Kary za naruszenie przepisów dotyczących defibrylatorów

Naruszenia i sankcje dotyczące przepisów Wspólnoty Madrytu

Kary za naruszenie przepisów dotyczących defibrylatorów

Naruszenia i grzywny nałożone na defibrylatory we Wspólnocie Madrytu

Dzisiaj porozmawiamy o naruszeniach, powadze i grzywienach związanych z naruszeniem przepisów dotyczących zewnętrznych defibrylatorów we Wspólnocie Madrytu. Jak wiadomo, wiele firm i zakładów jest zobowiązanych do zainstalowania defibrylatora do użytku zewnętrznego zgodnie z przepisami (należy załączyć łącze do wymaganych zakładów).


Naruszenia i sankcje za naruszenie przepisów dotyczących defibrylatorów we Wspólnocie Madrytu


Urządzenia lub firmy posiadające zewnętrzny defibrylator muszą spełniać szereg wymagań zgodnie z obowiązującymi przepisami zewnętrzne defibrylatory we Wspólnocie Madrytu. Poniżej podsumowujemy, co jest uważane za wykroczenie związane z instalacją defibrylatorów i komunikatem NO do Ministerstwa Zdrowia, abyś mógł przejrzeć i upewnić się, że masz wszystko w porządku w przypadku inspekcji przeprowadzonej przez Wspólnotę Madrytu.

 

Komunikat dotyczący instalacji i użytkowania zewnętrznych defibrylatorów poza obszarem sanitarnym w Madrycie

 
Komunikacja z regionalnym Ministerstwem Zdrowia Madrytu jest obowiązkowa, zarówno w sprawie placówki, jak i za każdym razem, gdy defibrylator jest używany do reanimacji ofiar; komunikacja ta będzie trwała maksymalnie 72 godziny. 

Naruszenia związane z instalacją zewnętrznego defibrylatora

 

SPRAWDŹ INSTALACJĘ DEFIBRYLATORA (obowiązkowe od 15).

BRAK DEFIBRATORA OZNAKOWANIA CE.

POSZUKIWAĆ UNIWERSALNY DEFIBRYLATOR SYGNALIZACYJNY ZALECANY PRZEZ ILCOR

NIE WYŚWIETLAJ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA Z DEFIBRYLATOREM

 

Naruszenia związane z komunikacją z zewnętrznym defibrylatorem

 

NIE AKREDYTUJ KOMUNIKACJI DO RADY ZDROWIA INSTALACJA DEFIBRYLATORA WEDŁUG ODPOWIEDZIALNEGO OŚWIADCZENIA

NIE AKREDYTUJ KOMUNIKACJI DO RADY ZDROWIA WYCOFANIE Z DEFIBRYLATORA WEDŁUG ODPOWIEDZIALNEGO OŚWIADCZENIA

NIE AKREDYTUJ KOMUNIKACJI DO RADY ZDROWIA ZMIANA POSIADACZA WEDŁUG ODPOWIEDZIALNEGO OŚWIADCZENIA

NIE AKREDYTUJ KOMUNIKACJI DO RADY ZDROWIA MODYFIKACJA LOKALIZACJI WEDŁUG ODPOWIEDZIALNEGO OŚWIADCZENIA

BRAK KOMUNIKACJI PO UŻYCIU DEFIBRYLATORA. 

