• Telefon
  • +34 900 670 112

Defibrylatory zewnętrzne w Asturii

Ustawodawstwo dotyczące użytkowania i instalacji defibrylatorów

Przepisy dotyczące defibrylatora Asturii

Przepisy dotyczące zewnętrznych defibrylatorów w Asturii

Regulacja / obowiązek instalacji i użytkowania zewnętrznych defibrylatorów w Asturii, przepisy dotyczące instalacji, użytkowania i szkolenia defibrylatorów, charakterystyka przestrzeni chronionych kardiologicznie i konserwacja defibrylatora.

 

Przepisy dotyczące zewnętrznych defibrylatorów w Asturii

Dekret 54/2016 z 28 września Księstwa Asturii ma na celu uregulowanie warunków instalacji i korzystania z technologii medycznych zwanych zautomatyzowanymi zewnętrznymi defibrylatorami w dziedzinie niehigienicznej, aby sprostać możliwym zatrzymaniom krążeniowo-oddechowym, które mogą wystąpić w twoim środowisko, a także w celu ustalenia programu szkolenia i procedury akredytacji personelu, który będzie mógł korzystać z tej technologii i jednostek szkoleniowych w tym zakresie.

 

Zgodnie z tym dekretem Księstwa Asturii z dnia 54 września 2016 r. Będą oni musieli posiadać defibrylator:

Centra handlowe, w których powierzchnia wystawiennicza i sprzedaż publiczna przekracza 2.500 m2.

Urządzenia transportowe, takie jak lotniska i porty handlowe, dworce autobusowe lub kolejowe o populacji powyżej 50.000 2.000 mieszkańców oraz dworce kolejowe lub autobusowe o średnim dziennym napływie równym lub większym niż XNUMX osób.

Zakłady, pomieszczenia i obiekty, w których odbywają się pokazy publiczne i zajęcia rekreacyjne, o dopuszczalnej pojemności ponad 750 osób.

Obiekty sportowe, w których średni dzienny napływ użytkowników jest równy lub większy niż 500 osób.

 

Osoby posiadające zewnętrzny defibrylator, obowiązkowo lub we własnym interesie, muszą przekazać właściwemu Ministerstwu takie postanowienie ze wskazaniem takich samych danych, jak: producent, nazwa, model, numer seryjny, miejsce instalacji.

Ponadto muszą być dostępne dwa zestawy plastrów, odpowiednio sygnalizujące lokalizację defibrylatora i zasady jego użytkowania, a także zapewniające niezbędne szkolenie personelowi odpowiedzialnemu za jego obsługę oraz przeprowadzanie odpowiednich kontroli i konserwacji.

Użycie zewnętrznego defibrylatora oznacza natychmiastowe powiadomienie oddziału ratunkowego 1-1-2 w celu zapewnienia ciągłości opieki i kontroli medycznej nad poszkodowanym. Listę obecności należy również wypełnić, a następnie przesłać do jednostki odpowiedzialnej za koordynację opieki w nagłych wypadkach i stanach zagrożenia zdrowia.

 

Kto może korzystać z defibrylatora w Asturii?

Oczywiście cały personel medyczny jest przeszkolony do korzystania z niego, ale także ci, którzy akredytują niezbędną wiedzę i umiejętności poprzez odpowiednie testy ewaluacyjne, bez uszczerbku dla niedbałego wykorzystania w skrajnych sytuacjach ogółu obywateli. 

Kto może przeprowadzić szkolenie w zakresie używania defibrylatora w Asturii?

Wszystkie osoby w wieku pełnoletnim i posiadające tytuł obowiązkowego szkolnictwa średniego, absolwenta szkoły lub równoważnego zainteresowanego formacją.

Kursy muszą być prowadzone przez podmiot upoważniony przez Ministerstwo, przy minimalnym czasie trwania wynoszącym 6 godzin dla maksymalnie 24 uczniów na instruktora w części teoretycznej i 8 w części praktycznej, przy czym akredytacja jest ważna przez 3 lata i musi zostać przedłużona następnie z 3-godzinnym kursem.

 

POBIERZ REGULAMIN, który reguluje użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w Asturii


druk   E-mail
Obraz

Instalacja zewnętrznych defibrylatorów, konserwacja, części zamienne, naprawy, szkolenie i użytkowanie defibrylatora, rejestracja we wspólnotach autonomicznych.

adres:
Avda. De la Constitución 29 
28821 Coslada (Madryt)
komórkowy: + 34 911 250 500
e-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa, gdzie jesteśmy