais recoñecidas en España · das adestramento que pantalla resucitación cardiopulmonar, soporte básico de vida e uso Desa, contendo e duración que polo menos coincide cos programas de formación específicos.

c) Persoas dos Estados membros da Unión Europea que completaron os cursos ou programas necesarios para iso nos seus países, logo da aprobación da unidade administrativa con competencia en formación e ensino en materia de saúde, se se constata que hai equivalencia en contido e duración cos programas de educación inicial e continua para o uso da DESA. A homologación será válida durante dous anos desde a data de finalización do curso.

d) E todas aquelas persoas que pasaron os programas de formación iniciais e continuados para o uso da DESA.

2. Excepcionalmente, en caso de que non encuen · tre presentar calquera acreditada para o uso do Desa, como · Non coinciden as circunstancias e, a fin de aumentar as posibilidades de supervivencia pode facer uso do Desa, quen está presente no lugar de parada cardíaca e sempre que estea en comunicación co Centro de Información e Coordinación de Urxencias (CICU) a través do número de teléfono de emerxencia 112.

Para calquera aclaración, non dubide en contactar connosco no teléfono gratuíto 900 670 112.


impresión correo electrónico