 

Wykroczenia i grzywny za nieprzestrzeganie rozporządzenia w sprawie defibrylatorów w Madrycie

 

Sankcje za naruszenie obowiązków zostały określone w BOCM, dekret 78/2017 z 12 września Rady Prezesów, który reguluje instalację i stosowanie zewnętrznych defibrylatorów poza obszarem sanitarnym. Ustawa 12/2001 z dnia 21 grudnia, Organizacja Zdrowia Wspólnoty Madrytu (BO. Wspólnota Madrytu 26 grudnia 2001 r., Nr 306, [str. 8])

Wśród artykułów związanych z regulacjami dotyczącymi defibrylatora jest m.in. Artykuł 144 naruszeń (łagodny, poważny, bardzo poważny) i Artykuł 145 grzywien (różne stopnie ekonomiczne w zależności od wykroczenia)

 

Naruszenia dotyczące zewnętrznych defibrylatorów Madryt | Dotyczy artykułu 144

 
Sanitarne wykroczenia administracyjne będą stanowić:

 
Są to drobne naruszenia sanitarne


a) Proste nieprawidłowości zgodne z obowiązującymi przepisami zdrowotnymi, bez bezpośredniego znaczenia dla zdrowia publicznego.


b) Proste naruszenie obowiązku współpracy z organami ds. zdrowia w zakresie sporządzania rejestrów i dokumentów zawierających informacje zdrowotne ustanowione przepisami wydanymi w związku ze stosowaniem i rozwijaniem niniejszej ustawy.


c) Przeszkadzanie w pracach kontrolnych poprzez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie, które przeszkadza lub opóźnia.


d) Nieprzestrzeganie, w wyniku zwykłego zaniedbania, wymagań, obowiązków lub zakazów ustanowionych w przepisach sanitarnych, a także wszelkich innych zachowań w drodze zwykłej nieroztropności lub nieprzestrzegania, pod warunkiem, że istnieje zmiana lub ryzyko sanitarne, a to jest mało prawdopodobne.

 
Są to poważne naruszenia sanitarne


a) Wykonywanie lub rozwój działalności bez wymaganego odpowiedniego zezwolenia lub rejestracji sanitarnej lub po upływie okresu ważności, a także zmiana niedozwolona przez właściwy organ wyraźnych warunków technicznych lub strukturalnych, na podstawie których odpowiednie pozwolenie zostałoby udzielone .


b) Nieprzestrzeganie szczególnych wymagań oraz środków ostrożności lub ostatecznych środków sformułowanych przez organy ds. zdrowia, pod warunkiem że wystąpi to po raz pierwszy i nie spowoduje poważnego uszczerbku na zdrowiu osób.


c) Odporność na dostarczanie danych, informacji lub współpracę z organami ds. zdrowia lub ich przedstawicielami przy opracowywaniu prac inspekcyjnych lub kontroli zdrowia.


d) Nieprzestrzeganie, z powodu rażącego zaniedbania, wymagań, obowiązków lub zakazów ustanowionych w przepisach zdrowotnych, a także wszelkie inne zachowania wymagające poważnej nieostrożności, pod warunkiem że powodują zmiany lub ryzyko sanitarne, nawet jeśli mają niewielkie znaczenie. I to samo naruszenie i zachowanie, gdy popełniane przez zwykłe zaniedbanie, powodują ryzyko lub poważne zmiany sanitarne. Do celów niniejszego listu zaniechanie obowiązku kontroli lub brak kontroli i środków ostrożności wymaganych w danej działalności, usłudze lub obiekcie stanowi domniemanie zaniedbania.


e) Prowizja za zaniedbanie zachowań zaklasyfikowanych jako bardzo poważne wykroczenie, gdy ryzyko zdrowotne lub wprowadzone zmiany dotyczą małego podmiotu.


f) recydywa w popełnieniu drobnych przestępstw w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

 Wykroczenia, które są zbieżne z innymi drobnymi wykroczeniami sanitarnymi lub służyły ich ułatwieniu lub zatuszowaniu.

 

Są to bardzo poważne naruszenia sanitarne


a) Nieprzestrzeganie środków zapobiegawczych lub ostatecznych środków przyjętych przez właściwe organy ds. zdrowia, gdy występuje wielokrotnie lub występuje poważne uszkodzenie zdrowia osób.


b) Opór, przymus, groźba, odwet, pogarda lub jakakolwiek inna forma nacisku wywierana na służby zdrowia lub ich przedstawicieli.


c) Świadome i celowe naruszenie wymagań, obowiązków lub zakazów ustanowionych w przepisach zdrowotnych lub każde złośliwe zachowanie, pod warunkiem, że powodują one poważne zmiany, szkody lub zagrożenie dla zdrowia.

