aviso legal

aviso legal

1 IDENTIDADE DO TITULAR WEB
ANEK S3, SL con CIF B-85649903, con enderezo en AVDA. CONSTITUCIÓN 29, 28821 COSLADA (MADRID) e correo electrónico Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo., é o propietario deste sitio web, con dominio salvavidas.eu

2 Aceptación dos termos de uso
O uso deste sitio web atribúe a condición de USUARIO ao navegante, sexa persoa física ou xurídica, o que implica a adhesión aos termos e condicións que se indican a continuación. A todos os efectos, os termos e condicións contemplaranse na versión publicada no momento en que se produza o acceso. É recomendable que o USUARIO lea atentamente os termos e condicións que se detallan a continuación antes de usar os servizos ofrecidos. Así mesmo, o acceso a determinados servizos a través deste sitio web pode estar suxeito a certas condicións particulares que, segundo o caso, substitúan, completen e / ou modifiquen estas condicións xerais. Por iso, antes de acceder e / ou usar os nosos servizos, o USUARIO tamén debe ler atentamente as correspondentes condicións particulares. Se non acepta as condicións de uso, deberá absterse de acceder e usar os servizos contidos neste sitio web. As condicións actuais de uso regulan o uso xenérico da web por parte do USUARIO que ten a posibilidade de visualizalas e imprimilas. O propietario do sitio web resérvase o dereito a modificar ou eliminar en calquera momento e sen previo aviso os contidos, servizos e información atopados neste sitio web, así como para limitar ou cancelar os termos e condicións aplicables ao sitio web.

3 PROPIEDADE INTELLECTUAL E INDUSTRIAL
O contido deste sitio web está protexido polas leis de propiedade intelectual e industrial. O sitio web, incluíndo pero sen limitarse á súa programación, edición, compilación e outros elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e / ou gráficos son propiedade do responsable do sitio web ou, se procede, teñen unha licenza ou autorización expresa dos autores. Independentemente do propósito para o que foron destinados, a reprodución, uso, explotación, distribución e comercialización total ou parcial, en todo caso, precisa a autorización por escrito previa do propietario da web. A violación de calquera dos dereitos mencionados pode constituír unha violación destas disposicións, así como un delito punible de conformidade cos artigos 270 e seguintes do Código penal. Os deseños, logotipos, texto e / ou gráficos fóra do responsable da web e que poidan aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos os responsables de calquera posible controversia que poida xurdir ao respecto. En todo caso, existe autorización expresa e previa dos mesmos.
As reclamacións que poidan presentarse polos USUARIOS en relación a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre calquera dos contidos deste sitio web deben dirixirse ao correo electrónico Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo.

4 ACCESO WEB
Calquera USUARIO pode acceder ao noso sitio web de xeito gratuíto. Os datos persoais que proporcione sempre serán tratados de acordo co establecido na normativa vixente.

5 USO CORRECTO DA WEB
O USUARIO comprométese a usar a web, contidos e servizos de acordo coa Lei, con bos costumes e orde pública.
O USUARIO comprométese a:

 • Non use o sitio web ou os servizos prestados a través del para fins ou fins que sexan ilegais ou contrarios ao contido deste Aviso Legal que lesionen os intereses ou dereitos de terceiros ou que de calquera xeito poidan danar, inhabilitar ou danar o sitio web ou os seus servizos ou evitar un uso satisfactorio da web para outros usuarios.
 • Non destruír, alterar, desactivar ou danar outros datos, programas ou documentos electrónicos e outros que se atopen na web.
 • Non introduza programas, virus, macroinstrucións, mini-aplicacións ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen ou poidan causar ningún tipo de alteración nos sistemas informáticos do responsable da web ou de terceiros.
 • Non empregar mal información, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e / ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera tipo de material accesible a través da web ou dos servizos que ofrece.
 • Non introduza accións, actitudes ou ideas discriminatorias en función do sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.
 • Así mesmo, a persoa responsable do sitio web resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao sitio web e / ou aos servizos en calquera momento e sen previo aviso a aqueles USUARIOS que violen estas condicións xerais.

