• Telefon
  • +34 900 670 112

Kursy dla instruktorów korzystania z defibrylatorów

Bonus szkoleniowy do 100% przez Fundację Trójstronną

Warsztaty nt. Podstawowych środków podtrzymania życia dla miast i gmin chronionych kardio

Kurs dla miast i gmin objętych ochroną kardiologiczną, szkolenie w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i defibrylatorów dla wszystkich obywateli, organizowane przez radę miasta wraz z projektem SalvaVidas

 

WARSZTATY PODSTAWOWE WSPARCIA VITAL I GMINY CHRONIONE SERCEM


Warsztaty ogólnodostępne mające na celu szkolenie obywateli w zakresie korzystania z defibrylatorów i podstawowych aparatów podtrzymujących życie, jedynym wymaganiem jest ukończenie 18 lat. Certyfikat Akredytacji ukończenia kursu i dyplom Projektu Lifeguard. Zajęcia uczące korzystania z zewnętrznego defibrylatora i wykonywania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, dzięki którym możemy ratować życie. Praktyczne warsztaty dla gmin chronionych kardiologicznie, podczas których szkolą całą populację na wypadek nagłej śmierci.

 

AGENDA WARSZTATOWA 

Wprowadzenie 

1.1 Anatomia i fizjognomia sercowo-płucna.
1.2 Nagłe wypadki medyczne
1.3 Etyczne i prawne względy interwencji.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)

2.1 Koncepcja „łańcucha przetrwania”
2.2 Podstawowe wsparcie życia:

2.2.1 Dostęp do awaryjnego systemu opieki zdrowotnej.
2.2.2 Algorytm działania w podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pierwszych interweniujących.
2.2.3 Opis technik resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Zewnętrzna półautomatyczna defibrylacja

3.1 Opis, użyteczność, obsługa i konserwacja DESA.
3.2 Zasady bezpieczeństwa w korzystaniu z DESA.
3.3 Algorytm w RKO z DESA.

 

KURSY KARDIOCHRONY PRZESTRZENI - SZKOLENIE ZATWIERDZONE

Prośba o informacje WARSZTATY PUBLICZNE W FIRMACH

Poproś o informacje, abyśmy mogli zorganizować publiczne warsztaty w Twojej firmie, stowarzyszeniu, szkole, szkole, instytucie, klubie sportowym.

Warsztaty informacyjne na temat świadomości ochrony serca i zarządzania zewnętrznym półautomatycznym defibrylatorem.

Zarezerwuj miejsce teraz, jutro możesz uratować życie.

 


druk   E-mail
Obraz

Instalacja zewnętrznych defibrylatorów, konserwacja, części zamienne, naprawy, szkolenie i użytkowanie defibrylatora, rejestracja we wspólnotach autonomicznych.

adres:
Avda. De la Constitución 29 
28821 Coslada (Madryt)
komórkowy: + 34 911 250 500
e-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa, gdzie jesteśmy