  1. g) recydywa w popełnieniu poważnych przestępstw w ciągu ostatnich pięciu lat.
  1. i) Te, które są zbieżne z innymi poważnymi naruszeniami sanitarnymi lub służyły ułatwieniu lub zatuszowaniu ich prowizji.
  1. j) Powtarzające się naruszenie szczególnych wymagań sformułowanych przez organy ds. zdrowia.
  1. k) Bezwzględna odmowa udzielenia informacji lub współpracy służb kontrolnych i inspekcyjnych.

 

Grzywny za defibrylator Wspólnota Madrytu | Związane z art. 145

 

a) Drobne przestępstwa podlegają następującym karom administracyjnym:

- Wykroczenie z minimalnej klasy: do 601,01 €

- Wykroczenie średniego stopnia: od 601,02 EUR do 1.803,04 EUR

- Maksymalny stopień wykroczenia: od 1.803,05 € do 3.005,06 €


 b) Poważne wykroczenia podlegają następującym karom administracyjnym:

- Minimalna ocena: od 3.005,07 € do 6.010,12 €

- Klasa średnia: od 6.010,13 € do 10.517,71 €

- Maksymalna ocena: od 10.517,72 15.025,30 € do XNUMX XNUMX €


 c) Bardzo poważne wykroczenia podlegają następującym karom administracyjnym:

- Minimalna ocena: od 15.025,31 € do 120.202,42 €

- Klasa średnia: od 120.202,43 € do 360.607,26 €

- Maksymalna ocena: od 360.607,27 601.012,11 € do XNUMX XNUMX €                    

 

Kwota ta może zostać przekroczona, dopóki nie osiągnie pięciokrotności wartości produktów lub usług objętych naruszeniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat artykułu 145, kliknij tutaj (drobny link do nowego postu)

  

Wskazówki dotyczące instalacji i komunikacji defibrylatorów, aby uniknąć późniejszych kar

 

Ministerstwo Zdrowia Wspólnoty Madrytu wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rejestracji zewnętrznego defibrylatora drogą elektroniczną, to znaczy poprzez podpis cyfrowy.

Od Project Lifeguard radzimy jak najszybciej poinformować Ministerstwo Zdrowia o instalacji zewnętrznego defibrylatora. Nasz zespół projektu Salvavdidas może pomóc w zarządzaniu tym procesem, do tego mamy duże doświadczenie i pomożemy ci wypełnić formularz. 

Następnie zostawiamy link Ministerstwa Zdrowia Wspólnoty Madrytu: Procedury i procedury Wspólnota Madrytu | Komunikacja dotycząca instalacji i użytkowania zewnętrznych defibrylatorów poza obszarem opieki zdrowotnej

 

Komunikacja za pomocą defibrylatora wspólnotowego w Madrycie.

 

Kolejnym wymogiem jest komunikacja z Ministerstwem po użycie defibrylatora w maksymalny terminMaksymalnie 72 godziny. Ta usługa jest uwzględniona w naszym serwis konserwacyjny w którym dbamy o wydobycie informacji o zdarzeniu sercowym, które należy wysłać do Ministerstwa w celu rejestracji. Ponadto podczas przeprowadzania tego procesu pozostawiamy zastępczy defibrylator, aby kontynuować ochronę kardiologiczną obiektów.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat przepisów dotyczących defibrylatora we Wspólnocie Madrytu lub naszych usług ochrony kardiologicznej, skontaktuj się z nami, dzwoniąc bezpłatnie 900 670 112 Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania!

