tła slajdów

SERVICIOS

DEFIBRYLATORY

tła slajdów

INSTALACJE I

UTRZYMANIE

Usługi defibrylatora
Instalacje, serwis techniczny i konserwacja defibrylatora

Oferujemy usługi w zakresie defibrylatorów, usługi w całej Hiszpanii z wyposażeniem i homologacją przestrzeni bezpiecznych dla kardio, naprawy i oficjalną obsługę techniczną wszystkich marek zewnętrznych defibrylatorów, konserwację defibrylatorów, zarządzanie, konserwację i opiekę nad twoją ochronną przestrzenią. 
Instalacja publicznych i prywatnych defibrylatorów

Wykonujemy zatwierdzone obiekty zgodnie z przepisami każdej autonomicznej społeczności, instalując defibrylatory ze wszystkimi gwarancjami.

Serwis techniczny defibrylatora

Serwis techniczny naprawy defibrylatora wszystkich marek na rynku, serwis napraw gwarancyjnych i serwisowych, SAT i RMA.

Konserwacja zewnętrznych defibrylatorów

Usługa konserwacji defibrylatora, konserwacja defibrylatora z kontrolą wydechu i punktami kontrolnymi.

Instalatorzy publicznych i prywatnych defibrylatorów
Usługi dla defibrylatorów i przestrzeni bezpiecznych dla kardio

Wykonujemy zatwierdzone instalacje zewnętrznych defibrylatorów w całej Hiszpanii, instalujemy wszystko, co niezbędne, aby zachować zgodność z aktualnymi przepisami jej autonomicznej społeczności, zatwierdzamy instalacje defibrylatorów.
Projektowanie urządzeń bezpiecznych dla układu krążenia

Zaprojektuj i dostosuj instalację dla każdej przestrzeni, ze wszystkimi komponentami i urządzeniami niezbędnymi do ochrony kardiologicznej Twojej firmy lub podmiotu


 
Elementy montażowe i urządzenia

Po zaplanowaniu miejsca i elementów niezbędnych do ochrony tej przestrzeni przed kardiologią, montuje się szafkę, defibrylator i połączenie z 112.


 
Oznakowanie defibrylatora

Oznakowanie jest niezbędne, aby zlokalizować defibrylator w możliwie najkrótszym czasie, prawidłowe umiejscowienie i sygnalizacja zwiększa szanse na przeżycie.


 
Obraz

Konserwacja zewnętrznych defibrylatorów

Od Proyecto Salvavidas oferujemy ci możliwość ciągłego towarzyszenia, aby twoja przestrzeń chroniona przez serce była utrzymywana przez cały czas przygotowana do pomocy w nagłym wypadku sercowym, z całkowitą konserwacją zewnętrznych defibrylatorów. Podczas korzystania z zewnętrznych defibrylatorów nie ma miejsca na błędy.
Skonsultuj się z ceną profilaktycznej konserwacji defibrylatora lub przestrzeni chronionej kardiologicznie, dostarcz nam elementy Twojej przestrzeni chronionej przed kardiologią oraz model defibrylatora, aby przygotować odpowiedni budżet.
Zarządzanie i kontrola
Zarządzanie i kontrola upływu czasu dla poprawek i baterii defibrylatora, zmiana elektrod (poprawek) i baterii zarówno do użytku, jak i do wydechu.

Plany konserwacji i kalibracji defibrylatora
Serwis techniczny sprzętu elektromedycznego