• Telefon
  • +34 900 670 112

Kursy dla instruktorów korzystania z defibrylatorów

Bonus szkoleniowy do 100% przez Fundację Trójstronną

Warsztaty nt. Podstawowych środków podtrzymania życia dla miast i gmin chronionych kardio

Kurs z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i obsługi defibrylatora DEA dla miast i gmin zaangażowanych w ochronę kardiologiczną swoich mieszkańców, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej z praktyką manewrów resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla wszystkich obywateli, warsztaty organizowane przez Urząd Miasta, podmioty i Projekt Ratownik.

 

WARSZTATY PODSTAWOWE WSPARCIA VITAL I GMINY CHRONIONE SERCEM


Warsztaty ogólnodostępne do szkolenia obywateli w zakresie korzystania z defibrylatorów i podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Akredytacja Certyfikat uczestnictwa w kursie i dyplom Projektu Ratownik. Zajęcia uczące korzystania z zewnętrznego defibrylatora i wykonywania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, dzięki którym możemy ratować życie. Praktyczne warsztaty dla gmin chronionych kardio, dzięki którym można przeszkolić całą populację przed nagłą śmiercią.

 

AGENDA WARSZTATOWA 

Wprowadzenie 

1.1 Anatomia i fizjognomia sercowo-płucna.
1.2 Nagłe wypadki medyczne
1.3 Etyczne i prawne względy interwencji.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)

2.1 Koncepcja „łańcucha przetrwania”
2.2 Podstawowe wsparcie życia:

2.2.1 Dostęp do awaryjnego systemu opieki zdrowotnej.
2.2.2 Algorytm działania w podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pierwszych interweniujących.
2.2.3. Opis technik resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Zewnętrzna półautomatyczna defibrylacja

3.1 Opis, użyteczność, obsługa i konserwacja DESA.
3.2 Zasady bezpieczeństwa w korzystaniu z DESA.
3.3 Algorytm w RKO z DESA.

 

KURSY KARDIOCHRONY PRZESTRZENI - SZKOLENIE ZATWIERDZONE

 

Prośba o informacje WARSZTATY PUBLICZNE RADY MIASTA, PODMIOTY I SPÓŁKI

Poproś o informacje, abyśmy mogli przeprowadzić warsztaty publiczne w Twojej firmie, stowarzyszeniu, szkole, uczelni, instytucie, klubie sportowym. Warsztaty informacyjne mające na celu podniesienie świadomości na temat kardioprotekcji i zarządzania półautomatycznym defibrylatorem zewnętrznym.

 

 

druk   E-mail
Obraz

Instalacja zewnętrznych defibrylatorów, konserwacja, części zamienne, naprawy, szkolenie i użytkowanie defibrylatora, rejestracja we wspólnotach autonomicznych.

adres:
Avda. De la Constitución 29 
28821 Coslada (Madryt)
komórkowy: + 34 911 250 500
e-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa, gdzie jesteśmy