6 RÉXIME DE RESPONSABILIDADE
A persoa responsable do sitio web non será responsable, directa ou subsidiariamente por:

 • A calidade do servizo, a velocidade de acceso, o correcto funcionamento ou a dispoñibilidade ou continuidade de funcionamento da web.
 • Que haxa interrupcións do servizo, atrasos, erros, mal funcionamento do mesmo e, en xeral, outros inconvenientes que teñan a súa orixe en causa que estean fóra do control do propietario da web. • Acción maliciosa ou culpable do USUARIO e / ou debido a forza maior. En calquera caso, sexa cal sexa a súa causa.
 • Danos directos ou indirectos, danos emerxentes e / ou perda de beneficios.
 • Os contidos e opinións de terceiros ou a información contida en páxinas web de terceiros aos que se pode acceder a través de ligazóns ou buscadores do sitio web.
 • Os danos que se poidan causar nos equipos dos USUARIOS por posibles virus informáticos contratados debido á súa navegación no sitio web ou por calquera outro dano derivado desa navegación.
 • O incumprimento da Lei, a moral e os bos costumes ou a orde pública xeralmente aceptados como resultado da transmisión, difusión, almacenamento, subministración, recepción, obtención ou acceso aos contidos.
 • Os vicios e defectos de todo tipo de contido transmitido, difundido, almacenado ou posto a disposición, a falta de actualización ou precisión dos mesmos, ou a súa calidade científica, se é o caso.
 • Así mesmo, o propietario non garante que a web e o servidor estean libres de virus e non se fai responsable dos danos causados ​​polo acceso á web ou da incapacidade de acceso.
 • O Titular terá dereito, sen ningunha compensación ao USUARIO por estes conceptos, a suspender temporalmente os servizos e contidos do sitio web para realizar operacións de mantemento, mellora ou reparación.
 • O Titular resérvase o dereito a modificar ou eliminar en calquera momento e sen previo aviso os contidos e servizos atopados neste sitio web, non adquirindo ningunha responsabilidade respecto diso, así como o feito de que a información non estea actualizada.

7 PROTECCIÓN DE DATOS
De acordo co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que a información facilitada polo usuario se incorporará ao sistema de tratamento propiedade do responsable co fin de facilitar, axilizar e cumprir os compromisos. establecido entre ambas as partes. Así mesmo, o Titular e Responsable informa de que os datos conservaranse durante o período estrictamente necesario para cumprir os preceptos mencionados anteriormente. Sempre que non se comunique doutro xeito, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede acepta notificarlles calquera variación e que contamos co seu consentimento para usalos para os fins mencionados. Infórmase que procederá a tratar os datos dun xeito lícito, leal, transparente, adecuado, relevante, limitado, preciso e actualizado. É por iso que o Responsable comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estas sexan suprimidas ou rectificadas sen demora cando sexan inexactas. De acordo cos dereitos conferidos pola lexislación vixente en materia de protección de datos, o usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos persoais así como o consentimento dado para o tratamento das mesmas, tendo que dirixir a súa solicitude por escrito e identificarse suficientemente á dirección mencionada no punto 1. Así mesmo, tamén pode poñerse en contacto coa Autoridade de Control para presentar a reclamación que considere oportuna.

8 PUBLICIDADE
Segundo o regulado pola Lei 34 / 2002, de xullo 11, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), a política relativa ao correo electrónico está centrada en enviar só comunicacións que o USUARIO solicitou recibir, tendo transferidos voluntariamente e expresen o seu consentimento. Se o usuario desexa recibir estas comunicacións, a súa solicitude deberá ser dirixida por escrito e identificándose suficientemente ao enderezo electrónico Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo.

9 LEXISLACIÓN APLICABLE E CONCURSO XUDICIAL
Estas condicións están redactadas en español e están suxeitas á lexislación española vixente. Para calquera asunto litixioso ou relacionado con este sitio web, serán competentes os xulgados e tribunais de Madrid, España.


impresión   Correo electrónico
Imaxe

Instalación de desfibriladores externos, mantemento, repostos, arranxar, adestramento e uso do desfibrilador, inscrición en Comunidades Autónomas.

Enderezo:
Avda.de la Constitución 29 
28821 Coslada (Madrid)
Teléfono: + 34 911 250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa onde estamos