Usługi kalibracji defibrylatora

Kalibracja defibrylatorów DEA DESA

Kalibracja defibrylatorów DEA DESA

Nasz serwis techniczny DEA DESA ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w konserwacji i kalibracji defibrylatorów, aby zagwarantować prawidłowe działanie i sprawność sprzętu 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Weryfikacja i kalibracja defibrylatorów, podobnie jak innych urządzeń medycznych, musi być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel, poprzez specjalistyczne szkolenie i bogate doświadczenie w obsłudze technicznej defibrylatorów DEA DESA.

W ramach projektu Lifeguard posiadamy niezbędną infrastrukturę do przeprowadzania kalibracji defibrylatorów na terenie całego kraju. Dysponujemy kadrą techniczną do wykonywania różnych zadań związanych z wzorcowaniem urządzeń, wśród wykwalifikowanej kadry mamy inżynierów technicznych i elektromedycznych odpowiedzialnych za zapewnienie prawidłowej pracy wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozporządzenie w sprawie kalibracji defibrylatorów i wyrobów medycznych

 

Artykuły 4.4 dekretu królewskiego 1591/2009 z 16 października i 4.6 dekretu królewskiego 1662/2000 z 29 września odnoszą się konkretnie do zachowania gwarancji podczas instalacji produktów oraz w czasie ich pozostawania w eksploatacji muszą być prawidłowo zainstalowane i odpowiednio konserwowane w taki sposób, aby zagwarantować, że w okresie ich użytkowania zachowają bezpieczeństwo i działanie zapewniane przez ich producenta.

Rozumiemy przez wyrób medyczny, taki jak sprzęt elektromedyczny, przyrząd, aparatura lub maszyna, który jest używany do zapobiegania, diagnozowania lub leczenia choroby, urządzenie do wykrywania, pomiaru, przywracania, korygowania / modyfikowania struktury lub funkcjonalności organizmu z pewnymi cel medyczny. Przepisy dotyczące wyrobów medycznych, określone w dyrektywach 90/385 / EWG, w sprawie aktywnych implantów (1), 93/42 / EWG, w sprawie wyrobów medycznych (2). 

 

Pomieszczenie czyste do kalibracji defibrylatorów i innych urządzeń medycznych

 

W projekcie Lifeguard mamy plik Pomieszczenie czyste z przyrządami, narzędziami i specjalistycznym sprzętem roboczym niezbędnym do prawidłowego wykonywania kalibracji, weryfikacji i napraw sprzętu medycznego. Wszystkie nasze urządzenia posiadają plan kalibracji, który pozwala zagwarantować identyfikowalność w naszych naprawach i kalibracjach ISO 9001. 

Posiadamy również następujące certyfikowane ISO jakości, które gwarantują jakość, warunki bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie prawidłowego wykonywania naszych kalibracji i weryfikacji. 

Mamy Usługi kalibracji i konserwacji defibrylatora obejmują okresowe wizyty w celu ich przeglądu, wymiany baterii, elektrod, a także 24-godzinny monitoring za pośrednictwem internetowego systemu zdalnego zarządzania.

 

 

Usługa kalibracji defibrylatorów i urządzeń elektromedycznych

 

z Projekt Lifeguard oferuje usługę diagnozowania, napraw i kalibracji dużej różnorodności defibrylatorów na rynku i sprzętu medycznego się:

  • Pulsoksymetry
  • Termometry
  • Kapnografy
  • Kardiografy elektryczne

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych urządzeń medycznych, nie wahaj się z nami skontaktować.

 


druk   E-mail
Obraz

Instalacja zewnętrznych defibrylatorów, konserwacja, części zamienne, naprawy, szkolenie i użytkowanie defibrylatora, rejestracja we wspólnotach autonomicznych.

adres:
Avda. De la Constitución 29 
28821 Coslada (Madryt)
komórkowy: + 34 911 250 500
e-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa, gdzie jesteśmy