• teléfono
  • + 34 900 670 112

Política de privacidade

Política de privacidade

 

1 IDENTIDADE DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

ANEK S3, SL con CIF B85649903, en diante o RESPTTO, con domicilio en COSLADA (Madrid), na AVDA. CONSTITUCIÓN 29, e correo electrónico Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo., é o Titular deste Sitio Web e Responsable do Tratamento dos Datos de Carácter Persoal do Usuario e infórmalle de que a información facilitada será tratada conforme ao disposto no Regulamento UE de Protección de Datos 679/2016 e a Lei Orgánica 3/2018 de Protección. de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais), informándolle que:

2 FINALIDADES E LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

Enviarlle comunicacións informativas e/ou promocionais se proporciona a súa información de contacto e consentimento. Atención dos orzamentos recibidos. A lexitimidade do tratamento baséase no interese lexítimo do responsable. Xestión dos pedidos realizados a través da web. A lexitimidade do tratamento baséase na aceptación das condicións xerais de compra.

3 PERÍODOS DE CONSERVACIÓN

Os datos facilitados conservaranse durante o prazo legal establecido para o cumprimento das obrigas legais e en caso de consentimento ata que o Usuario solicite a supresión dos seus datos. Unha vez que o interesado comunique a supresión dos seus datos, estes serán bloqueados e posteriormente cancelados nos nosos ficheiros ou devoltos ao titular dos datos, se é o caso, dos medios nos que se recolle a información facilitada, sen conservar se permiten copias de tal información.

4 COMUNICACIÓN DE DATOS A TERCEROS

Os seus datos só se utilizarán para os fins mencionados e non serán cedidos a terceiros, agás aquelas comunicacións ás Autoridades, Organizacións ou Oficinas das Administracións Públicas que fosen consentidas polo Usuario ou persoa autorizada por el para o cumprimento adecuado da obrigas derivadas dos servizos prestados, ou que sexan obrigatorios ou autorizados pola lei.

5. DEBER DE RESPECTO DA CONFIDENCIALIDADE

garante a confidencialidade dos datos persoais contidos nos seus ficheiros e adoptará as medidas regulamentarias que impidan, na medida do posible, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

6 EXERCICIO DE DEREITOS

O Usuario ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar datos inexactos ou solicitar a súa eliminación cando os datos deixen de ser necesarios. En determinadas ocasións os interesados ​​poden solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso só os gardaremos para o exercicio ou defensa de reclamacións. O Usuario pode exercer os seus dereitos dirixindo a súa solicitude por escrito e identificándose suficientemente ao enderezo electrónico Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo.. Tamén ten dereito a retirar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais en calquera momento e presentar a reclamación que considere oportuna á Autoridade de Control.


impresión   Correo electrónico
Imaxe

Instalación de desfibriladores externos, mantemento, repostos, arranxar, adestramento e uso do desfibrilador, inscrición en Comunidades Autónomas.

Enderezo:
Avda.de la Constitución 29 
28821 Coslada (Madrid)
Teléfono: + 34 911 250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa onde estamos