1- Ámbito de aplicación

O obxectivo destas Condicións Xerais é regular as condicións para contratar e vender os produtos ofrecidos no sitio web https://www.salvavidas.eu. Estas condicións están sempre suxeitas ás leis e directivas españolas da CE que regulan as condicións de contratación nas operacións de compra e venda en tendas de venda polo miúdo. Entre outros, aplicarase o seguinte:

Lei 26 / 84 de 19 de Xuño Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios.

Lei 7 / 98 de 13 de abril de Condicións Xerais do Contrato.

Lei 7 / 96 de 15 de xaneiro de Ordenación do Comercio Minorista.

Lei 34 / 2002 de 11 de servizos de xullo da sociedade da información e do comercio electrónico.

Lei 23 / 2003 de 10 de xullo de Garantías de bens de consumo.

Directiva 2000 / 31 CE do Parlamento Europeo.

Calquera outra lei española, modificación da lei, Directiva CE, non incluída na lista anterior, cuxa normativa modifica as condicións dos contratos de venda e, polo tanto, aplicable ás operacións de venda realizadas por www.tienda- salvavidas.com cos seus clientes.

Usuarios que realizan operacións de venda a través https://www.salvavidas.eu declarar saber e aceptar sen reserva nin excepción as presentes Condicións Xerais. En caso de dúbida ante algunha destas Condicións Xerais, o cliente pode consultar o mesmo co Departamento Comercial de https://www.salvavidas.eu a través do seguinte correo electrónico: Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo..

O proxecto Lifeguard Pode cambiar unilateralmente sen previo aviso todas e cada unha das obrigas en virtude destes termos, incluíndo prezo confirmado ordes procedentes dun erro de dixitación na base de datos da web https://www.salvavidas.eu ou na base de datos do provedor que proporcionou o produto ou produtos errados https://www.salvavidas.eu . Neste caso, O proxecto Lifeguard ofrecerá ao cliente a posibilidade de reembolso do importe da orde ou a substitución do produto ou produtos que variaron o seu prezo para outros con características similares.

2.- Confirmación da orde.

Enténdese que unha orde desde a web https://www.salvavidas.eu confirmouse cando se executaron as catro etapas seguintes:

O cliente seleccionou na cesta o produto ou produtos da web https://www.salvavidas.eu que queres comprar.

O cliente acepta as Condicións xerais da web https://www.salvavidas.eu e proceda á súa identificación, cubrindo o formulario de información de facturación e enderezo de entrega da orde.

O cliente selecciona unha das formas de pagamento que ofrece a web https://www.salvavidas.eu .

O cliente fai o pago da orde no formulario seleccionado no paso anterior.

O cliente recibe a confirmación da súa orde no enderezo de correo electrónico indicado.

3.- Prezos.

Os prezos sinalados na web https://www.salvavidas.eu Exprésanse en euros, non inclúen o IVE vixente en España e exclúense os custos de transporte e o IVE ao que está suxeito o transporte. Os produtos suxeitos ao canon segundo o artigo 25.21 do Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto revisado da lei de propiedade intelectual, incorporan o canon no prezo de venda. Unilateralmente https://www.salvavidas.eu resérvase o dereito de modificar en calquera momento e sen previo aviso os prezos e dispoñibilidade dos produtos incluídos no seu sitio web https://www.salvavidas.eu. Esta modificación, salvo erro tipográfico ou outro https://www.salvavidas.eu, non afectará as ordes confirmadas antes da súa modificación.

3.a.- Impostos. Os prezos dos produtos que están á venda no noso establecemento de comercio electrónico non inclúen o IVE, que se paga ao mesmo tempo que se realiza a compra do produto. O sistema de compra está suxeito á lexislación vixente en España.

O IVE pode estar suxeito a variacións aprobadas pola lei.

