Przepisy dotyczące defibrylatorów Castilla Leon

Przepisy Castilla León dotyczące zewnętrznych defibrylatorów

Ustawodawstwo dotyczące zewnętrznych defibrylatorów w społeczności autonomicznej Castilla León, norma dotycząca ich używania, treningu i przestrzeni chronionych kardiologicznie 

 

Przepisy wspólnoty autonomicznej Castilla León dotyczące instalacji i użytkowania zewnętrznych defibrylatorów


Ustawodawstwo dotyczące używania defibrylatorów w autonomicznej wspólnocie Castilla León, które reguluje jego stosowanie przez personel niebędący pracownikiem służby zdrowia, jest uregulowane zgodnie z dekretem 9/2008 z 31 stycznia.
Celem niniejszej normy jest uregulowanie wymagań dotyczących instalacji i użytkowania zewnętrznych defibrylatorów przez personel niebędący personelem medycznym, wymagań dotyczących szkolenia personelu oraz podmiotów lub firm odpowiedzialnych za przeprowadzenie wspomnianego szkolenia w zakresie używania zewnętrznych defibrylatorów, oprócz zadań inspekcja, kontrola i tworzenie zapisu związanego z użytkowaniem defibrylatora.
Dekret ten dotyczy personelu niebędącego pracownikiem służby zdrowia wszystkich tych, którzy nie posiadają tytułu Bachelor of Medicine lub Diploma in Nursing

 

Wymagania i obowiązki dotyczące instalacji lub użytkowania zewnętrznego defibrylatora w Kastylii-León


Podmioty lub firmy, które chcą zainstalować lub mają zewnętrzny defibrylator, do użytku przez personel niebędący pracownikiem służby zdrowia, muszą mieć widoczne i oznakowane miejsce dla swojej lokalizacji, muszą posiadać markę, model i numer seryjny, muszą być zidentyfikowane oraz autoryzowane i zarejestrowane w rejestrze dotyczącym korzystania z DESA przez personel niebędący pracownikiem służby zdrowia w Castilla y León. Muszą zagwarantować jego konserwację i utrzymanie, a odpowiedzialność ponosi właściciel firmy lub podmiotu. Pracownicy niebędący pracownikami służby zdrowia posiadający odpowiednie przeszkolenie, posiadający upoważnienie regulowane niniejszym dekretem i zarejestrowani w rejestrze w zakresie korzystania z DESA przez personel niebędący pracownikiem służby zdrowia w Castilla y León, mogą korzystać z DESA. Pracownicy niebędący pracownikami służby zdrowia, którzy są upoważnieni przez inną autonomiczną społeczność i zarejestrowani we wspomnianym wyżej rejestrze, mogą korzystać z DESA.
Każde użycie DESA pociąga za sobą obowiązek skontaktowania się z numerem telefonu 112 i przygotowania raportu, który zostanie przesłany, maksymalnie w ciągu jednego tygodnia, do Generalnej Dyrekcji Planowania, wraz z informacjami o odcinku zarejestrowanym w DESA.
Generalna Dyrekcja Planowania będzie odpowiedzialna za autoryzację instalacji defibrylatora, a po 5 latach przeprowadzi kontrolę w celu odnowienia lub nie, autoryzacji do kontynuowania instalacji defibrylatora.

 

Wymagania dotyczące zapewnienia szkolenia w zakresie korzystania z defibrylatorów w Kastylii-León


Podmioty lub firmy, które chcą przeprowadzić szkolenie związane z zarządzaniem DESA przez personel niebędący pracownikiem służby zdrowia, muszą posiadać zezwolenie i być zarejestrowane w rejestrze dotyczące korzystania z DESA przez personel niebędący pracownikiem służby zdrowia w Kastylii i León
Nauczyciele prowadzący szkolenie muszą posiadać akredytację lub certyfikat instruktora w zakresie podstawowego lub zaawansowanego wsparcia życia.
Podmioty lub firmy, które przeprowadzą szkolenie, po zakończeniu i przejściu odpowiednich testów ewaluacyjnych, dostarczą dokumentację dotyczącą ich stosowania do Generalnej Dyrekcji Planowania i będą odpowiedzialne za wydanie certyfikatu, który będzie ważny przez dwa lata Po dwóch latach należy przeprowadzić recykling.
Szkolenie wstępne potrwa 8 godzin i musi być prowadzone przez akredytowanego instruktora na każdych 8 uczniów, a studenci muszą dokonywać recyklingu co dwa lata, trwając 4 godziny.

POBIERZ REGULAMIN, które regulują użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w Kastylii León

 


druk   E-mail