anterior seguinte

A Fundación Laboral da Construción eo proxecto Lifesaving uníronse para loitar contra a morte súbita no sector

A Fundación Laboral colocará desfibriladores en 33 dos seus centros adestramento, en diferentes provincias españolas, que se converterán "Espazos con protección cardioprotectora".

Ademais, a través do convenio asinado, a Fundación contará con cursos internos de Reanimación e Soporte Básico de Vida e ofrecerá desfibriladores para empresas do sector da construción, en condicións ventajosas.

Madrid, marzo 29 de 2017.-

La Fundación Laboral da Construción asinou un acordo de colaboración co Proxecto de salvavidas, co obxectivo de sensibilizar e lidiar con mortes repentinas no sector. A través deste acordo, a entidade conxunta desfibriladores semi-automáticas feitas en 33 dos seus centros de formación distribuídos en distintas provincias españolas, entón eles van facer "cardioprotegidos Spaces".

Ademais, a Fundación brindará internamente o seu persoal, a reanimación pulmonar e os cursos básicos de Soporte de Vida para coñecer o uso de desfibriladores, así como a súa posterior reciclaxe. Ademais, a partir de agora, as empresas de construción que desexen e están encadradas no marco do Acordo Colectivo do Sector de Construción, vai beneficiar a partir deste acordo, a obtención de condicións vantaxosas, na adquisición de desfibriladores e formación inicial e de reciclaxe para o seu uso.

Doutra banda, ambas organizacións comprometéronse a colaborar na difusión de carteis, infografías, videos, etc. para a difusión de campañas de protección cardiovascular.

Morte de 30.000 por ano

Segundo Rubén Campo, director xeral do proxecto Lifeguard: "As persoas 30.000 morren cada ano en España por arresto cardíaco, sendo a principal causa de mortalidade. Tras unha parada cardíaca está dispoñible entre minutos 5 10 e para salvar a vida dunha persoa, tempo insuficiente na maior parte do tempo a chegada de emerxencias. Actuando cun desfibrilador e técnicas de RCP nos primeiros cinco minutos aumenta as posibilidades de supervivencia ata un paro cardíaco ata un 70% ".

O proxecto Lifeguard é a principal iniciativa de cardioprotección en España, con máis desfibriladores 5.000 instalados. A súa actividade está centrada na cardioprotección, a instalación de desfibriladores en todo tipo de lugares, o seu mantemento, a localización correcta e a formación aprobada para o seu uso. Ademais de fórmulas de marketing convencionais, como venda e aluguer de Lifesaver proxecto campañas de solidariedade, como salvavidas pulseiras para as escolas, a fin de obter o equipo e adestramento necesario para ser un "cardioprotegido Space" certificación da empresa Español de Medicina, de que o proxecto Lifeguard é entidade certificadora.

  • · Máis información sobre o proxecto Lifeguard: www.salvavidas.eu. Teléfono gratuíto: 900 670 112.

SOBRE A FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN:

Unha Fundación ao servizo do sector

A Fundación Laboral da Construción comezou a súa actividade fai case 25 anos. É unha entidade conxunta creada a petición do propio sector, o ano 1992, a través do Acordo Xeral do Sector de Construción e froito da cuestión do diálogo social entre empresarios e sindicatos do sector: a Confederación Nacional da Construción Civil (CNC), CCOO Construción e Servizos e da Federación de Industria, Construción e Agro UGT (UGT-FICA), co obxectivo de proporcionar ás empresas e empregados os recursos que posibilitan un sector máis profesional, seguro, adestrados e con futuro

A Fundación Laboral da Construción, en cifras

• Un total de profesionais de construción 72.303 adestrados en 2015. O 74% deles (máis de 53.000) foi adestrado en prevención de riscos laborais. O 23,6% (17.098) fíxoo nalgunha materia relacionada coa Artesanía da construción.

• Máis de 3 millóns de horas de adestramento impartidas (3.133.420 h) en 2015. Máis de 1 millóns de horas de docencia en temas relacionados co PRL.

• Máis de traballadores 770.000 acreditados cunha tarxeta de construción profesional (TPC).

• Case visitas 10.000 a 2015 en toda España.

• Un total de usuarios rexistrados de 65.000 e máis de 1.000 empresas inscritas na Intercambio de Emprego en liña, Construyendoempleo.com.

• Máis de visitas 55.000 e case vistas de páxina 250.000 en 2015 no servizo de asistencia gratuíta Prevention Line.

• Máis que as empresas 300 xa utilizan Gesinprec, unha ferramenta gratuíta para a xestión integrada de prevención en construción, que xa está a ser empregada polo sector.

• Máis de especialidades de formación 400.

• 45 propios centros de formación distribuídos por toda España.

• Centros de Práctica Preventiva 22, nos que os profesores ensinan aos alumnos os riscos reais que poden ocorrer nas obras e como evitalos.

• Cerca de adestradores especializados 1.400.

• Máis de 140 posúen publicacións especializadas e actualizadas.

• Case 2 millóns de visitas recibidas en 2015 no contorno web da Fundación.

• Un millón e medio de visitas en páxina web corporativa Fundacionlaboral.org.

• Case subscritores 100.000 no Boletín dixital da Fundación.


impresión correo electrónico