4.- Garantía

O proxecto Lifeguard Constata e garante que as súas plataformas de Internet están tecnicamente preparadas para a venda de produtos. As garantías de calidade ou funcionamento dos produtos ou servizos de https://www.salvavidas.eu serán, se é o caso, establecidos caso por caso nas condicións particulares. Todos os nosos produtos vendidos benefician coa garantía da empresa fabricante, cuxa duración e duración difieren segundo os produtos e marcas. condicións de garantía será acordado nos "Termos de Garantía" que acompañan cada artigo, pode ser diferente en cada caso, sempre dependendo das diferentes fabricantes, importadores e distribuidores. No caso de que o artigo non levar este documento será suficiente para preservar a factura de compra, que substituirá a garantía impresa, se non estar nun documento é entendido que este será de dous anos a partir da data da compra. As garantías do fabricante dos produtos comercializados por https://www.salvavidas.eu non cobren: - a substitución de consumibles (baterías, lámpadas, fusibles, deterioro das cabezas de gravación ou lectura ...). - o uso anormal ou non conforme dos produtos. Para iso, recomendámoslle que lea o manual de instrucións incluído en cada un dos nosos produtos. - a falla dos accesorios (cables de alimentación ...). - Reparación de posibles defectos por parte de servizos técnicos non recoñecidos polo fabricante, danos causados ​​por calquera causa externa ao dispositivo (por exemplo, accidente, choque, lóstrego, problemas actuais). En calquera caso, https://www.salvavidas.eu Non aceptará ningunha responsabilidade se o fabricante se rexeita a aplicar tal garantía polos motivos anteriormente mencionados. Se a reparación non se ten en conta, a empresa produtora establecerá un orzamento. A empresa fabricante solicitará o pagamento de gastos administrativos se o cliente rexeita o orzamento mencionado no parágrafo anterior. Se no caso contrario o cliente o acepta, este deberá enviar unha transferencia bancaria co importe correspondente ao orzamento establecido. A garantía deixará de ser efectiva, se https://www.salvavidas.eu verifica fiablemente o manexo do produto do cliente.

5.- Información sobre os produtos de www.lifeguard.co.uk

Debido á complexidade que supón o mantemento e actualización do extenso catálogo de produtos que ofrece a web https://www.salvavidas.eu o usuario / cliente da web exime ANEK S3 Project Lifeguard de calquera reclamación ou denuncia sobre a exactitude da información sobre os produtos da web. Proxecto Salvavidas ANEKS3 porá os medios ao seu alcance para intentar que a información dos produtos da web sexa o máis precisa posible. É posible que as imaxes dos produtos non correspondan exactamente co produto mostrado, pero as súas características serán as descritas no ficheiro.

6.- Dereitos de propiedade intelectual.

O copyright de todas as páxinas contidas no https://www.salvavidas.eu propiedade do Proxecto Salvavidas ANEKS3 https://www.salvavidas.eu reserva todos os dereitos ao seu sitio web, podendo modificar en todo momento o seu contido, configuración ou presentación e restrinxir ou cancelar o acceso ao sitio web https://www.salvavidas.eu sen previo aviso e sen asumir a responsabilidade pola súa actualización.

Excepto por uso persoal e privado, e sempre citando a fonte, a reprodución, copiado, uso, distribución, comercialización, comunicación pública ou calquera outra actividade que se realice coa información contida neste sitio web e que se realice sen autorización de https://www.salvavidas.eu.

Pódese compartir a información contida a través das redes sociais a través das ferramentas dispoñibles na web https://www.salvavidas.eu

7.- Protecciónn datos.

En cumprimento da Lei Orgánica 15 / 1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os usuarios: os clientes web son advertidos https://www.salvavidas.eu dos seguintes:

Os datos que nos facilites a través dos formularios que podes atopar na nosa páxina web incorporaranse a un ficheiro cuxo propietario e xestor é ANEKS3 Proyecto Salvavidas, rúa Begoña 16, 4ª planta. 28821 Coslada, Madrid. Os datos persoais recollidos no noso sitio web serán en todo momento estritamente necesarios para realizar operacións comerciais realizadas polos usuarios - clientes da web https://www.salvavidas.eu . Usuarios que realizan pedidos a través da web https://www.salvavidas.eu eles dan o seu consentimento para o uso, procesamento e transferencia de datos ás empresas ou entidades implicadas na xestión da orde.

Usuarios - clientes web https://www.salvavidas.eu  Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en relación cos datos persoais facilitados en calquera momento, escribindo a: ANEKS3 Proyecto Salvavidas. Rúa Begoña 16 4o andar. 28821 Coslada, Madrid ou por correo a: Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo..

8. Dispersibilidade

Se algunha disposición destas condicións carece ou se fai inválida ou se fai inaplicável de acordo coa lexislación aplicable, tal estipulación non tería efecto, pero só na medida desa falta de validez precisa, e non afectará ningunha outra disposición do condicións presentes.

9.- Lexislación aplicable

Estas Condicións Xerais deberán interpretarse e rexeranse pola lexislación española vixente. Calquera disputa derivada destas condicións debe resolverse xudicialmente. Non obstante, isto non impedirá https://www.salvavidas.eu . exercer o dereito de resolver calquera disputa noutra xurisdición competente.