 

tła slajdów

Grzywny i kary

Naruszenia

Defibrylatory

tła slajdów

konserwacja

Defibrylatory

ZEWNĘTRZNA AUTOMATYCZNA

 

Rejestracja zewnętrznego defibrylatora | Potrzebne procedury i dokumenty

 

Kto jest zobowiązany do zarejestrowania defibrylatora?

 

Osoby fizyczne lub prawne, które są zobowiązane na mocy niniejszego dekretu do posiadania defibrylatora do użytku poza dziedziną zdrowia lub nie są zobowiązane do dobrowolnego zainstalowania go, muszą powiadomić właściwe Ministerstwo zdrowie, ze wskazaniem miejsca, w którym zostanie zainstalowany, jego cech technicznych i danych zawartych w załączniku I do rozporządzenia w sprawie defibrylatorów. 

 

Wniosek o rejestrację defibrylatora 

 

Po powiadomieniu o instalacji lub korzystaniu z defibrylatora, należy podać formę  oświadczenie odpowiedzialne za instalację zewnętrznych defibrylatorów poza dziedziną zdrowia we Wspólnocie Madrytu. W tym formularzu zostaniesz poproszony o informacje na temat lokalizacji defibrylatora, linii podłączonej do numeru 112 oraz innych danych technicznych defibrylatora. 

Zgodnie z powyższym załączamy załącznik I do wyżej wymienionego dekretu, który należy wypełnić i przedłożyć.

KLIKNIJ tutaj, aby pobrać dziennik defibrylatora

 

Niektóre dane komentowanych to:

  • Producent: ZOLL
  • Model: ZOLL AED PLUS
  • Marka: ZOLL
  • Numer oznakowania CE: 0123
  • System automatycznej aktywacji: TAK
  • Nazwa instalatora: ANEKS3

 

 

Dowód rejestracji defibrylatora | Grzywny i kary

 

Obecnie przeprowadzane są kontrole, które wymagają przedstawienia dowodu i można je uzyskać jedynie poprzez przesłanie go telematycznie. Dlatego bardzo ważne jest, aby zachować dowód rejestracji defibrylatora na wypadek kontroli. 

 

Od Anek S3, Lifeguard Project, naszym celem jest zawsze dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących ochrony kardiologicznej.  Jesteśmy zewnętrzną firmą zajmującą się konserwacją defibrylatorów w Madrycie, oferujemy kompleksowe usługi zarządzania przestrzeniami kardiochirurgicznymi za pośrednictwem zewnętrznych defibrylatorów. Mamy defibrylatory w trybie wynajmu z urządzeniami zatwierdzonymi przez przepisy Wspólnoty Madrytu w sprawie zewnętrznych defibrylatorów i przestrzeni do kardiochirurgii. 

Aby ułatwić wykonanie kolejnych kroków i pomóc im w tym procesie, możesz skontaktować się z Project Lifeguard, a my z przyjemnością Ci pomożemy, dzwoniąc pod bezpłatny numer 900 670 112.

 

Jeśli chcesz rozszerzyć informacje o naruszeniach, karach, rejestracji lub konserwacji defibrylatora, skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza kontaktowego.

 

 

Ogólny formularz z prośbą o informacje

Twoje zapytanie jest dla nas bardzo ważne.

Formularz zapytania o informacje lub pytania dotyczące usług i produktów. Napisz do nas tutaj, a jak najszybciej osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą. .

Proszę wpisać swoje imię i nazwisko.
Błędny adres e-mail.
BŁĄD w numerze telefonu
Invalid Input
Invalid Input
 


druk   E-mail
Obraz

Instalacja zewnętrznych defibrylatorów, konserwacja, części zamienne, naprawy, szkolenie i użytkowanie defibrylatora, rejestracja we wspólnotach autonomicznych.

adres:
Avda. De la Constitución 29 
28821 Coslada (Madryt)
komórkowy: + 34 911 250 500
e-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa, gdzie jesteśmy