Przepisy dotyczące defibrylatorów Illes Balears

Przepisy dotyczące instalacji i użytkowania zewnętrznych defibrylatorów na Balearach

Przepisy dotyczące użytkowania, szkolenia w zakresie defibrylatorów i obszarów chronionych przed krwią na Balearach.

NIE MA OBOWIĄZKU INSTALACYJNEGO WYŁĄCZNIE DO SZKOLENIA, DECYZJA 2008 I 2012.

Na Balearach nie ma obowiązku posiadania defibrylatora, ale jest to bardzo wskazane, ponieważ czas reakcji jest bardzo ważny, aby ZACHOWAĆ ŻYCIE do przybycia personelu medycznego. Przy zakupie defibrylatora obowiązkowe jest szkolenie trwające 8 godzin oraz 3-godzinny recykling co trzy lata przez zatwierdzone firmy szkoleniowe, co jest bardzo ważnym szkoleniem, ponieważ oprócz nauczania, jak korzystać z defibrylatora, uczy się go, gdy dana osoba cierpi na duszenie, resuscytację krążeniowo-oddechową, bezpieczeństwo boczne, w tych formacjach zawsze jest nauczana działać w sytuacji zagrożenia, w której życie jest zagrożone

POBIERZ REGULAMIN regulujący stosowanie automatycznych zewnętrznych defibrylatorów na Balearach


druk E-mail